Pressmeddelande 2016

VINNAREN AV SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2016

Kalle Zackari Wahlström, från tv-programmet ”Gympaläraren”

Juryns motivering:

”Kalle Zackari Wahlström har i program efter program fått ungdomar i rörelse och oss andra att inse vikten av att satsa på idrotten i skolan och på våra idrottslärare. Genom att ta sig tid att lyssna på ungdomar har han fått fler att tycka det är roligt med idrott och att röra sig. ”

Juryn består av Anna Haag, Emil Jönsson och Björn Ferry.

Prisutdelningen sker på Stockholm Bauhaus Athletics-galan Diamond League på Stockholm Stadion 16 juni 2016.

Svenska Barnidrottspriset delas i år ut för fjärde gången. Syftet med priset är att uppmuntra barnidrott med ett tydligt barnperspektiv och ska ges till den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter i idrotten eller i konkret handling bedrivit idrottsverksamhet som kan inspirera andra.

Priset delas ut av Nätverket för Svensk Barn- och ungdomsidrott. Det är ett ideellt och obundet nätverk som verkar för att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barn- och ungdomsidrott.

För mer information kontakta Klas Östberg: 0708-30 06 75www.Barnidrottspriset.com

Klas Östbergs foto.