Pristagare 2013

Foto: Klas Östberg

Foto: Klas Östberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Kanaan tar priset!

Det Svenska Barnidrottspriset 2013 går till Mona Kanaan, kultur- och fritidsnämndens ordförande i Eskilstuna kommun..
– Mona Kanaan tilldelas priset för att hon i konkret handling stått upp för barns rättigheter inom idrotten.  Hon har också visat att kommuner har muskler och kan agera i de här frågorna, säger Klas Östberg från Nätverket Barn- och ungdomsidrott.
Det Svenska Barnidrottspriset delas ut av Nätverket Svensk Barn- och ungdomsidrott och ges till ledare, klubb eller kommun som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter inom idrotten eller som i konkret handling bedrivit verksamhet som kan inspirera andra.

Juryn, som består av skidskytten Björn Ferry och skidåkarna Emil Jönsson och Anna Haag, valde ut Mona Kanaan bland ett 20-tal nominerade.
Under det senaste året har barnrättsperspektivet inom idrotten diskuterats i media. Det har också blivit tydligt att det saknas verktyg att agera när barns rättigheter kränks inom idrotten. Här har Mona Kanaan och Eskilstuna kommun på ett inspirerande vis visat att kommuner kan agera.

Det gjorde Mona Kanaan dels genom att säga nej till de krav Sveriges Olympiska kommitté ställde på Eskilstuna kommun så länge Sveriges Olympiska kommitté inte kunde säkerställa att den verksamhet de bedrev i Eskilstuna följer FN:s Barnkonvention. Men också genom att tillsätta en extern utredning för att granska så att gymnastikverksamheten i kommunen följer barnkonventionen.
På så vis har hon visat mod, handlingskraft och kan på så vis inspirera andra kommuner och alla vi andra som älskar barnidrott på barns villkor.
Svensk Barn- och ungdomsidrott är ett ideellt och obundet nätverk som verkar för att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barn- och ungdomsidrott.

 

 

 

Lämna ett svar