Pressmeddelande 2015

Svenska Barnidrottspriset

 

 

 

 

VINNAREN AV ÅRETS SVENSKA BARNIDROTTSPRIS ÄR
F R I T I D S B A N K E N !

Juryns motivering:

Fritidsbanken
Fritidsbanken har på ett föredömligt vis sammanfogat det sociala entreprenörskapet och integration med hälsa och idrott och på det sättet breddat målgruppen för alla typer av idrott. Genom att bygga på de fundamentala grunderna inom idrott som glädje och gemenskap, når man fler unga och på så sätt ökar idrottandet och välbefinnandet för unga i dessa kommuner.

Fritidsbanken har tagit tillvara på barnidrottens grundsten att alla ska ha samma möjlighet till lek och idrott. Genom sitt unika system där alla utrustning finns till låns ges alla samma förutsättning och möjlighet att delta.

Därför utser vi Fritidsbanken till årets pristagare av Svenska Barnidrottspriset.

Anna Haag, Emil Jönsson och Björn Ferry.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmland/har-lanar-du-utan-ranta

Prisutdelning vid Stocholm Bauhaus Athletics galan Diamond League på Stockholm Stadion 30/7 2015
Anna Haag o Emil Jönsson kommer att närvara