Nomineringar 2019

1. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

NICLAS WENNERLUND OCH FÖRENINGEN BARA VANLIG

Motivering: 2016 startade Niclas Wennerlund föreningen BaraVanlig som idag har flertalet löpargrupper runtom i landet. Niclas, som har en dotter med en kognitiv funktionsvariation och som lever med assistans dygnet runt, tog initiativ till föreningen och dess koncept då dottern gillar liksom alla barn att röra sig. Detta då Niclas helt enkelt inte hittade några löpargrupper som passade. Med stöd av Hellasgården i Stockholm startades den första löpargruppen för barn, ungdomar och vuxna med funktionsvariation.

Gruppen växte snabbt och det droppade in nya löpare och medlöpare som kan vara assistenter eller anhöriga till alla med olika behov. Mycket ansvar lades på löparna själva som bestämde hur långt de ville ta sig fram genom rullstol, gå eller springa.
Nu har konceptet med dessa löpargrupper spritt sig till Karlstad, Sundsvall och Göteborg. Det startas även upp löpargrupper i Huddinge, Haninge , Hässelby och Solna. Sammanlagt 15 platser finns BaraVanlig nu. Och fler är på gång!

BaraVanlig-metoden som Niclas har utvecklat bygger på modern forskning kring MI, Self-Determination theory och neurovetenskap. Även speglingar som ledare och volontärer ser på träningarna i bemötande samt i det verkliga livet ingår i metoden. Metoden är en röd tråd för verksamheten oavsett geografisk plats. En metod som kan komma att spridas till fler.

-Alla volontärer och ledare för BaraVanlig kommer att gå utbildningen för att alla ska jobba likadant över hela landet. Metoden kommer vi att erbjuda till skolor, kommuner och företag för att på så sätt förebygga och ta bort okunskapen kring hälsa och funktionsvariation, berättar Niclas.

Förutom den egna framarbetade metoden har föreningen från start varit i framkant och utgått från Barnkonventionen, som år 2020 blir lag. Hjärtat i verksamheten handlar om barn, ungdomar och vuxna som aldrig fått uppleva den rörelseglädje som idrotten ger för så många andra. BaraVanlig bidrar till att betydligt fler med funktionsvariation en del av den svenska idrottsrörelsen. Under resans gång har Niclas utbildat sig till hälsocoach för att kunna sprida kunskap kring bemötande, hälsa och funktionsvariationer.

Niclas Wennerlund och Bara Vanlig är en mycket värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset 2019 då de konkret visar på hur vi kan nå de barn som är i störst behov av fysisk aktivitet och samtidigt ger dem eget ansvar om hur träningen bedrivs, vilket ger ökad självförtroende och positivt stärkande självbild och självkänsla. De har också genom sin metod inspirerat flera orter i Sverige att starta liknande löpargrupper. BaraVanlig främjar till såväl fysisk som psykisk hälsa samt ökad förståelse och visar på allas lika värde där vi alla snarare har mer likheter än olikheter. BaraVanlig följer sitt motto ”Rörelseglädje och Gemenskap för alla oavsett förmåga” från ord till handling!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

JESSICA WALLBLOM, TRÄNARE I MÄLARÖGYMNASTERNA

Motivering: Jessica Wallblom som startade Mälarögymnasterna visar på ett strålande exempel på hur gymnastik kan bedrivas utifrån Barnkonventionen med barnens bästa där glädje, delaktighet, gemenskap och hälsa som det viktigaste.

Efter att varit tränare i en etablerad gymnastikförening i Stockholm under sex år blev Jessica och hennes tränarkollega Elin Brodin-Berglund allt mer skeptiska till de värderingar som föreningen stod för. De reagerade mot att de vuxna sorterade ut barnen utan att barnen kunde vara med och påverka. Till slut kom det till en punkt då de fick nog, så Jessica startade då föreningen Mälarögymnastern tillsammans med Elin då deras hemkommun Ekerö inte heller hade någon lokal gymnastikförening. Föreningen har nu efter fem år 730 gymnaster och många står på kö för att få en plats i klubben. Det där med att bredd inte kan fostra elitgymnaster tror hon inte på.

-Träning överlag och och verkligen träning inom gymnastiken behöver inte ha en stor klyfta mellan tävling eller ”studs och lek”. Vi kan bedriva tekniskt bra träning samt ha med studs och lek. Problemet i gymnastiken är till mångt och mycket att man separerar dessa två precis som många gör, anser Jessica och fortsätter:

-Om vi lär oss att behålla gymnasterna högre upp i åldern genom studs och lek samt vid sidan av det tekniskt utvecklande träning, ja då får vi fram fler förmågor.

Jessica har tidigare bland mycket annat arbetat som projektledare i organisationen Clowner Utan Gränser som genom teater- och cirkusföreställningar sprider glädje och hopp till barn på flyktinganläggningar och sjukhus samt andra krisdrabbade platser världen över. En erfarenhet som hon värderar högt då hon själv ser sin tid i Clowner Utan Gränser har fostrat henne in i den värdegrund som genomsyrar Mälarögymnasterna.

Då många ifrågasätter om det verkligen är möjligt att nå lyckad framgång inom idrotten utan att någon väljs bort svarar Jessica:

-Problemet är att när ledare och andra vuxna genom system väljer bort barn som kanske just nu inte är på topp och som just nu behöver få lite mer tid på sig, ja då har vi förlorat.

Jessica understryker att utveckling inte går uppåt och framåt hela tiden, utan att vi måste förstå att den snarare går upp och ner.

-Barn är inte små vuxna, barn har helt andra förutsättningar som vi måste ta hänsyn till. Vi har mycket forskning och stor kunskap om det här och ändå fortsätter föreningar att ha så förbenat bråtom. Vi måste inte fortsätta med spåret att gymnasterna är pensionerade när de är 17-19 år – vi måste ha ett längre perspektiv.

Jessica Wallblom är en värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset då hon från grunden av Mälarögymnasterna konkret jobbat för att Barnkonventionen ska vara ledstjärnan i föreningen genom alla led, där inställningen är glasklar: Oavsett träning inom bredd- eller elitverksamhget så är helheten – med många olika aspekter utifrån barns olika fysiska och psykosociala utveckling – det viktigaste för en hållbarhet inom barnidrotten!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

JENNIFER PETTERSSON, FÖRE DETTA AKTIV/ELITGYMNAST OCH NUMERA HUVUDTRÄNARE I ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASTIKKLUBB

Motivering: Trots sin unga ålder är Jennifer den som tydligt gått i bräschen för en sund barnidrott på barns villkor genom att för några år sedan markera och slå larm om tränare med oacceptabla träningsmetoder så som fysisk och psykisk misshandel inom gymnastiken – något som strider mot Barnkonventionen.

Efter att i flera år som barn blivit indoktrinerad i att gymnastiken handlar om hårda kränkande träningsmetoder vågade  Jennifer och andra gymnaster i klubben till slut under 2013 att berätta för styrelse och vuxna vad som faktiskt pågick. Det var alltifrån hård press fysiskt och psykiskt på barn från tränare till att barn fick respektlösa och nedvärderande personliga påhopp, som till exempel att vara tvungen att gå ned i vikt. Träningsmetoderna påverkade även det vardagliga livet. I en intervju för tidningen Allehanda (Ångermanland) berättar Jennifer:

-Det är som att man blir en sekt, de sluter en inne i gruppen. Min lillasyrra fick inte äta lunch tillsammans med de på hockeygymnasiet, för de åt jättemycket och var jättetjocka sade vår tränare. Så hon fick sitta själv och äta.

Att försöka förändra en invand struktur i en förenings verksamhet kan många gånger vara förödande för ”visselblåsaren” som många gånger riskerar att bli utfryst eller utsatt för påhopp av den egna föreningen. Lyckligtvis tog styrelsen Jennifers ord på allvar och såg därmed till att de tränare som behandlat barnen illa slutade i föreningen.

Sedan dess ser träningen annorlunda ut. Jennifer som blev tränare 2015 har skapat en miljö där glädje, lust och lyhördhet till varje gymnast är viktiga bitar. En verksamhet på barns villkor.

Vidare i tidningen Allehanda (Ångermanland) berättar Jennifer:

-Det är väldigt mycket de får välja själva, jag tvingar de aldrig till någonting. Kommer det en gymnast som säger att hon inte vill träna en dag så försöker jag aldrig tvninga henne ochutskällningar sker inte.

Med representanter från klubben i landslaget har Jennifer visat att genom att sätta barn och ungdomars psykiska och fysiska hälsa före resultat så är det fullt möjligt att vara på elitnivå för den som vill. Att elit och bredd kan träna tillsammans innebär också en stark gemenskap där alla kan lära av varandra.

”Det är inte elitidrott som skadar människor. Det är dåligt ledarskap!”, är Jennifers motto.

Jennifer är värd sin nominering till Svenska Barnidrottspriset för sitt mod att bryta en stark tystnadskultur genom att ha sagt ifrån och stått upp för barn och ungas rätt att få verka inom idrott – i detta fall gymnastik – utan att behöva utstå hot och kränkningar! Hon har agerat helt i enlighet med barns rättigheter och Barnkonventionen. Genom att bedriva en gymnastikverksamhet där alla oavsett förmåga och förutsättning får plats och vara delaktig i sin träning har hennes klubb Örnsköldsviks Gymnastikklubb utökat antalet aktiva rejält där även många står i kö för att få vara med i verksamheten.

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

VÅRBY IK SKIDOR, ÖRNSKÖLDSVIK

Motivering: Det är ingen slump att längdskidklubben Vårby IK Skidor i Örnsköldsvik med sina 130 aktiva barn är största barnskidklubben i Ångermanland. Klubben lever verkligen konkret upp till Svenska Skidförbundets uttryck ”Skidor hela livet”, Riksidrottsförbundets ”Idrott hela livet” och även FN:s Barnkonvention då kärnan i verksamheten handlar om att alla oavsett ålder och förmåga ska känna sig sedda och inkluderade samt få delta på sina villkor. Med tydlig värdegrund för allas lika värde och kreativa idéer för hur träning kan göras rolig och tilltalande, har den ålderstopp då de flesta barn slutar idrotta i landet lyckats förskjutas i klubben – från att den legat vid 11-årsåldern ligger den nu på 13 år.

I Vårby IK Skidor är glädjen att röra på sig, inkludering och gemenskapen det centrala där både aktiva, ledare och föräldrar tillsammans hjälps åt för att bibehålla den kamratskap klubben aktivt har lagt fokus på samt utveckling av verksamheten. Något som genomsyras i både träning, ute på tävlingar och vid klubbens egna arrangemang där syftet är att locka familjer att delta i alla åldrar och med olika förutsättningar.

Vårby IK Skidor försöker hela tiden att konkret leva upp till sin värdegrund – som framförallt handlar om allas rätt att få vara med – genom ständig dialog och diskussion mellan både vuxna och barn. Klubben är en god förebild för inkludering respektive hållbarhet, då de bland annat var först i Ångermanland med att erbjuda tävlingsklass för deltagare med funktionsvariation på sin egna skidtävling samt uthyrning av klubbkläder för att minska kostnader för familjer. Årligen arrangeras även skidbytardagar då kostnad av utrustning kan vara ett hinder för många att delta i verksamheten. Ur miljösynvinkel tar klubben även ett ansvar genom att ha låtit byta ut glödlampor till led-belysning.

Utöver själva huvudidrotten längdskidor finns ett helhetstänk för barn och ungdomar, både fysiskt och psykosocialt, där ledare anpassar träningen efter ambition i respektive träningsgrupper som är indelade efter ålder och tar hänsyn till varje individ – ingen ska känna att de inte platsar utan alla ska känna att de får delta på sina villkor och vara en del av gemenskapen. Oavsett om tävling eller träning är det viktiga för var och en av barnen så har klubben valt att lägga vikten på kompisandan.

Då tävling är en del av verksamheten och öppen för de som regelbundet vill tävla eller prova-på, har Vårby IK Skidor aktivt försökt avdramatisera delen genom att på en kommunskidtävling som klubben arrangerade, sätta upp en discokula och högtalare med musik ute längs skidspåret. Något som verkligen gav genomslag då flertalet deltagare stannade till och dansade innan de skidade vidare mot mål. 

Gemenskapen vid tävlingar är påtaglig då alla hjälps åt med alltifrån att valla alla barns skidor till att följa barnen runt tävlingsspåret innan start. Inställningen vad gäller vallning av skidor är att ingen ska behöva sluta med längdskidåkning för att barnet själv eller hens föräldrar inte kan valla. Självklart följer både discokulan och musiken med klubben ut på skidtävlingarna då det ska vara kul att tillsammans representera klubben!

Leken är det centrala i verksamhetens träning oavsett ålder och ambition. Inställningen är att i leken tränas teknik och många andra fysiska förmågor automatiskt. Att ha roligt tillsammans är en viktig del i att börja idrotta och sedan fortsätta.

Även vuxna, som oavsett nivå, har möjlighet att delta på vuxenskidskolan får låta barnasinnet komma fram. 

Kreativiteten bland tränarna flödar då träningen utformas till stor del av lekar och övningar där ingen ska behöva känna att de hamnar sist – ”kaosstafett” är ett exempel!

Den efterlängtade skicrossbanan som både aktiva, ledare och föräldrar har hjälpts åt med att förbereda står redo inför säsongen, vilket garanterat kommer att locka fler att stanna kvar i verksamheten samt att få fler att prova längdskidsporten.

På klubbläger och sommarlov involveras de äldre ungdomarna att leda och ta hand om de yngre, detta för att de ska vara delaktiga i klubbens verksamhet och även visa på att idrotten är så mycket mer än träning och tävling – alla kan fylla en viktig funktion och bidra. Klubblägren är subventionerade så att alla ska ha möjlighet att delta.

Med såväl aktiva på barnskidskolan som på skidgymnasium ute i landet visar Vårby IK Skidor att både bredd- och tävlingsidrott där alla har roligt går att kombineras i en och samma klubb. Det är tack vare upplägget att alla ska ha möjlighet att delta och träna på sina villkor samt engagerade ledare, föräldrar och delaktiga barn som klubben lyckats nå både bredd och topp.

Som en del i att få känna gemenskap och att bli sedd både filmas och fotas verksamheten mycket där ambitionen är att få med alla barn på något foto. Vid tävlingar fotograferas aldrig prispallen – möjligen eventuellt vid Ungdoms-SM – oavsett om någon av klubbens skidåkare nått pallplats eller ej. Detta för att minska resultatfokuset. I slutet av säsongen sätts filmerna och fotona ihop till ett bildspel som visas vid säsongsavslutningen och som även finns att beskåda på Youtube.

Vårby IK Skidor är ett kraftfullt konkret exempel på hur en hållbar idrottsverksamhet för barn på barns villkor kan bedrivas!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

WILMA VON KRUSENSTIERNA, ISHOCKEYSPELARE I TROLLHÄTTANS LADIES OCH TÖREBODA HF

Foto: Thomas Ederby

Motivering: Det finns mycket bra inom svensk barnidrott. Samtidigt finns det minst lika mycket som kan förbättras för att miljön ska vara trivsam och välkomnande för alla.

Fortfarande är det ojämlika villkor mellan tjejer och killar för att idrotta. Och attityden till tjejer inom idrott är emellanåt negativ.

15-åriga Wilma von Krusenstierna i Mariestad har tillsammans med Västergötland/Bohuslän/Dalslandvunnit bland annat vunnit guld i ”Stålbucklan”. Ända sedan hon som 5-åring började spela ishockey har hon upplevt att många anser att tjejer inte ska spela ishockey.

– Det var vuxna som sade till mina föräldrar att de inte tyckte att jag hade någonting där att göra för att jag var tjej. Att ishockey inte var någonting för tjejer, berättar Wilma som efter flytt bytte klubb där liknande problem visade sig.

Efter upprepade situationer i sitt hockeylag där såväl både sexism och utfrysning förekommit, valde Wilma att till slut lämna klubben för en annan då hon inte fått något gehör från klubben om att ta itu med problemen. Wilma lyfte frågan i media, något som uppmärksammats och givit ringar på vattnet då det visat sig att hon är långt ifrån ensam med de hon upplevt som tjej inom ishockeyn.

– Jag har hittills inte träffat någon tjej inom ishockeyn som inte upplevt något liknande då de spelar tillsammans med killar, berättar Wilma.

Att som tjej i en till stor del kill- och mansdominerad idrott som ishockey stå upp för att försöka förändra den machokultur som byggts upp och bryta nedvärderande beteendemönster gentemot tjejer som blivit norm, kräver mod. I och med Wilmas agerande är det tydligt att det finns mycket att jobba med vad gäller inställning till allas lika värde oavsett kön inom barnidrotten. Hon har blivit en betydande röst åt många tjejer som får utstå nedvärderande kommentarer inom barnidrotten.

– Jag har ända sedan jag var liten velat vara med och kunna göra någon skillnad… Det är kanske nu det är dags? säger Wilma som kommande höst börjar på ett LIU-ishockeygymnasium i Ljungby.

Fler som vågar som Wilma behövs för att lyfta fram de mindre bra sidorna av barnidrotten, sidor som många gånger mörkas. Det går inte att blunda för dessa bara för att mycket som görs inom barnidrotten är bra. Barnidrott är till för barn och då måste vuxna lyssna när barn vågar berätta att det inte står rätt till. Om vi vill att barnidrotten ska ha ett välkomnande klimat för både tjejer och killar oavsett idrott.

Wilma är en utmärkt kandidat till Svenska Barnidrottspriset för sitt mod att stå upp för bättre villkor för tjejer inom ishockeyn. Det gynnar både tjejer och killar – samt ishockeyn – att machokulturen ifrågasätts!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

JESSICA PETTERSSON, ORDFÖRANDE I VASA GYMNASTIK

Motivering: Jessica Pettersson har på ett tydligt och konkret sätt implementerat Barnkonventionen som en självklar och naturlig del i föreningen Vasa Gymnastik. Vasa Gymnastik startades 2012 med syfte att lyfta barns rättigheter inom idrotten. Ett Gymnastråd upprättades där en styrelsemedlem tillsammans med aktiva diskuterar och utvecklar verksamheten med fokus på barnperspektivet. Barnen blir därmed lyssnade på och är i allra högsta grad delaktiga i beslut som rör föreningens verksamhet. Vasa Gymnastik har idag cirka 130 aktiva medlemmar och omkring 40 ledare.

Föreningens värdegrund bygger på fyra stycken T:n som står för Träning, Tävling, Tränare och Trygghet. Rent konkret betyder det att oavsett ålder och kunskapsnivå kommer gymnastikgrupperna att aldrig träna mer än två gånger i veckan, med hänsyn till att de aktiva även ska få tid till skola, kompisar och andra idrotter/fritidsaktiviteter. Vasa Gymnastik vill vara en motpool till den elitsatsning som många gymnastikföreningar bedriver. Upplägget är därför att de gymnaster som vill får tävla 1-2 gånger per år vilket sker på separata tävlingsträningar. Tränare har tydliga regler och policys att följa för att verksamheten ska vara så bra som möjligt för så många som möjligt. Utvärdering av verksamheten görs varje år där aktiva, föräldrar och ledare får komma till tals. På så sätt tydliggörs vilka positiva sidor föreningen har och vill behålla samt vilka eventuella brister som behöver åtgärdas.

Jessica Pettersson lever verkligen upp till att ”barnidrott är för barn” genom att låta dem komma till tals i sin idrottsverksamhet. Hon är därmed en värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

ALBIN TINGSVALL, PSYKOLOG OCH TIDIGARE HANDBOLLSSPELARE ELITNIVÅ SAMT FÖRFATTARE TILL SJÄLVBIOGRAFISKA BOKEN ”ALLT JAG FÖRLORADE GENOM ATT VINNA”

Motivering: Barnidrott och idrott överhuvudtaget är så mycket mer än träning och tävling, prestation och resultat. Allt fler rapporter visar på utbredd psykisk ohälsa bland såväl unga idrottare som professionella. Det har blivit allt mer tydligt att ett helhetstänk måste till om idrotten ska kunna locka, behålla och stärka barn oavsett om de vill satsa seriöst eller bara delta för att ha kul med kompisar.

Albin Tingsvall, före detta elithandbollsspelare och som numera arbetar som psykolog är aktuell med boken ”Allt jag förlorade genom att vinna”, där han modigt lyfter fram ämnet gällande helhetstänk inom både barnidrott och elitidrott och öppnar upp för diskussion och möjlighet till förändring genom att öppenhjärtligt berätta om sin egen erfarenhet från idrotten som elitaktiv. En tid som inte bara bestod av en framsida utan även hade en hel del baksidor. Albin delar även med sig av sina tankar och ger konkreta förslag för en hållbar barnidrott som även kan ge hållbar elitidrott genom bland annat föreläsningar sedan många år.

Att boken behövs har varit tydligt:

-Boken har fått ett mycket gott mottagande, och stor medial uppmärksamhet vilket är jättekul och visar att dessa ämnen behöver diskuteras kontinuerligt, berättar Albin och fortsätter:

-Såväl elitidrottare som tränare och föräldrar inom barnidrotten har hört av sig med uppmuntrande ord om hur viktigt det är att vi pratar om en sund och hållbar idrott oavsett prestationsnivå. 

Att barn behöver mer fysisk aktivitet är viktigt, samtidigt understryker Albin att det finns mervärden att fokusera på inom barnidrotten.

-Det finns många saker som är viktiga att tänka på som tränare för barn: Att låta glädjen stå i centrum, att låta barnen idrotta på sina villkor och att låta alla vara med så länge som möjligt, anser Albin.

-Som idrottsledare blir man dessutom mycket viktig för barnen och lär dem saker de bär med sig för alltid. Därför måste vi alla tänka på vilka lärdomar vi egentligen vill ge våra barn inför resan ut i livet. 

Albin tycker att ledare ska ta till sig den forskning som gjorts och fortfarande visar att tidig selektering inte betyder att de som valts ut är de som per automatik når elitnivå.

-Resultat och prestationsfokus bör komma in i idrotten så sent som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att all forskning pekar mot att det är omöjligt att avgöra vem som har förutsättningar för att bli elitidrottare innan sena tonår. Därför gör vi bäst i att inte leta talanger, utan istället försöka motarbeta utslagningen inom barnidrotten genom fokus på glädje, delaktighet och inre motivation. Då får vi fler fysiskt aktiva barn vilket är otroligt viktigt för hela samhällets folkhälsa. 

Även elitidrotten borde bli bättre på att se hela människan, inte bara prestationerna och resultaten.

-Elitidrotten kan till exempel bli bättre på att aktivt ta till sig forskning och vetenskap. Då kan vi utveckla bättre metoder och samtidigt värna om personerna bakom prestationerna. Elitidrotten kan också förbättras genom att man aktivt arbetar för att tidigt utbilda spelare, ledare och klubbar kring fördelarna med att ha värden utanför sidlinjen, som till exempel en utbildning att falla tillbaka på, anser Albin och avslutar med orden:

-Med den tryggheten i bagaget kan vi nå både goda resultat i tävlingar och samtidigt skydda utövarna från riskerna för psykisk ohälsa som finns i en så tuff vardag som elitidrotten ofta är.

Med detta är Albin Tingsvall en väl passande kandidat till Svenska Barnidrottspriset – hans aktiva ställningstagande och uppmuntran till helhetssyn på människan utöver prestation och resultat är oerhört värdefull för en hållbar barnidrott för alla!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

MATFORS SKIDKLUBB, MATFORS

Motivering: Med visionen ”Hela Matfors på skidor” är det inte konstigt att Matfors Skidklubb idag är största barn- och ungdomsskidklubben i Medelpad med sina 130 skidande barn och ungdomar.

Att få en hel ort att vara på skidor kräver såväl öppenhet som tillgänglighet. Något som Matfors Skidklubb tagit fasta på.

I klubben finns alltifrån nybörjaren till de som kommit in på skidgymnasium. Juniorerna fungerar som faddrar till de äldre ungdomarna. Alla oavsett ålder och nivå kan alltid bidra med något!

Glädjen att åka skidor tillsammans står i fokus för klubbens verksamhet, bland annat har respektive träningsgrupp som är åldersindelade fått djurnamn och att splittra kompisar för nivåindelning undviks genom att anpassa inom varje grupp så att alla får utvecklas och samtidigt vara med sina kompisar.

Fullständig låneutrustning för både rullskidåkning och längdskidåkning finns hos klubben för den som behöver då inställningen är att ekonomi och material inte ska vara hinder för att kunna delta i verksamheten.

Klubbkläder är subventionerade till 50% av priset medan tävlingskläder får hyras. Tack vare samarbete med kyrkan går det att hitta lösningar om det skulle behövas ur ekonomiskt perspektiv för de som är i behov.

Ledarna/tränarna för respektive grupp lägger upp de flesta passen. En dialog förs med barnen och ungdomarna för att göra justeringar vid behov. De får under säsongen bestämma några av passens innehåll också. 

Vad gäller tävlingar och olika bestyr som hör till får alla i klubben – såväl nybörjaren som den erfarna – samma informationsblad om vad som kan vara bra att veta. Den som vill tävla är välkommen, annars går det minst lika bra att nöja sig med att vara med på träningar.

Alla anmälningar skickas in gemensamt till respektive tävling och väl på plats där tävlingen är samlas alla i klubben på en gemensam plats, vilket ger både trygghet och lagkänsla. Klubben är mån om att alla ska känna sig som en viktig del i gemenskapen. Den som vill och behöver får även hjälp med vallning av skidor.

-Vi värnar om att alla ska kunna åka skidor, så billigt som möjligt, så länge som möjligt! Informationen kring hur en tävling fungerar har givit eko hos andra klubbbar. Man förstår inte hur vi kan ha så mycket barn på våra tävlingar, berättar eldsjälen Peter Blomqvist.

Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna har klubben tagit fram riktlinjer för hur barnidott i klubben ska bedrivas samt hur ledare, tränare, föräldrar och åskådare bör tänka och agera. Även handlingsplan finns om en situation som skadar något deltagande barn skulle uppstå.

Matfors Skidklubb visar i ord och handling hur Barnkonventionen konkret kan integreras i en idrottsverksamhet där alla oavsett ambition har lika värde, får vara på den nivå som barnet själv trivs bäst med, utvecklas i sin takt och göra sin röst hörd om verksamheten. Klubben är därmed en mycket värdig kandidat!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

ORDFÖRANDE ANITA ENGSTRÖM OCH STYRELSEN I BENSBY UNGDOMS- OCH FRITIDSFÖRENING

Motivering: Styrelsen med ledaransvariga ordförande Anita Engström har inför varje säsong en träff med samtliga ledare där de går igenom sin policy som helt och fullt tar hänsyn till Barnkonventionens regler och även Riksidrottsförbundets och samtliga specialförbunds stadgar och riktlinjer för barnidrott.

Anita har tillsammans med styrelsen på ett rättvist sätt stått upp för barnens rätt.

De har visat barnen och deras föräldrar att BUFF är en förening där barnen får ta plats och där gemenskapen bygger på hänsynsfullhet och respekt för varandra.

Vidare så har de tillsammans skrivit ihop en policy som vid varje ny termin på ett tydligt sätt ska gås igenom med samtliga ledare.

Policy för Bensby Ungdoms- och Fritidsförening

I detta dokument försöker vi tydliggöra Bensby Ungdoms- och Fritidsförenings riktlinjer för samtliga lag i klubben samt för alla medlemmar, ledare och föräldrar. Syftet är att ge aktiva, ledare och föräldrar vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad frågor som kan uppkomma vid exempelvis tävling, träning, sammandrag, cuper med mera. Det är upp till styrelsen att se till att dokumentet är aktuellt. Dokumentet kan uppdateras utan ett årsmöte och alla är välkomna att lämna in förslag och förändringar, det gör man genom att vända sig till styrelsen.

Riktlinjer för våra barn och ungdomar gäller för alla.

– Idrotten ska vara lekfull och allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar.

– Vi ska erbjuda alla en kamratlig, trygg och social miljö.

– Barnen ska få ha möjlighet att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra detta i olika föreningar.

– Alla ska behandlas lika och respektera varandra.

– Förhindra mobbning och rasism.

– Bidra till rent spel.

– Visa hänsyn till varandra.Tränare och ledare

– Ska utgå från barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet.

– Ska låta alla delta utifrån sina egna förutsättningar.

– Ska verka för att barnen får möjlighet att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra detta i olika föreningar.

– Ska bidra till rent spel.

– Ska alltid vara goda föredömen och föregå med ett gott exempel.

– Ska inleda varje säsong med ett föräldramöte där ledare och föräldrar tillsammans sätter upp regler för laget.

– Ska ta tydligt ta avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och mobbning.

– Ska ansvara för att fylla i och lämna in närvaro.

-Ska delta på föräldramöten.

– Ska alltid vara goda föredömen och föregå med ett gott exempel.

Föräldrar

– Ska uppmuntra inte bara sitt eget barn, utan alla barn, både vid med och motgång.Ska ta tydligt avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och mobbning

– Ska delta på föräldramöten.

– Ska alltid vara goda föredömen och föregå med ett gott exempel.

– Ska uppmuntra inte bara sitt eget barn, utan alla barn, både vid med och motgång.

– Ska ta tydligt avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och mobbning.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

HÄLSOPROJEKT PÅ PARKSKOLAN I TECKOMATORP 2018-2021

På bilden syns Anders Stålhandske och Krister Stjärnkvist som tillsammans leder hälsoprojektet.

Motivering:
Det hälsoprojekt som under perioden 2018-2021 bedrivs på Parkskolan i Teckomatorp är minst sagt unikt i sitt slag. Projektet lyfter inte bara fram Barnkonventionen på olika sätt genom bland annat elevers delaktighet utan är dessutom gräns- och generationsöverskridande, då även äldre samt personer med funktionsvariation inkluderas. Med andra ord ett fantastiskt initiativ som på ett konkret sätt lever upp till devisen ”Idrott hela livet för alla”!

Med start under höstterminen 2018, satsade Svalövs kommun på fysisk aktivitet, med ambitionen att öka elevernas måluppfyllelse. Satsningen sker i samarbete med idrottsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Alla elever i årskurs 1 och årskurs 7 har fysisk pulshöjande aktivitet med tre morgonpass i veckan. Varje pass är 20 minuter långt. Satsningen är treårig och den kommer att beforskas under tiden den pågår av Joakim Glaser, som är lektor i idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö.

I hälsoprojekt arbetas det med ”brain breaks” flera gånger under dagen, aktiva och flexibla klassrum, aktiva raster, physical literacy (rörelseförståelse), pulspass inför nationella prov för Åk 3 och 6 samt värdegrundsarbete.

-Vi anser att det är viktigt att arbeta långsiktigt och hållbart med fysisk aktivitet och hälsa, där vårt motto är att ”alla ska med”, berättar Anders Stålhandske som tillsammans med Krister Stjärnkvist leder projektet.

Just hälsoprojektet på Parkskolan i Teckomatorp har utvecklats på ett sätt som engagerar både gammal och ung. Ett samarbete med äldreboendet Ängslyckan har inletts och målet är att alla ska må bra och röra sig ännu mer. Eleverna tränar in olika rörelser och leder de äldre i dessa.
-Vi har ett mycket uppskattat och uppmärksammat samarbete med andra verksamheter som äldreboende där våra elever på skolan leder rörelsepass för deltagarna. MYCKET värdegrund i detta.

-Alla kan vinna något på att röra på sig tillsammans och det här tycker vi är ett bra exempel på generationsöverskridande arbete, där eleverna sätts i centrum, berättar Anders Stålhandske och fortsätter:
-Vi har nu utvecklat projektet, där vi nu även samarbetar med den dagliga verksamheten LSS (Lagen om stöd för viss personer med funktionsvariation). Dessa rörelsepass leds även av elever i Åk 4-6.

Projektet bidrar till en helhet genom dels möten och samspel mellan människor med olika förutsättningar, vilket kan ge förståelse för våra olikheter samt förebyggande av fördomar. Det visar därmed också tydligt på många möjligheter och vinster som idrott och rörelse kan ge utöver det fysiska. Allas lika värde lyfts fram på ett konkret sätt som kan inspirera många.

Hälsoprojekt på Parkskolan i Teckomatorp 2018-2021 är utan tvekan en värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

ISABEL EXPOSITÓ, UTBILDARE AV BARNKONVENTIONEN I METODEN ÄR DU MEDSPELARE?/RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND

Motivering:
Hur kan vi stärka barnen inom idrotten och öka kunskapen om barns rättigheter? Hur kan en idrottsträning formas för att lyfta Barnkonventionen i praktiken?
Det var tankar som väcktes hos Isabel Exposito för fem år sedan, då hennes stora idrottsintresse samt hennes yrkesroll på Röda Korset naturligt möttes i och med skjutningar och oroligheter i Göteborg.
Isabel tänkte på hur mycket de skulle vinna på om idrottsrörelsen och den humanitära sektorn på riktigt jobbade mer som ett lag.
Ett halvår senare efter intensivt och målmedvetet arbete och förberedelse var allt på plats. Finansiering för en kortare tid var beviljad och Isabel blev projektledare på Röda Korsets Ungdomsförbund och ett samarbete var inlett med Göteborgs Fotbollförbund och Västergötlands Fotbollförbund. Satsningen ”Är du medspelare?” var igång!

Idrottsrörelsen formar unga idrottare på fler än ett sätt; fysiskt, psykiskt, socialt, idrottsligt och ibland också utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta är möjligt genom att Isabel Exposito har lyckats länka en humanitär organisation, regionala idrottsförbund och lokala idrottsföreningar till att samverka för att unga ska lära om och utöva sina rättigheter båda på och utanför idrottsarenan.
Idag är ”Är du medspelare?” ett beprövat koncept och de har utbildat mer än 3400 barn i åldrarna 6-17 år och ledare i hur de kan förverkliga Barnkonventionen i sin idrott och påverka sin vardag. Den 1 januari i år övergick arbetet från att ha verkat i projektform till att bli en Röda Korsets Ungdomsförbunds sex kärnverksamheter!

”Är du medspelare?” är en annorlunda träning i workshopform, där unga idrottare lär sig sina rättigheter enligt Barnkonventionen och hur de kan förverkliga den genom sin idrott. Passet är utformat efter en träningstid och vänder sig till lag eller träningsgrupper från 6 till 17 år. Metoden är en teambuilding utöver det vanliga då varje unika träningsgrupp verkligen får chans att prata och lära känna varandra i viktiga frågor kring hur de tillsammans kan skapa en miljö där deras rättigheter tillgodoses. Många gånger har barn skyldigheter inom den idrottsverksamhet de är aktiva i och deras rättigheter kan lätt glömmas bort eller förminskas – därför är det viktigt att Barnkonventionen lyfts fram så att medvetenheten ökar!

Barnkonventionen består av många artiklar som dels kan vara svåra att komma ihåg och dels diffusa för att förstå hur de kan genomföras i praktiken. ”Är du medspelare?” har på ett enkelt och tydligt sätt valt ut fyra artiklar som tillsammans sammanfattar hela Barnkonventionen:
Alla barns lika värde – Att exempelvis alla barn oavsett varandras olikheter ska känna sig välkomna och sedda i sin idrottsverksamhet och idrottsförening.
Barns bästa – Att exempelvis vara lyhörd för barnet och se hela individen. Inte pressa.
Allas rätt till utveckling – Att exempelvis få möjlighet att växa i sig själv och i sitt idrottande utifrån sina förutsättningar och ambition.
Rätt till delaktighet och inflytande – Att få göra sin röst hörd och bli lyssnad på som barn i sin egen idrottsverksamhet och förening.
I samband med workshopen/träningen får spelarna ett diplom som lyfter att de är Medspelare och gruppens tränare får stöd i hur de kan fortsätta att arbeta med barnens rättigheter i sitt ledarskap. Dessutom sammanställs workshopen i ett underlag som vänder sig till föreningsstyrelsen, detta för att sprida kunskap om barns rättigheter och lyfta fram barnens röster på samtliga föreningsnivåer.

Isabel Exposito och utbildningen ”Är du medspelare?” är verkligen värd nomineringen till Svenska Barnidrottspriset 2019! Metoden i utbildningen ”Är du medspelare?” bekräftar och stärker barnen att gå sin egen väg. För att barn utifrån sina rättigheter på sitt alldeles egna sätt ska utveckla sig själva och även svensk barnidrott. Satsningen är högaktuell då Sveriges riksdag i somras beslutade att göra Barnkonventionen till egen lag 2020.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

LEMONADE IF, ONSALA

Motivering: Namnet Lemonade IF kommer dels från en av föreningsgrundarnas största förebilder Beyonce och hennes album Lemonade, men också från citatet ”When life gives you lemons, make lemonade”.

Idag har Lemonade IF en styrelse med 6 medlemmar, där alla är 18 eller under 18 år. 

-För oss är det viktigt att vi i styrelsen representerar olika grupper för att vi ska ha olika perspektiv på saker och ting vilket förhoppningsvis leder till att vår förening i sig når ut till fler människor och gör att alla känner sig välkomna, berättar Selma Snelder som är en av grundarna till Lemonade IF och understryker:

-Vi är dock medvetna om att vi inte har det än och inte når ut till alla än, som till exempel människor med en funktionsvariation, men det är någonting vi jobbar aktivt för att bli. Eftersom även det är någonting vi ser saknas. Nästan alla föreningar har verksamhet för killar och tjejer, vår styrketräning och hallhäng är för alla. Vi pratar inte om killar och tjejer där. Alla är välkomna och vi kör alla tillsammans.

Några av Lemonade IF:s grundare var med när VK Westans barnverksamhet startade 2009, så de hade spelat väldigt länge i Westan innan de i slutet av våren 2018 kände att de ville driva egen verksamhet. Det vill säga en verksamhet som de verkligen tror på och vill skapa.

-Det verkade spännande att själva ha ansvaret och kunna utveckla något vi tror på. Så då startade vi vår egen förening, berättar Selma Snelder och fortsätter:

-För många lag satsar hårt och tycker det är viktigare att vinna och ha ett bra lag. Vi vill helt enkelt ha en förening där det viktigaste inte är att bli bäst på något, utan där man kan träffa kompisar och ha kul samtidigt som man tränar tillsammans. 

Ett annat perspektiv Lemonade IF såg saknades inom många föreningar i föreningens område var det ekonomiska. 

-Vi vill inte att pengar ska vara ett hinder och göra att man inte kan träna. Vi vill att idrott ska vara för alla, säger Selma Snelder.

Att starta en helt ny förening som ung kan vara en utmaning, då är det tur att det finns hjälp att få.

-Vi hade kontakt med en person från SISU och även vår tränare för att förstå hur det går till när man startar en förening. Det visade sig vara mycket jobb med papper i form av protokoll, stadgar, bankgironummer och mycket mera som skulle skapas för att man skulle få vara en förening. Men med hjälp av vår tränare lyckades vi fixa allt pappersarbete och vår förening fanns då även på papper, berättar Selma Snelder och tillägger:

-Men innan det var färdigt hade vi redan dragit igång träningar där vi hade spelat olika sporter och styrketränat tillsammans. När hösten sedan kom hade vi lyckats få halltider tre dagar i veckan. Vi hade (och har fortfarande) volleybollträningar för tjejer två dagar i veckan, hallhäng och styrketräning en dag i veckan och denna vår har vi även börjat med volleyboll för killar en dag i veckan (under samma tid som tjejernas träning).

Viljan att skapa någonting som Lemonade IF kände inte fanns var nog en av de största anledningarna till varför föreningen startades. 

-Vi ser att även fast många föreningar säger att de är för alla, så är det ofta inte så, säger Selma Snelder och tar upp en händelse som ägde rum:

-Jag hade till exempel en kompis  som ville börja spela fotboll, så hon var med och testade på en träning i ett helt vanligt lag. Efteråt fick hon veta att hon tydligen inte var bra nog, så hon fick inte börja spela med dem. För oss är det viktigt att det aldrig får bli så inom idrott. Vi märker att efter att man är typ 12 år, så är det ofta svårt att börja med en ny idrott.

 Förutom att alla ska känna sig välkomna och bemötas med att alla är lika mycket värda, är barn och ungdomars delaktighet och inflytande i föreningens verksamhet någonting väldigt viktigt.

-Vi tyckte även att det saknades föreningar som utgick från barnen/ungdomarnas bästa. Som verkligen lyssnar på barnen. Det är vuxna som tolkar vad de tror att barnen/de unga vill och bestämmer. Det finns färdiga träningsgrupper, åldersindelning, vilka turneringar man ska åka på. Vuxna säger att alla får vara med, men hur mycket får barnen egentligen vara med och påverka? säger Selma Snelder och avslutar med tänkvärda ord:

-Vår bild är att det är lite som sken-demokrati. Vuxnas bild av vad som är bra för barn. Hur många föreningar har verkligen bara träning för att det är roligt för barnen? Har inte som mål att man ska tävla? Hur ofta ser man inte föreningar som blir stolta när deras lag vinner tävlingar? Men hur ofta är de stolta för alla som bara kommer och vill vara med?

Foto: Jakob Lundberg

Lemonade IF har sedan starten av föreningen satsat på att både på papper och i praktiken stå för en värdegrund, med stark koppling till Barnkonventionen, som tydligt lyfter fram allas lika värde samt barns och ungdomars delaktighet och inflytande för att vara en idrottsförening för så många som möjligt oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar. 

Fokuset på att glädjen till idrott, att få känna sig som en viktig del i en gemenskap där varje deltagare får göra sin röst hörd och bli bekräftad är högst prioriterat framför resultat gör att Lemonade IF är värdiga att nomineras till Svenska Barnidrottspriset. Föreningen med dess unga styrelse inspirerar även andra unga till att våga starta och bedriva idrottsverksamhet på ungas villkor.

Lemonade IF föregår med gott konkret exempel på att tillsammans kan allas olikheter bidra till ett glädjefyllt, stärkande och utvecklande klimat inom svensk barnidrott!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

13Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

LEON CADEIISHOCKEYSPELARE I VÄSTERÅS IK

Motivering: Ishockeyspelaren Leon Cadei, 15 år, bestämde sig efter upprepade rasistiska påhopp under flertalet matcher att det var nog. Då hans tränare meddelat domare då sådana händelser inträffat och inget förändrades bestämde han sig därmed att börja polisanmäla så fort det händer.

-Det är inte bara hjärnskakningar som gör ont, ord gör också ont understryker Leon i intervju med SVT tidigare.

Född och uppvuxen på landet utanför Västerås, började Leon träna ishockey vid 8-årsåldern – tack vare att det spolades upp is i en paddock vintertid.

-En kompis hade börjat på hockeyträning frågade om jag ville följa med men då var jag inte intresserad. När jag började åka skridskor på isbanan så tyckte jag att det var roligt och ville då hänga med på träningar, berättar Leon.

Leon, som har rötter från såväl Italien som USA, upplevde aldrig någon rasism inom hockeyn under många år. Tills för två år sedan.

-Det kom alltid kommentarer från motståndarlaget. Och även om jag och mina tränare pratat med både domare och motståndarlagets tränare så har det hittills aldrig kommit någon ursäkt fastän de sagt att de ska ”titta på det”, berättar Leon.

En polisanmälan har gjorts för en händelse denna säsong och Leon tvekar inte i sitt svar på vad han tycker behövs göras för att försöka förhindra att någon utsätts för liknande:

-Vuxna borde samla lagen och prata om sådana här grejor, att det inte är ok! I början när jag blev utsatt kände jag mig väldigt förminskad, då deras rasistiska ord handlar om att de ser ned på en.

Trots att Leon har fått en del publicitet i media för att ha lyft ämnet gällande rasism i detta fall inom barn- och ungdomsishockey så har hittills ingen från Svenska Ishockeyförbundet hört av sig.

-Förbundet behöver gå med tydliga regler och ställa krav till alla hockeyklubbar vad som gäller inom svensk ishockey. Det här är helt enkelt inte ok! understryker Leon.

I och med sin konkreta handling att tydligt markera att rasism inte hör hemma varken inom idrotten eller någon annanstans, lyfter Leon Cadei en av de grundläggande artiklarna i FN:s Barnkonvention: Allas lika värde. Leon inspirerar andra inom barnidrotten att inte acceptera diskriminering på grund av etnicitet eller hudfärg. Om svensk barnidrott – oavsett vilken idrott det gäller – vill locka och behålla så många som möjligt så länge som möjligt behöver fokus ligga på att alla ska känna sig välkomna och respekterade oavsett härkomst eller utseende. Leon Cadei är därmed en värdig kandidat till Barnidrottspriset!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

14. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

NÄTRA SK, KÖPMANHOLMEN/BJÄSTA

Foto: Kjell-Åke Gafvelin

Motivering: Nätra Skidklubb är den lilla klubben med den stora skidglädjen!

I Nätra SK är det rörelseglädje och kamratanda som är det viktigaste på träningar och även tävlingar, både för barn och vuxna. Klubben anser att ju längre de kan behålla ungdomarna i klubben och de tycker att det är roligt, desto bättre. Möjligheter finns även att samträna tillsammans med ungdomar från andra klubbar i kommunen. Det finns inga krav på att tävla utan vill man bara vara med och träna så går det bra. Träningen anpassas och träningsgrupper varieras utifrån ålder och kapacitet men det är alltid glädjen som står i fokus. Det ska vara roligt i Nätra SK!

Klubben har som mål med verksamheten att med hjälp av välutbildade och engagerade ledare främja intresset för längdskidåkning i området kring Köpmanholmen och Bjästa samt att bidra till ett livslångt intresse för motion i allmänhet och längdskidåkning i synnerhet. Detta ska uppnås genom att bedriva åldersanpassade, roliga och utvecklande träningar samt en verksamhet som inbjuder till delaktighet och uppmuntran till engagemang och initiativ.

I klubben finns idag ett 60-tal aktiva, barn från 4 år och uppåt. Alla oavsett ålder är välkomna att delta och vi anser att alla kan bidra med något – oavsett om du är förälder eller barn. Klubben arrangerar skidskola för barn men även vuxenkurser. Barnen är med och påverkar träningarna med sina tankar och idéer, till exempel den yngsta gruppen (4-6 år) utvärderar regelbundet träningarna och detta styr hur nästa tränings läggs upp. Ibland har de äldre ungdomarna träningar för de yngre där deras erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Det finns även ungdomsrepresentanter med i styrelsen för att föra fram deras åsikter och påverka klubbens arbete.

Vid tävlingar så samlas klubben gemensamt vilket ger en trygghet för de som är nya i sammanhanget.De som vill kan även få hjälp med vallning och annars har klubben köpt in valla så det ska finnas samma förutsättningar för alla även här. Klubben arrangerar årligen en egen tävling som lockar ett stort antal deltagare från både kommunen och även långväga klubbar.

Föreningen skall verka för ett sunt förhållande till idrotten och uppmuntra till träning och tävling efter den enskilde individens egna förutsättningar. Det ska inte vara svårt att
börja i klubbens verksamhet och det ska heller inte vara ekonomin som sätter käppar i hjulen. Därför har låneutrustning införskaffats, både rullskidor och kompletta skidutrustningar så det finns att låna för de som saknar själva.

Foto: Kjell-Åke Gafvelin

Då anläggningen ligger nära samhället så används den flitigt av även andra än klubbens aktiviteter. Miljömässigt har klubben bytt ut samtliga glödlampor runt spåret och i stugan till led-lampor. Även utomhusmiljön får sig ett ansiktslyft då det under våren kommer ett utegym  som placeras bredvid klubbstugan. Detta innebär att möjligheterna att träna på olika sätt breddas. Dessa kan användas både av klubben på träningar och även av allmänheten. I närheten ska även en motorikbana byggas. Denna är främst avsedd för barnen att leka och utvecklas sin grovmotorik i. Kanske medan förälder/medföljande vuxen springer i spåret eller tränar i gymmet!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

15. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

PELLE PAULSSON OCH ICA MAXI VÄRMDÖ

Motivering: ICA Maxi Värmdö – med ägare, vd och tillika eldsjäl Pelle Paulsson i spetsen – har tydligt tagit ställning i både ord och handling för en barnidrott där bredd går före elit genom sin sponsringspolicy av idrottsföreningar. Allt för att så många som möjligt ska känna att de har en plats inom idrotten oavsett förutsättning, förmåga eller utvecklingstempo.

 Det brinnande engagemanget för att bidra till en barnidrott som värnar om barn i första hand framför resultat har varit självklart för Pelle Paulsson sedan många år. Kanske framförallt med tanke på hans erfarenhet både som ung idrottare respektive idrottsförälder.

-Som barn och ungdom älskade jag fotboll, men som 15-åring slutade jag med den idrott jag älskade mest av allt eftersom jag inte längre ”platsade” i det breddlag där jag ville spela. Det var ingen som sade att jag inte fick vara med men min självkänsla efter att ej ha blivit uttagen i truppen till matcher trots att jag var en av de mest träningsflitiga fick sig en rejäl törn, berättar Pelle och fortsätter:

-Idag har jag fyra barn, alla har hållit på eller håller på med idrott (golf, simning, tennis, fotboll, innebandy, bandy) och jag var själv ledare för ett av mina barn. I en uttalad förening för breddidrott märkte jag som ledare att en segmentering av 9-åringar pågick. De ”bättre” tränade för sig själva, åkte på egna ”elit-cuper” med mera.

Där och då bestämde sig Pelle för att inte acceptera hur barn behandlades. Det var dock inte det lättaste.

-Jag som ledare tog strid för de värdegrunder jag anser är viktiga. Det var en tung strid som fick mig att fundera på hur jag kan agera som min roll i mitt yrkesliv.

Fotograf: Kalle Östgren

Erfarenheten blev drivkraft för Pelle att i sitt yrkesliv försöka göra skillnad för barn- och ungdomsidrotten i området genom att ställa krav på föreningars verksamhet för att gå med på att sponsra. Och inställningen och syftet med ICA Maxi Värmdös sponsorpolicy är glasklar:

-Jag tycker att alla barn o ungdomar ska få möjlighet att uppleva glädjen med idrott, säger Pelle.

-Jag anser att det är viktigt att barn (vi kallar alla barn upp till 18 år) rör på sig och om jag kan bidra ekonomiskt via mitt företag till detta så är det bra. Då elithetsen går allt lägre ned i åldrarna vill jag enbart sponsra 100 % föreningar med breddidrott där man till exempel:

•Inte ”toppar”.

•Inte segmenterar barn i grupper efter kunskapsnivå.

•Uppmuntrar till att hålla på med många olika idrotter.

•Låter alla få spela matcher (där matchuttagning sker inte på närvaro eller kunskap).

•Inte tränar för mycket så att barnen inte hinner med skola och andra idrotter/aktiviteter.

Idag är ICA Maxi Värmdö ett av Värmdös största privata företag och Värmdö kommuns enskilt största sponsor av barn- och ungdomsidrott. Pelle som är ägare och vd för just ICA Maxi Värmdö kan därmed helt själv bestämma hur och vem butiken sponsrar. 

-Före min upplevelse som ledare sponsrade vi lokala föreningar men tänkte på att sponsra breddidrotten samt att jämna könsfördelningen av vår sponsring. Däremot ställde vi då inga krav eller hade någon skriven policy kring detta. 

Pelle tog saken i egna händer. Och så var snöbollen i rullning.

-Jag skrev en egen sponsringspolicy. Jag tog hjälp genom att läsa på kring fakta om barn- och ungdomsidrott, främst från Riksidrottsförbundet (RF). Därefter ”bollade” jag policyn med respektive förening för inspel och samtliga tyckte den var bra och ställde sig bakom den. 

En hel del synliga förändringar blev det också.

-Alla våra reklamskyltar byttes ut från stor Maxi-logo till några budskap om hur vi sponsrar – dessa skyltar sitter uppe stort runt om i kommunen på alla idrottsanläggningar som vi sponsrar (Ingarö IP, Ekhallen, Värmdö hockeyhall, Ekvallen, Mörtnäs IP).

Ett personligt brev skickades även ut till alla medlemmar i respektive förening. Pelle har dessutom kontinuerligt besökt alla styrelser för att prata om barn- och ungdomsidrott och hur ICA Maxi Värmdö vill sponsra och varför. Han har även haft dialog med Värmdö kommun och berättat för dem hur ICA Maxi Värmdö arbetar med sin sponsring.

Vid flera tillfällen har Pelle blivit kontaktad av föräldrar som ansett att deras förening bryter mot butikens sponsringspolicy och har därefter haft flera möten med föreningar kring detta.

Eftersom några av de sponsrade föreningar inte verkar ”leva som de lär” trots det gedigna arbete Pelle och ICA Maxi Värmdö lagt ned så har Pelle personligen börjat granska föreningarnas styrdokument. 

-Jag har satt krav på att policydokumenten måste skrivas om för att kunna godkännas av oss som sponsor, berättar Pelle och understryker: 

-Föreningarna har fått god tid på sig då jag vill hjälpa men inte stjälpa. Däremot kommer jag sätta ned foten om föreningarna inte genomför ovan.

Trots det gedigna arbetet med sponsringspolicyn i ord och handling så stannar inte engagemanget här för Pelle.

-Jag har inbokat möte med Värmdö kommun inom snar framtid kring deras projekt Samsyn kring barn- och ungdomsidrotten i kommunen. Och jag kommer att träffa Malin Nyberg från kommunen samt en kollega från Stockholmsidrotten kring detta projekt.

-Jag vill även skriva om min sponsringspolicy så att den anpassar sig efter Barnkonventionen och inte RFs riktlinjer som särskiljer barn (upp till 12 år) och ungdomsidrott (13-18 år). 

ICA Maxi Värmdö och Pelle Paulsson är såväl ett utmärkt som unikt exempel på hur alla – i detta fall ett sponsrande företag – kan bidra till att uppmuntra och vara med att skapa en barnidrott med helhetssyn där allas rätt att få vara med är viktigare framför tidig selektering och andra missförhållanden. Därmed är chansen desto större att betydligt fler stannar kvar inom idrotten med känsla av glädje och gemenskap, något som i sin tur lägger grund till livslångt idrottande och aktivt liv. ICA Maxi Värmdö och Pelle Paulsson är helt klart värda sin nominering till Svenska Barnidrottspriset då de visar betydelsen av att sponsorer tar ställning för en barnidrott där det satsas på att behålla så många som möjligt så länge som möjligt – en vinst för barns hälsa och hela samhället! Handlingen och genomförandet av sponsorpolicyn både inspirerar och motiverar förhoppningsvis andra sponsorer att göra detsamma.