Nomineringar 2016

Alla Nominerade till Barnidrottspriset 2016.

1 Basketklubben JKS Basket

JKS Nomineras till Svenska Barnidrottspriset och till Månadens Tröja Motivering: Basketklubben bildades 1945 av lettisk flyktingar.De har på flera konkreta sätt visat att idrottens  potential är så mycket mer än prestation.De arbetar socialt för att ge barnen en meningsfull fritid på många sätt.Med sin långvariga erfarenhet av breddidrott har det varit naturligt för dem att ta emot nyanlända flyktingar med målet att göra Sverige till ett bättre samhälle.                                                                                                                                                                                                                                                                    http://mobil.blogg.dn.se/jagdelar/2015/09/06/basketklubben-som-hjalper-nyanlanda/

2 Mikael Renberg 

Mikael Renberg nomineras till Svenska Barnidrottspriset!! Motivering: Mikael Renberg – med sån tyngd som tidigare hockeyproffs o nu expertkommentator i SVT- har lyft problem inom svensk barn-och ungdomshockey. På så vis har han dragit igång en viktig diskussion där han fått ut förbundet på isen. Imponerande och med ett tydligt barnperspektiv.

3 FB. Gruppen: RASTAKTIVSTERNA -RASTEN SOM ALDRIG TAR SLUT 

Jag önskar nominera FB. Gruppen: RASTAKTIVSTERNA -RASTEN SOM ALDRIG TAR SLUT. Motivering De har på ett konkret sätt visat på vikten av en kreativ miljö för lek rörelse o skapande där alla barn är under dagen. Denna grupp skapades för att få flera skolor och pedagoger att arbeta aktivt med rasten. Gruppen är för den som söker inspiration och konkreta förslag på struktur och verksamhet. Här kan vi delge varandra aktuell forskning och andra publikationer som berör ämnen som utemiljö för kreativitet, skolgårdar i allmänhet, lek och rörelse mm.Gruppen har nu mer än12000 medlemmar.

4 KAFA

I would like to nominate KAFA ( www.funfootball.se) for Svenska Barnidrottspriset For over 10 years both Spiros Bellos and Adian Isherwood have ran KAFA near Telefonplan Stockholm. Primarily a football project, they have tried to give the game back to the children by creating a fun filled environment that meets the holistic needs of the young child. With an early focus on implicit learning and divergent thinking KAFA offers a great creative and flexible learning environment for children of different abilities. It is indeed no suprise that the last session for older kids (here I mean 14 years up to any age) regularly includes Swedish Youth internationals and Allsvenskan players happy to mix and learn with and from others of varied abilities and age. It is quite common that an 11 or 12 year old will arrive at KAFA wanting to begin football. Many of these children have already been told by clubs that it is too late to start. KAFA always welcomes these young children and aspire to give them the self confidence to continue with the game for many years. Many of the young adults that assist Spiros and Aidan have been with KAFA as young players for many years. KAFA IF Fun footballfunfootball.se Fun football for children in Stockholm.

5 Prins Daniel

Prins Daniel har inte bara i ord utan även på ett konkret sätt visat att han står upp för alla barns hälsa och välbefinnande. Ett exempel är Idrottens Dag som anordnas varje år i Hagaparken. Där kan barn på ett lekfullt sätt prova på olika fysiska aktivitetar med målet att det ska ge glädje. Han har ett tydligt barnperspektiv som når ut i hela samhället.

6 Västerhaninge IF för projekt VIFHjärtat 

Nomineras Västerhaninge IF för projekt VIFHjärtat som vi startat upp och arbetar med. I detta ingår i dagsläget följande: *Ta-med-en-kompisfotboll på söndagar i Åbyhallen med mig och Bo Sjöberg där killar och tjejer i åldern 99,00,01,02,03, kan ta med en kompis /komma själv och spela ihop med våra spelare samt där vi spelar med cirka 20-25 grabbar i samma åldrar från ett av Haninge kommuns förläggningar för ensamkommande flyktingbarn. Detta är gratis och ledarlett. Vi bjuder på tröjor, shorts och skor. Väljer flyktingbarnen att spela kvar får de också avgifter betalda från VIFHjärtatkontot som beskrivs nedan. I klubbstugan kan man även uppehålla sig andra dagar och läsa läxor eller spela fussball/AIRhockey med mera. Syftet: Att dels få flera spelare, men också hålla ungdomarna borta från gatan och ge dem en vettig sysselsättning. Samt så klart visa våra nyanlända möjligheterna till gemenskap inom idrotten. * Läx och språkhjälp. Från årsskiftet startar läxhjälp i vår klubbstuga. Detta är för alla spelare och deras syskon. Klubben har fått datorer (moderna) för detta ändamål och pedagog finns på plats. Första timmen är det även strukturerad lektion i svenska som andraspråk för dels spelare men i huvudsak nyanlända. Syfte: Att erbjuda alternativ till att hänga på stan samt att erbjuda de barn som inte kan få hjälp hemma pedagogiskt stöd. * VIFKontot: är ett samarbete mellan Västerhaninge IF och Lions där syftet är att verka för att alla som vill skall kunna spela fotboll. Vårt konto VIFhjärtat är till för att hjälpa ekonomiskt. Ur VIFHjärtat skall spelare, förälder eller ledare kunna söka stöd om den personliga ekonomiska situationen utanför fotbollen innebär att det blir svårt att vara med. Behovet för ekonomiskt stöd kan variera varvid den som ansöker ombeds att specificera sitt egna behov i sin ansökan. Stöd kan beviljas för exempelvis medlemsavgift, cupavgift, fotbollsskor eller annan utrustning. Vid beviljat stöd förs pengar över till aktuell lagkassa eller till anvisat inköpsställe. Ingen direkt kontant ersättning utbetalas till sökande. *Värdegrundsarbete I dagsläget intervjuar jag alla spelare i föreningen och detta blir underlaget för vårt nya arbete med att revidera värdegrunden och också ge konkreta medel för att värdegrundsarbetet inte skall vara en papperstiger. Intervjuerna är avslutade och en sammanställning med utvecklingsområden och praktiska hur dels för föreningen i stort men också lagvis presenteras efter årskiftet. Facebookgrupp https://www.facebook.com/VIFhjartat1/ I Värdegrundsgruppen sitter idag jag, Niclas Andersson och Bosse Sjöberg men arbetet är givetvis initierat av styrelsen själva.

7 Habo Wolley 

Nominerar Habo Wolley. Motivering:I kombination med enastående barn och ungdomsverksamhet, jobbar klubben aktivt med att sprida arbetssätt och utveckling till andra klubbar runt om i Sverige; har jobbat aktivt och framgångsrikt med tävlingsbestämmelser för ungdomstävlingar i volleyboll så att de numera på ett ännu bättre sätt fokuserar på barnperspektivet. Deras senaste satsning på ensamkommande flyktingbarn kan också nämnas. Se även denna tidningsartikel. ”Sist i elitserien men bäst ändå” http://www.jp.se/article/sjoblom-habo-wolley-ar-en-vinnare/ Sjöblom: Habo Wolley är en vinnarewww.jp.se Habo Wolley var chanslöst hemma mot Falkenberg.Sveriges bästa volleybollklubb fick stryk igen.

8 Emelie Zonnader 

Emelie Zonnader har slagit larm då barn kränks inom barnidrotten då den bedrivs ur ett vuxenperspektiv. Hon har haft modet att lyfta frågan utanför föreningen. Det är inte föreningarna som ska skyddas utan det är barnen! Vi har alla ett ansvar att påtala mobbning. Barn skall behandlas som barn och inte som små vuxna. Även om det mesta är mycket bra så är det många barn som far illa. Hur många det är vet vi inte. Om det bara är några procent så innebär det tusentals barn. Att vara förälder och våga gå ut och öppet ta ställning för barnets rättigheter kräver stor mod vilket Emelie visat. Vi måste alla delsta i diskussionen om hur barnidrotten skall bedrivas och larma då barnkonventionen inte följs. Vi arbetar gemensamt mot samma mål. En hållbar barnidrott!

9 Björn Olofsson 

Nominering av Björn Olofsson ledare i Rasbo innebandy klubb. Motivering: Han är en eldsjäl, han lever för innebandyn, lägger ner all som ledig tid på innebandyn. Han är med och engagerad i många av klubbens lag. Han ser varenda barn, stöttar, uppmuntrar och lyfter dem. Han är en helt fantastisk ledare och så omtyckt av alla aktiva i klubben. Jag önskar alla ledare var som honom.

10 UNG LIVSSTIL  

Nomineras UNG LIVSSTIL till Svenska Barnidrottspriset MOTIVERING: Ung livsstil är ett forsknings- och utvärderingsprojekt, som studerar ungas levnadsvanor och preferenser inom fritid och kultur. Deras omfattande undersökningar hjälper både kommuner och den svenska idrottsrörelsen att utvecklas och utforma sin verksamhet, så att de ger barn och ungdomar en meningsfull fritid. Vi har i svensk idrott enats om att stå rotade i Barnkonventionen, att involvera barn och ungdomar i att påverka och utforma sin verksamhet. Ung livsstil ger barnen och ungdomarna den tydliga rösten i ett landskap som annars domineras av vuxnas brus. De frågar och barnen och ungdomarna svarar. Deras arbete hjälper aktivt barn och ungdomar att påverka med sina röster. Därför är det självklart för mig att nominera Ung livsstil till Svenska Barnidrottspriset 2016.

11 Rödöns Sportklubb  

Rödöns Sportklubb föreslås som vinnare till årets barn-och ungdomsidrottspris för deras fantastiska arbete med barn och unga som kombinerar inkludering, lust och aktivt föreningsdeltagande på ett inspirerande sätt. Motivering:Rödöns sportklubb skiljer sig från många andra klubbar med sitt fokus på bredd istället för specialisering och saknar helt all form av elitsatsning. De håller idrottsskola för alla barn en gång i veckan och bokade idrottsarenan så att alla barn som ville fick tillgång till den under jullovet. Deras skidaktiviteter går under namnet skidlek och under sommaren kommer de att ta till vara en oanvänd fotbollsplan som funnits i området och använda de ungdomar som klippt gräset tidigare som ungdomsledare (Källa Östersundsposten den 7 januari 2016). Allt detta tycker vi kommunicerar att Rödöns Sportklubb inte bara välkomnar, utan också involverar, alla barn och unga i sin verksamhet på ett sätt som verkligen kan främja lusten att idrotta.

12 Torbjörn Nilsson 

Vill härmed nominera Torbjörn Nilsson till ”Svenska Barnindrottspriset” då han både i ord och handling tydligt värnar om vår idrottande barn. Hans text nedan talar sitt tydliga språk och Torbjörn är en viktig sändare av detta budskap: I dag funderar Torbjörn kring ungdomsidrott, om ledaransvar och om rimliga målsättningar. Trevlig läsning. ”Hej. Jag undrar ibland hur föräldrar tänker när det gäller att vägleda sina barn. Jag fick ett samtal från en ledare i en förening som berättade att föreningen hade börjat strukturera verksamheten så att det inte blev tränare som gjorde det som de själv tyckte var bäst för laget. Det ledde till att några föräldrar/ledare tog med sina barn till en annan förening eftersom den nya strukturen inte passade den vuxne. Huruvida föräldern frågade sitt barn om hen ville vara kvar och spela med kompisarna vet jag ej, men en drivande förälder kan lätt få ett barn som inte vågar tycka något. Det första man måste förstå som ledare i en förening är sitt uppdrag. Vad som ingår i det kan man ju fråga sig. En sak är i alla fall att ledaren skall försöka få så många ungdomar att vara kvar i föreningen så länge som möjligt. Om man startade med tolv barn och slutar fem år senare med en grupp på 28 – då har man lyckats som ledare. Om man hoppas få fram någon allsvensk spelare, skall man veta att chansen är på promillenivå. Ser man på forskning som är gjord på de framgångsrikaste idrottarna i Sverige hade 95 procent av dem en tränare i unga år som inte var resultatinriktad, utan arbetade mer med relation och utveckling. De framgångsrika idrottarna hade också föräldrar som inte tog ett steg för långt in i barnens idrottande. Barnen vann ungefär lika mycket som de förlorade. Det finns föreningar som tycker att de som är bäst skall träna ihop och de som är lite sämre skall träna för sig själva för att få bäst utveckling. Det finns ingen forskning som tyder på att det är bra. Häcken hade ett av världens bästa lag för spelare födda 1983, de vann bland annat Gothia cup ett antal gånger. Trots att laget vann nästan allt de ställde upp i lyckades bara en av spelarna etablera sig i allsvenskan – och det var den som hade minst att göra, målvakten Christoffer Källqvist. arför jagar alla de här resultatinriktade tränarna efter bästa miljön för sina barn när den kanske finns just där de befinner sig. Tänk att få en tränare som bryr sig om varje individ och vill utveckla barn, inte bara som fotbollspelare utan även som människor. Det är lust som skapar motivation som gör att spelare vill träna, och i träningen tänka på det som utvecklar. Istället för att gå till sin träning och hoppas att man lyckas göra mål, slå några målgivande passningar eller dribbla av några motspelare. Jag tror det är viktigt att alla ledare som tränar unga människor ser att de har ett samhällsansvar att inte stänga ute barn och därmed vara med om att spä på skapandet av ett ”Vi och dom-samhälle”. Jag tycker att barn som slutar med idrott ändå skall komma ihåg sitt idrottande med en positiv känsla. ”


 13 Matilda Brinck-Larsen

Härmed nomineras Matilda Brinck-Larsen till Svenska Barnidrottspriset 2016; Barn och ungdomsidrott skall vara till för alla och Matilda Brinck-Larsen har på ett föredömligt sätt bidragit till att ensamkommande flyktingbarn får chans att bli delaktiga i en idrottsförening utifrån sina egna förutsättningar. Genom att anpassa träningen efter barnens behov i nuläget jobbar Matilda Brinck-Larsen för att barnen på sikt skall integreras i andra lag. Matilda Brinck-Larsen insats sträcker sig långt bortom att möjliggöra medlemskap i en förening, hon använder idrottsföreningen som ett verktyg för att kunna ge barnen såväl trygghet som självkänsla och ett nytt språk. http://www.svt.se/…/hon-hjalper-flyktingbarn-med-hjalp-av-…/ http://www.aftonbladet.se/sportbladet/article22203781.ab

 14 Ru Hedefalk i KFUM Fryshuset

Nominerar Ru Hedefalk i KFUM Fryshuset till barnidrottspriset.

Motivering:
Ru har sedan hon själv var tonåring och spelare (SM-silver med Alvik 08 Stockholm) tränat och coachat barn och ungdomar med brinnande glöd och hjärta. Hon lägger sin själ i barnen och basketen och gör det på ett sätt som får spelare och föräldrar att svetsas samman mot ett gemensamt mål; att alla spelare ska utvecklas och ha roligt. Hon ger alla chansen och tar hellre en förlust än att toppa ett lag med förklaringen att vi tar dem sen, när vi utvecklats mer. Senast i bland annat KFUM Fryshuset flickor 02 tillsammans med coach Mattias Ström och lagledare Annemay Ek.

När hon inte tränar och coachar unga spelare åker hon runt i skolor med idrottslyftet och sprider basket som sport. Hon är dessutom förbundskapten för damlandslaget för döva.

15 Melissa Besara  IFK Tumba Fotbollklubb

Melissa Besara nomineras

IFK Tumba Fotbollklubb har traditionell verksamhet i form av senior- och juniorlag men främst fokuseras på barn- och ungdomar, de yngsta födda -09.
Klubben var en av fyra klubbar nominerade till Stockholm Fotbollsförbunds utmärkelse ”Årets barn- och ungdomsförening i Stockholm 2015” och fick ett hedersomnämnande.

Föreningen har dock två andra ben, ett är att ”Ge rasismen rött kort”, det andra är samarbetet med
Futebol dá Forca.

Futebol dá Forca utbildar och inspirerar unga kvinnliga ledare, som vill förändra världen genom fotboll.
Genom sina ledare förstärker de tjejers självförtroende, med början på fotbollsplanen och sedan vidare i livet, så att de själva kan förbättra sina framtidsutsikter.
Organisationen vill förändra världen för 4000 tjejer i Moçambique, Zambia, numera också i Sverige och Finland.

IFK Tumba Fotbollklubb jobbar med en nysatsning på tjejer och har sedan ett par år inlett ett samarbete med Futebol dá Forca och startat upp ”Öppen träning för tjejer 10-17 år” och har nu ett 20-tal tjejer, som tränar regelbundet.
Detta är en form av prova-på-fotboll, som är gratis, och där klubben sponsrar med plantider och material.
Till en början var de flesta tjejerna yngre än 10 år, men nu har en grupp 12-13-åringar etablerats. Tjejerna gillar verkligen denna form av träning, och gruppen har på kort tid gått från en träning till två i veckan. De har nu också bildat ett tjejlag med ambition att få representera klubben i matcher och cuper, fr.o.m. i år t.ex. S:t Erikscupen och Gothia Cup.
Sommaren 2015 deltog man i en internationell turnering, Södertälje International Football Cup.

Texten nedan är skriven av Melissa Besara, som är huvudtränare för Futebol Aberto flickor i IFK Tumba.
”Laget började som ett lag med tjejer, som var osäkra i sig själva och i fotbollen. Med tiden så har allt förändrats. Tjejer som inte pratat med varandra har nu blivit bästa vänner, fotbollen har inte bara blivit en extra grej efter skolan utan nu en rolig träning med vänner. Från träningar en gång i veckan till två (nu pushar de mig till tre!). Nu har vi även börjat planera seriespel, då tjejerna vill bli ett fullständigt lag med kläder att stolt bära upp och visa vilket lag som gäller.
Vänskapen är nyckeln i allt, jag som tränare har själv blivit vän med alla tjejer.
Vi har en grupp på kik då det är den app alla tjejer använder, och i den gruppen pratar vi om allt mellan fotboll till att be om hjälp kring läxor eller vad som helst. Detta har förändrat tjejerna helt, alla är mycket gladare och skrattar mycket mer. Även om det är seriöst så har jag det så himla kul på träningarna. Som en av tjejerna sa – Är så glad att laget skapades. Har längtat att börja spela i ett lag där jag trivs i och känner att resten av laget är mina vänner. Och älskar mitt lag och har världens bästa tränare – ”.

www.futeboldaforca.com Facebook: Futebol dá força Twitter: @futeboldaforca Instagram: @futeboldaforca

Motivering:
Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar vi varmt Melissa Besara och nominerar henne till Barnidrottspriset.

Betr. vår värdegrund finns den dokumenterad i Tumbamodellen på hemsidan www.tumbafotboll.nu

17. Tiokampen i Upplands Väsby.
Nominering:55 år gammal förening som jag tror är ensam i sitt slag i Sverige.Föreningen heter ”Tiokampen i Upplands Väsby” och de har i över femtio års tid genomfört en årslång serietävling för barn och ungdomar i Upplands Väsby kommun. Serietävlingen består
av tio olika idrottsgrenar och är öppen för alla flickor och pojkar i Upplands Väsby från och med det år de fyller 9 till och med det år de fyller 16 och det är helt gratis att deltaga.Tiokampen är en mycket uppskattad, välbesökt och rolig idrottslek som ger alla åldrar möjlighet att utöva idrott efter sina egna förutsättningar. I denna tävling, premieras deltagande
före resultat. Det blir medalj och pris till alla, som deltager i minst sju av de tio grenarna under året. Tiokampen har ett mycket brett idrottsutbud där bland annat barnen ges möjlighet
att tävla i skridsko, orientering, simning, cykel och friidrott. Tiokampen ger barn en stor möjlighet att finna den eller de idrottsgrenar de tycker bäst om och utövarna kan sedan om
de vill fortsätta i någon av kommunens specialföreningar som Tiokampen i Väsby också samarbetar med.Tiokampen sträcker sig från januari till oktober och följs av en stor prisutdelning i november. Prisutdelare är någon känd idrottsman.Ett av de häftigaste idrottsminnen jag har är från en av tiokampens deltävlingar i skridsko. Ett hundratal tioåringar som med uppmuntrande rop och applåder peppar en 16-åring som aldrig
tidigare stått på ett par skridskor att ta sig hela banan runt.Här är en förening som i allra högsta grad uppmuntrar barnidrott och bedriver den med ett tydligt barnperspektiv och som visar att det viktigaste inte är att vinna utan att delta efter
bästa förmåga.Föreningen har en hemsida: http://tiokampen.nu/ Hoppas att ni, liksom jag, tycker att detta är en förening av inspireras av.Med

18.– AKTIVA SYNSKADADE
För Nomineras för sitt outtröttliga arbete med att aktivera barn och unga med synnedsättning. Ledare som Anna K. Nilsson och Mikael Åkerberg m.fl. visar vägen.

19 FUB STOCKHOLM – FÖR PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING
Gympa, bowling, fotboll – och disco i stor format. Inget stoppar FUB Stockholm – med familjen Fagerström i spetsen – från att visa att alla vill, kan och få ha kul.

20 FUTEBOL dá FORCA
För att organisationen – med bl.a. Cecilia Andren Nyström och Ida Wahlström som drivkrafter – får igång nya ledare som i sin tur kickar igång nya lag.

21 IDROTTSFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLMS STAD  

För sitt genuina intresse att aktivera så många barn och unga som möjligt samt skydda och utveckla befintliga och nya idrottsytor i en snabbväxande stad.

22. SRF STOCKHOLM & GOTLANDS LÄN
Här finns inte orden ’men’ eller ’nej’. Synnedsättning är inget hinder för barn och unga när det finns entusiastiska och kreativa personer som Sofia Naesström och Lennart Karlsson m.fl.
– som därigenom bygger betydande strukturkapital.

Organisationer ovan har en tendens att visa att det finns ingen ’de’. Det finns bara ’vi’

 

23. Glimma barn och ungdom i Falun
Glimma är en ideell förening som drivs av en tjej, Sussi Wilén Dacke och ett gäng eldsjälar.
Glimma vill inspirera överviktiga barn och barn på väg in i ohälsosam övervikt till ett liv i rörelse. Där motion och träning är en naturlig del av en vanlig vardag. Vi hittar glädjen i träningen. Hela familjen engageras i Glimma. Man får träning och kostföreläsningar, träningsresor och helgaktiviteter erbjuds. Men allt kostar. Med hjälp av sponsorer så finns glimma fortfarande kvar. Men om dessa barn ska ha chansen till förändring även i framtiden så behövs ekonomiska insatser ganska snart.
Så jag vill nominera Glimma barn & ungdom i Falun för sin behjärtansvärda & ovärderliga insats för barnens hälsa och framtid! ALLA HAR RÄTT ATT GLIMMA.

24. GF Holmsundsgymnasterna

Motivering:
”GF Holmsundsgymnasterna jobbar fokuserat för att skapa ökad hållbarhet i barns idrottande- ett mångbottnat begrepp som för oss handlar om att strukturera verksamheten så att vi stimulerar ett livslångt intresse för idrott. Just det är nämligen vad vi försöker åstadkomma genom:
· Att barn tidigt, redan från 3 års ålder får lära sig de motoriska grunderna- en bra plattform oavsett vilka idrotter man väljer att fortsätta med senare i livet.
· Att betona vikten av att man som gymnast också ska kunna träna andra idrotter- vi påminner ständigt ledarna om att det är något positivt att flera av våra utövare även är aktiva inom olika boll-och kampsporter, mm.
· Att kontinuerligt utbilda våra ledare i SvGFs regi och genom fortlöpande värdegrundsarbete.
· Att delta i aktiviteter där barn som inte fått plats i verksamheten får möjlighet att prova på gymnastik.
· Att hålla låga terminsavgifter och en bank med tävlingsdräkter för gymnasterna att låna- alla ska ha råd att träna och tävla i gymnastik.
· Att arbeta för en jämnare könsfördelning, vilket vi ser som en framgångsfaktor för att få ungdomar att stanna längre inom idrotten. De senaste årens utveckling inom trampolin/studsmatta och parkour har gjort att många killar söker sig till gymnastiken vilket känns jättekul!
· Projektet Bredda Gympan, där vi under två år med stöd från Svenska Gymnastikförbundet, har kunnat erbjuda nybörjarverksamhet för ungdomar från 10 år och uppåt för att visa att det absolut inte ”är för sent” att börja med gymnastik i dessa åldrar. De flesta av ungdomarna har efter projektets avslut valt att gå in i befintliga grupper efter att först ha fått möjligheten att utvecklas i sin egen takt bland andra nybörjare.
· Att sätta fokus på annat än bara tävling: Arrangemanget Lingdagen (som föreningen ordnade som en del av Umeå 2014,http://www.holmsundsgymnasterna.se/sida/?ID=43197), var en uppvisning där 300 gymnaster från 6 olika föreningar tillsammans skapade en show på temat Hållbar utveckling som fyllde Udominate Arena.
Hösten 2015 startade vi projektet Gympa utan gränser, där vi erbjuder barngymnastik med flyktingbarnen på transitboendet i Holmsund,utan tvekan
som vår mest angelägna hållbara insats för framtiden

25 Olunda Ryttarförening i Knivista

Motivering:

Föreningen har aktivt jobbat med värdegrunder sedan starten av föreningen 2004.

Att alla är lika mycket värda oavsett bakgrund, att alla blir sedda och känner sig delaktiga står i fokus.

Det är viktigt att man arbetar på alla nivåer, allt från ungdomssektion till elever, föräldrar, ledare och styrelse.

Vårt värdegrunds-arbete skapar gemenskap och trygghet och det kräver stort engagemang från oss alla.

För det har ORF uppmärksammats – 2012 blev vi nominerade till Årets ridskola av Svenska ridsportförbundet.

Ofta handlar mobbing om okunskap och därför är det otroligt viktigt för oss att prata om värderingar på ett tidigt stadium.

Arbetet med värderingar, attityd, moral och etik har stått på agendan för ridklubben alltsedan starten. Vi har arbetat i olika projekt, både med ungdomar, ledare och personal.

För barn upp till 12 år genomförde vi projektet ”Var rädd om din kompis”.

Här tränade vi mycket på olika uppkomna situationer, bland annat genom rollspel och interaktiv teater. Det handlar om att hjälpa varandra, vara öppen och att skapa en trygg miljö och varm atmosfär på ridskolan. För de äldre eleverna handlade det mer om självkänsla, diskussioner runt alkohol, droger och mobbing. Den sista gruppen vi arbetade med var våra ledare, där vi pratade mycket om hur viktig ledarens roll är och att alltid föregå med gott exempel.

Ridskolan har varje kväll kamratstödjare på plats som ska se till att hjälpa och stötta alla elever i stallet. Att hälsa på alla är en självklarhet och att särskilt välkomna nya elever är högprioriterat. Ett återkommande ämne på våra instruktörsseminarium är att se alla barn och hur man ska möta och nå fram till alla elever.

Vi ska försöka lära oss att förstå alla och vi arbetar mycket med individanpassad undervisning. Det finns ingen universallösning, man kan inte placera alla elever i samma fack.

Vi har ofta så många förutfattade meningar och därför vill vi försöka lära oss att tolka varandras signaler och på ett tidigt stadium uppmärksamma elever med särskilda behov och ge rätt stöd.

Arbete med värderingsfrågor är ett arbete som aldrig får tar slut. Det skapar trygghet och motverkar utanförskap.

Olunda ryttarförening har arbetat fram ett system för detta och har även en egen föreningspolicy.

   OLUNDA RYTTARFÖRENING- en breddverksamhet

 

   uBildades 2004 (då som Skålsta Ryttarförening)

   uCa 370 medlemmar, 410 uppsittningar varje vecka= ca 18 000 uppsittningar/år

         Det här är vi:

   uArbetar med många olika typer av ungdomsprojekt

   uRid-grupper för barn i alla åldrar och på alla nivåer

   uTornerspelsgrupp,  killar i åldern 12- 17 år

   uSeniorgrupp 20 år- och uppåt

   uFöräldraridning och föräldrar-utbildning, familjeaktiviteter

   uRidning/körning för personer med funktionsnedsättning

   uSpecialgrupper i hoppning och dressyr

   uTräningar/tävlingar på klubbnivå

   uLov/prova aktiviteter

   uRidläger

   uSkolsamverkan: idrottsfritids/idrottsprofil

   uUppvisningar/öppet hus

   uPraktik/praoplatser

   uNominerad till Årets ridskola 2012

   MODELL FÖR VÄRDEGRUNDSARBETE:

   ARBETA AKTIVT MED VÄRDEGRUNDER PÅ ALLA PLAN I HELA ORGANISATIONEN

   uKamratstödjare

   uLedare/ridlärare

   uElever

   uFöräldrar

   uUngdomssektion

   uStyrelse

 

   ALLA MÅSTE VARA INSATTA I VÄRDEGRUNDSARBETET.

   VÅRA MEDLEMMAR SKA KÄNNA TILL VÅR FÖRENINGS-POLICY OCH VAD FÖRENINGEN STÅR FÖR.  TYDLIGA RAMAR.

     KAMRATSTÖDJARE

     Kurser:

       •       Hälsa på alla

       •       Välkomna alla nya elever

       •       Bygga upp personliga relationer med barnen (lära sig namn osv)

       •       Stötta och uppmuntra

       •       Positiva veckor

       •       Kroppsspråk och ansiktsuttryck

       •       Konkreta verktyg

     LEDARE/INSTRUKTÖR

     Instruktörsseminarium

       •       Se alla barn och inte favorisera

       •       Möta barnen där barnen är

       •       Individanpassad undervisning, hur kan vi möta våra elever

       •       Inlärningsstilar och behov

       •       Uppmärksamma på om något barn mår dåligt

     FÖRÄLDRAR

     Föräldrautbildning:

     vi vill att föräldrarna ska vara mer delaktiga i barnens aktivitet och samtidigt få inblick i hur vår verksamhet ser ut och vad vi står för!

     Detta kan i sin tur bidra till ökat intresse och engagemang i föreningen.

     UNGDOMSSEKTIONEN

       ·      Årets ungdomssektion 2015

       ·      Aktiva och engagerade

       ·      Fantastiskt vi-tänk

       ·      Trygg och bra stämning i stallet

       ·      Förebyggande arbete mot mobbning

       ·      Delaktighet

       ·      Aktiviteter för barn i alla åldrar

       ·      Tema varje sammankomst, tex alkohol-droger, mobbing mm

     STYRELSEN

       ·      Aktiv och engagerade

       ·      Föreningspolicy-levande dokument

       ·      Medlemsenkäter -Trygghet och trivsel

       ·      Mål: Att skapa en varm miljö och en trivsam atmosfär i stallet

    Att erbjuda en meningsfull fritid där prestation inte är det enda ändamålet

26. Malin Glimtén är ledare och förälder i Volleybollklubben Westan. 

Malin har en unik förmåga att se saker och ting utifrån barn och ungdomars perspektiv. Denna förmåga kombinerat med tydlighet, mod och värme gör att Malin gör stor skillnad. Inte bara för oss som har förmånen att finnas nära henne, men också som inspirationskälla för många fler.

Malin kom in i klubben när vi startade upp vår barnverksamhet 2009 och har sedan första träningen när hon kom med sin dotter bidragit på ett fantastiskt sätt. Malin har en enastående förmåga att lyfta barnens perspektiv, om det så handlar om att dela in träningsgrupper, träningstider eller övningar och hon inspirerar och utmanar alla ledare i vår förening med sin empati, proffsighet, värme och glädje. Hon är har outtröttligt engagemang och driver frågor med mod och ödmjukhet, ständigt med barnens perspektiv i fokus.

Sedan några år tillbaka håller Malin träningsgrupper i volleyboll anpassad för barn och ungdomar som behöver lite mindre grupper, lugnare tempo och färre regler. Med sina kunskaper bland annat i teckenspråk, ritprat och lågaffektivt bemötande finns möjligheter att spela volleyboll med enbart fokus på glädjen i att spela och vara tillsammans. Lika viktigt som träningarna är sociala aktiviteter såsom fredagsmys, bowling eller pizzakväll. Malin bidrar till en fysisk aktiv fritid och en socialt mötesplats för barn och ungdomar som av olika anledningar tidigare inte hittat sitt sammanhang inom idrotten.

Malin är även ett otroligt viktigt stöd och bollplank för våra ledare som ständigt försöker utveckla och förbättra vår verksamhet.

27. Svenska Skolidrottsförbundet .
Motivering: De fyller 100 år i år och jobbar hårt med barns idrottsrättigheter och med en verksamhet som bygger på elevstyrda idrottsföreningar.https://www.facebook.com/skolidrott/

28.  IK Sätra Bollsport
Motivering:
I början av 2009 startade ett lag i Gävle för flickor födda 2004. Det var nämligen en av flickorna som ville börja spela innebandy, men hennes mamma tyckte att det var alldeles för tidigt att välja bara en sport utan valde istället att kalla verksamheten för bollsport. På träningarna övades färdigheter såsom motorik och koordination under lekfulla former, företrädelsevis med någon form av boll inblandad. Tanken var att flickorna skulle få prova på lite av varje och utvecklas fysiskt samt stärka sitt självförtroende så att de skulle våga göra sin röst hörd i grupper och vara med på idrottslektioner och raster när de så småningom började skolan, utan att redan ligga efter killarna.

Nu är laget inne på sitt åttonde år och ungefär hälften av de som började som 4-5-åringar är fortfarande kvar. Under åren har laget spelat innebandy, volleyboll, basket, fotboll och handboll som stomme, men även haft inslag av beachvolleyboll, brännboll, baseboll, tennis och golf. Som mest hade laget 32 spelare, vilket utgjorde ca 40 % av stadsdelens flickor i den årskullen. Merparten av de som slutat har gjort det för att de via bollsporten har hittat ”sin” sport och gått vidare till en annan, mer renodlad, klubb. De övriga har valt att satsa mer på en annan aktivitet.

Många gånger har föräldrar och ledare diskuterat om laget kommer att halka efter sina jämnåriga eftersom laget med sina två träningar i veckan får betydligt mindre träning i en specifik idrott än de lag de möter. Det har dock visat sig att de synergieffekter som finns i form av exempelvis försvarsspel och spelförståelse kompenserar den lägre nivån i avslut som märks i flertalet idrotter. Vi skjuter inte lika många skott mot målet eller korgen på träningarna, men löper oftare ur passningsskugga och utsätts för fler typer av spelsituationer vilket skapar en större kreativitet på planen jämfört med andra lag.

Laget bryr sig inte så mycket om resultat mer än som kvitto på att flickorna håller jämna steg med lika gamla spelare i andra lag. Under säsongen 2015/2016 var IK Sätra bollsport med i seriespel i innebandy, basket och volleyboll och deltog också i cuper i de tre idrotterna plus fotboll som vi spelade serie i sommaren 2015. Av 40 lag i basketcupen i april kom bollsportstjejerna till 1/8-delsfinal i A-slutspelet och i volleybollcupen i maj var det ett av de fyra lagen som gick hela vägen till final av 37 lag och då mötte de lag med äldre flickor i både semifinalen och finalen. I innebandyserien har vi två år i rad vunnit betydligt fler matcher än vi förlorat medan det i fotboll har varit mer jämnt. Hur som helst är det en bekräftelse på att det går att utvecklas i flera sporter och på så sätt också minska skaderisken som uppkommer om samma övningar nöts på varje träning.

Och hur är det då med flickornas personliga utveckling? Föräldrar vittnar om att det är tjejer med skinn på näsan som får beröm på utvecklingssamtalen för sitt deltagande i idrottslektionerna. De är ute och spelar fotboll och basket på rasterna med både killar och tjejer, äldre och yngre och de ställer villigt upp och representerar sina skolor i skol-DM. Extra stolta blir vi när laget får beröm av domare och andra lags ledare och föräldrar för tjejernas kämparglöd, fair play, peppning och goda humör

 

29- Emma Gustafsson Holmsund.

Meriter:
Emma har tränat truppgymnastik med GF Holmsundsgymnasterna sedan tre års ålder. Emma har tävlat i hela Sverige på en mästerskapsnivå just under SM med en 3e plats på Riksmästerskapen (mixed) som bästa egna merit. Som ledare tog hon sig 2006 an en trupp 5-6 åringar och för att citera Emmas egna ord: ”Det är dessa otroliga barn som jag tränar än! Jag har följt dem från kullerbytta till avancerade volter som de utövar nu. Alltid med ett fast mål att dela med mig av min kunskap och att de ska få uppleva all den glädje och inre lycka som gymnastiken har gett mig! Med den truppen (RM-truppen) som jag tränar nu ser jag stor potential och vi tränar tre gånger i veckan x 2h med siktet inställt på en finalplats på Riksmästerskapen nivå 1. ” Och ända fram till det målet nådde Emma med sin trupp som jobbade sig till en hedervärd 6:eplats på Rikscupen i Ängelholm 2015. Emma är tävlingsansvarig ledamot i föreningens styrelse, föreningens representant i Trupptekniska kommittén (TTK), utbildad domare och tvekar aldrig att arrangera ett läger eller en tävling. Emma är oerhört omtyckt av sina gymnaster och har tilldelats flera fina utmärkelser, bland annat var hon en av fem finalister nominerade till Folkspels pris Årets Unga Eldsjäl 2013, detta i konkurrens med andra idrotter i hela landet. Samma år tilldelades hon Svenska spels pris Årets Eldsjäl.
Redan 2012 tilldelades Emma Mäklarcity Umeås stipendium ”Öppnar för drömmar”. På Emmas Facebooksida kunde man läsa följande den kvällen:
”God kväll. Jag vill säga fem saker såhär kl.23.22:
1. Jag tänker på min stjärna Nelly som fick sin armbåge ur led igår på träningen, du var så duktig!
2. Jag blev erbjuden fast tjänst på Komatsu idag!! Oh yes!
3. Jag vann Mäklarcitys stipendium ”Öppnar för drömmar” 25 000kr till mig och mina bästa B-truppen! Kom och titta när jag får checken på Renmarkstorget, Torsdag 17.30!
4. I LOVE GYMNASTIK och Holmsundsgymnasterna! Ni ger mig energi och är guld värda!
5. God natt! Tror jag kommer sova gott!”
Jag tycker detta inlägg säger allt om Emma. För de flesta 24-åringar (som hon var då) är en sådan utmärkelse en jättegrej och det var det naturligtvis också för Emma. Men först av allt gick hennes tankar till de barn hon tränar, och detta samma dag som hon får fast jobb (det är ju en rätt stor grej!). ”Ni ger mig energi” säger Emma ofta. Jag vet inte det, jag- Emma själv ÄR energi. Min egen dotter kom hem från träningen härom kvällen och bara strålade av lycka- ”Mamma, jag klarade överslag på Pegasus idag, Emma blev så glad att hon lyfte upp mig och bar mig över hela mattan! Vet du, mamma, jag är så glad, jag har ett sån’t BRA LIV!”
Hur många ledare lyckas förmedla den känslan till sina gymnaster?.
Ett annat fint exempel är en kommentar jag fick höra av en av hennes gymnaster på en ledarkurs förra helgen. En 15-åring säger, som svar på frågan om varför man vill träna just gymnastik ”För att det är så FRITT! Man kan vara med på det man gillar och även om man inte vill göra en viss grej så är man ändå en viktig del av laget”.
Hatten av för Emma som lyckas omsätta Idrotten Vill på ett så bra sätt i sitt ledarskap.

 

30- Linda Hammarstedt, Holmsund.

Meriter
Linda har varit ledare i GF Holmsundsgymnasterna sedan tidiga tonåren, både för truppgymnaster som tävlar och för barngrupper. För närvarande leder hon en grupp pojkar i åldrarna 10-14 år. Hon är föreningens mest välutbildade ledare och är själv utbildare för Gymnastikförbundet Norrs räkning.
I föreningen är hon sedan många år en viktig del av styrelsen.
Till vardags arbetar Linda som idrottslärare på Storsjöskolan där hon tillsammans med sina kollegor varje år koreograferar juldansen som eleverna tillsammans övar in och hela skolan sedan gemensamt dansar in julen med- en riktigt uppskattad tradition!
Utöver detta är Linda ett viktigt kugghjul i ett samverkansprojekt mellan skolan och lokala idrottsföreningar vid namn Skärgårdscamp. Skärgårdscamp är ett sommardagläger där Holmsund-Obbolas yngre barn och ungdomar får möjlighet prova på olika idrotter under lekfulla former, samtidigt som äldre ungdomar under handledning får prova på ledarrollen.

Motivering
Linda har alltid glimten i ögat och engagerar sig för att Holmsund-Obbolas ungdomar ska ha en bra skoltid och en meningsfull fritid med sunda aktiviteter och god kamratanda. De som känt Linda genom åren berättar hur detta engagemang hängt med sedan tonåren.
Som förälder till barn i GF Holmsundsgymnasterna är det en fröjd att se den närvaro hon har när hon tränar med barnen, hon är ett energiknippe, en förebild och en eldsjäl som verkligen förtjänar utmärkelsen Svenska Barnidrottspriset 2016. Se gärna de avsnitt av Gladiatorerna som sänds från och med ikväll den 30 april, och där Linda är med som utmanare- gissa om hennes gympakillar och elever sitter bänkade och stolt hejar på sin ledare?

31.- Gympaläraren – Kalle Zackari Wahlström
Motivering 1:
” Kalle Zackari Wahlström vill få skolungdomar att röra på sig mer. I nya serien Gympaläraren återvänder han till sin gamla högstadieskola för att peppa eleverna både på och utanför gympalektionerna. En utmaning som visar sig bli det svåraste han någonsin gjort.” Frånhttp://www.svt.se/gympalararen/
”Genom att engagera sig för ungdomarna i den miljö de tillbringar mest tid, fick Kalle Zackari Wahlström oss att förstå problematiken idrotten har att nå ut till alla. Genom en obotlig optimism och ett fantastiskt ledarskap där han såg var och en, fick han fler att delta på idrottslektionerna och också få idrottslärarna att inse vikten av en skolidrott där det finns nivåer för alla att delta. För grunden till all idrott läggs i skolan, och utan skolidrotten skulle Idrottsveriges rekrytering stanna av helt. Kalle visade på sätt att få fler att delta, problemen som finns inom skolidrotten och att faktiskt alla inte vill delta, men genom att lyssna på individen kan man finna sätt att få alla att ha roligt på idrotten. För det är väl det som det handlar om i grund och botten?

Motivering 2:
Kalle Zackari Wahlström vill få skolungdomar att röra på sig mer. I serien Gympaläraren som sänts på SVT 2016 återvänder han till sin gamla högstadieskola Vanstaskolan i Ösmoför att peppa eleverna både på och utanför gympalektionerna. En utmaning som visar sig bli det svåraste han någonsin gjort.

– Forskning visar att våra barn rör sig alldeles för lite, och det verkar i sin tur leda till att de mår sämre. Fysiskt, men även inuti, säger Kalle.

– Jag står inte ut med tanken på att det finns barn som mår dåligt bara för att vi inte fått dem att förstå hur härligt det är att röra på sig.

Samtidigt är Sverige i dag ett av de länder i Europa som satsar minst på schemalagd fysisk aktivitet i skolan.

– Förr i tiden fick eleverna lära sig att sitta still i skolan. Nu måste skolan lära barnen att röra på sig, konstaterar Kalle.

Tillsammans med sin gamla idrottslärare Tommy, sin smittande entusiasm och lite jävlar anamma är Kalle fast övertygad om att han kan förändra elevernas ljumma inställning till idrott och motion. Nu ska hela skolan bli friskare. Men det visar sig vara lättare sagt än gjort.

En fjärdedel av eleverna deltar inte ens på idrottslektionerna. Och skälen är nästan lika många som eleverna. Kalle kommer att behöva jobba på flera olika fronter, både i och utanför skolan. Han försöker samla elever, lärare och föräldrar kring frågan. Här behövs en uppsjö av idéer för att få igång ungdomarna. Han inser att det här kommer att bli en tuff match med högst oviss utgång, men han gör ett ärligt, uppriktigt försök och ingen lämnas oberörd.

 32. SARA BERGMAN Klågerupskolan
Motivering:
På Klågerupskolan har vi en skolidrottsförening som står för mottot ”glädje och
gemenskap”. Ungdomarna som ansvarar för föreningen arbetar ideellt tillsammans med
mig, Ted Åhs, som vuxenstöd. I styrelsen är dem nio ungdomar som tar alla beslut gällande
föreningen. Varje dag efter skolan anordnas aktiviteter för de barn som är medlemmar i
skolidrottsföreningen. Klågerupskolans IF har tilldelats många utmärkelser och priser. Det
pris vi är mest stolta över är när vår förening utsågs till årets idrottsförening i Skåne 2012.
Sara Bergman sitter med i styrelsen som vice ordförande.
Sara är huvudledare för barn i åldern 7-8 år tillsammans med fem andra ledare i lekgruppen
som kallas Smarties. Sara har haft en fantastik resa som ledare där hon gått från lärling till
huvudansvarig för sina grupper och idag anser vi henne vara den mest trygga och
kompetenta ledaren i hela vår förening. Något Sara gör som är helt unikt för hennes ålder är
att hon leder mycket från bakgrunden. Hon är så trygg i sin ledaroll trots sin unga ålder att
hon aktivt väljer att släppa fram, motivera och coacha de yngre som vill bli ledare i hennes
grupp. Sen har hon en fantastisk känsla för när hon behöver bryta in och stötta upp. När
man ser Sara på golvet, blott 15 år gammal kan man tro att det är en utbildad idrottslärare
som har hand om den stora gruppen på över 50 barn. Sara är en mycket omtyckt och
populär ledare av såväl övriga ungdomar i organisationen som barnen i hennes grupp. För
Sara är det såklart också mycket viktigt att alla barn i gruppen känner sig välkomna och
trygga på aktiviteten. Hon ser alla barn och och skapar hela tiden möjligheter för alla att
utvecklas och delta efter sina förutsättningar.
Sara har genomgått Svenska skolidrottsförbundets utbildning ”unga leder unga” i två steg
bas blå och röd. Kursen är framtagen för ungdomar som vill lära sig hur en
skolidrottsförening fungerar och få kunskap om ledarrollen. Målet för kurserna är att
ungdomarna ska få insikt om ledarrollen, få kunskap om hur en skolidrottförening fungerar,
få lärdom om träning, kost och idrottsskador. Sara har även genomgått en
föreningsadministratörsutbildning där hon bland annat fått kunskap om organisation kring
idrottsföreningar och de verktyg som de använder för administrativt arbete. Sara har också
hunnit med en utbildning av SISU idrottsutbildarna som handlar om akut omhändertagande.
Trots alla dessa letar hon ständigt efter nya lärdomar genom olika kurser och utbildningar.
Hon har just nu en lista på 5 stycken som hon verkligen vill gå genom mestadels SISU, något
hon hela tiden jobbar aktivt för att kunna göra.
När Sara började i skolidrottsföreningen var hon blyg och ville inte ta för sig för mycket.
2013/2014 (priser/utmärkelser har inte delats ut sedan 2014) tilldelades Sara årets
utveckling i KSIF och motivering löd enligt följande: ”Sara har länge brottats med en låg
självkänsla och en tro om att hon inte klarar av olika saker och uppgifter inom vår
organisation. Under detta år har Sara verkligen vågat stiga fram och hon har på sista tiden
blommat ut och visat en enorm utveckling såväl i sig själv som i rollen som ledare och
organisatör. Sara har vågat ta på sig många olika uppgifter i vår organisation och alla dessa
har utförts på ett mycket bra sätt. Kan hon inte lösa det på egen han ser hon alltid till att be
om hjälp och därför leverarar hon alltid på ett bra sätt. Hon ställer alltid upp och tar ett stort
ansvar kring aktiviteter och administrativt arbete i KSIF. Idag är Sara mycket tryggare i sig
själv och en trygg punkt för många i vår förening. Alla i organisationen inom KSIF vet att
hon kommer bli en stor bidragande faktor till vår framtida utveckling.’’.
Rollen som vice ordförande är något Sara tar på största allvar. I ett gemensamt styrande
med vår ordförande (Vi anser bägge vara ordförande i vår förening ) leder hon möten och
får hela tiden saker att hända. Hon är även här lugn och metodisk och lyfter hela tiden fram
allas åsikter och möjliggör för alla att känna sig delaktiga på mötena.
I styrelsen ansvarar Sara för ett projekt där hon ska föra vår skolidrottsförening framåt
genom att anordna utbildningar och föreläsningar för ungdomarna i organisationen. Detta
är ett projekt i samarbete med Skåneidrotten och SISU idrottsutbildarna där hon som
finansieras genom ett bidrag via idrottslyftet. Detta tredagarsläger planerar Sara helt själv i
form av kontakter, bokningar och upplägg. Under detta läger planerar Sara att genomföra
och leda en ingående skattning och utvärdering av föreningen.
Skolidrottsföreningen tar mycket av Saras fritid, hon lägger ner mycket tid på att stötta
andra i deras ledarskap och projekt samt utveckla de idrottsaktiviteterna som hon anordnar.
Sara är en driven person som vill allas bästa och hon är verkligen en mycket bra förbild. Hon
tar ett enormt ansvar för saker som andra inte tar tag i, de lite ”tråkigare” bitarna i form av
administrativt arbete mm. Hon är mycket mån om att driva vår organisation framåt och är
delaktig i de flesta projekt vi har. Så fort ett nytt projekt startar upp så säger Sara ”Vad kul
där vill jag vara med men jag måste nog avstå då jag är inblandad i allt annat redan” Sedan
startar projektet och då sitter Sara där som vanligt ändå och stöttar, coachar och skapar en
härlig arena för de andra i organisationen att lära sig på. Saras styrka är att hon trots detta
brinnande engagemang för föreningen hinner med att prestera på absolut högsta nivå i
skolan och även utöva egen idrott i form av boxning.
Visionen med KSIF är att öka gemenskapen på skolan, skolidrottsföreningen och Sara är en
mycket positiv faktor för hela skolan där alla är vinnare! Idrott i hennes ögon är lika med
glädje och gemenskap där hon arbetar hårt för att förebygga mycket av den problematik
som ibland hör från andra skolor och ungdomar. Sara bidrar i stor utsträckning till att skapa
trygghet och tillhörighet genom vår verksamhet och hennes sätt att vara såväl på som efter
skoltid.
Det kan ibland vara lite svårt att lyfta fram ledaregenskaper och engagemang som Saras.
Hon är nämligen inte personen som bara gör det där ytliga arbetet som ser stort ut för att
hon själv ska få synas. Nej hon ser hela tiden till att alla andra ska få samma chans som
henne att utvecklas och inger med sin funna trygghet i sig själv stort självförtroende i de
som befinner sig där hon själv var för bara några år sedan. Hon driver också föreningen
framåt genom att dra runt hela skeppet och se till att organisationen fungerar som en enhet.
Dessa egenskaper hos en 15 åring anser jag vara unika och något som vi alla hoppas ska
premieras utav er. Sara förtjänar verkligen denna utmärkelse med tanke på vilken eldsjäl
hon är och vi är så lyckliga över att vi har henne i just vår förening!
Tänk om alla ungdomar med Saras drivkraft kunde vara så insiktsfulla, att de i linje med sin
egen fortsatta strävan efter personlig utveckling hela tiden också använde sig av den för att
lyfta andra i sin omgivning. Då hade vi enligt mig haft en helt annan värld att leva i

33. -SAMIRA KINDVALL-MANNERS 

.MOTIVERING:
Samira Kindvall-Manners, 15 år, som trots sin ringa ålder är ordförande i Klågerupskolans Idrottsförening och en aktiv ledare i massa olika grupper och projekt inom vår skolidrottsförening. Hon
är en väldigt engagerad och livlig person som alltid hjälper till och är den person folk kommer till om
de har frågor eller funderingar. Samira är eldsjälen som ser till att saker och ting händer, hon ser till
att alla får vara sig själv och hon skapar otroligt mycket lycka och glädje. Samira har en otroligt stark
tro på sina värderingar om allas lika värde och hon visar dag ut och dag in såväl i sin roll i föreningen
som på fritiden att hon verkligen lever upp till dessa fullt ut. Hon är en stor förebild för alla i hennes
närhet och hon jobbar väldigt hårt för en positiv integration och inkludering av alla oavsett ålder, kön,
etnicitet, socioekonomisk status och sexuell läggning.
Detta är en sammanfattning om Samira och hennes tid än så länge hos oss.
Samira har varit medlem i föreningen sedan 2012, blev ledare år 2013, blev invald i styrelsen 2014
för att slutligen bli framröstad som ordförande 2015 . Under hela denna resa har hon visat sin
ständiga utveckling som ledare och sitt engagemang i allt hon ger in sig på.
Under sin korta tid hos oss har Samira har hunnit gå följande utbildningar
Unga leder unga (Svenska skolidrottsförbundet)
FA utbildning (Svenska skolidrottsförbundet)
Skadehantering (Skåneidrotten)
och hon efterfrågar hela tiden fler utbildningar då hon törstar efter kunskap inom ledarskap.
Samira har varit ledare för våra stim och stoj grupper, där lekar, glädje och gemenskap står främst på
schemat. Där har hon gått från lärling till huvudledare och alltid sett till att vara på aktiviteterna och
planera dem väl. Samira är också väldigt intresserad av dans och våren 2014 startade hon
Klågerupskolans Idrottsförenings första dansgrupp som är pågående och har varit igång i två år.
Intresset blev enormt stort, mycket tack vare Samiras sätt att arbeta med barnen i gruppen och se
varje individs egna förutsättningar och kvaliteter. Därför startades ytterligare en grupp upp. I dessa
grupper specialanpassade hon danser efter barnens olika förutsättningar på ett fantastiskt sätt. Alla
kände verkligen att de hade en plats i gruppen och att de var viktiga. Hon håller nu själv i två
dansgrupper och har gjort helt egna koreografier i slutet av varje termin, där hon sett till att dansarna
har varit med på skolans egna shower och avslutningar vilket är ett av de mest uppskattade inslagen.
Samira har inte enbart blivit någon folk gärna delar sina idéer med utan har också blivit väldigt
självständig och vågar prata i stora grupper utan några problem . Hon har också lärt sig en hel del om
hur en organisation i en idrottsförening fungerar och på så sätt lärt sig att driva stora projekt antingen
själv eller som projektledare. Ett bevis på detta kom när världen stod inför en stor utmaning med
flyktingar som sökte trygghet runt om i vårt land under hösten 2015. Samira kände att hon verkligen
ville göra en insats och kunna påverka situationen positivt för dessa barn och ungdomar. I november
2015 ansökte hon därför om 75 000 kr från Idrottslyftet för projektet “En meningsfull fritid för
flyktingbarn och ungdomar i Svedala kommun”. En utmärkt skriven ansökan senare och projektet var
ett faktum. Projektet handlar om att integrera flyktingbarn och ungdomar inom Svedala kommun
genom att ta med dem till aktiviteter där föreningarnas medlemmar är med och deltar. Detta projekt är
nu igång och är ett projekt som Samira helt själv ansökt om, lagt upp planer för och kontaktat
medverkande föreningar, kommunen, flyktingförläggningen och andra inblandade aktörer. Vi ser i
detta återigen ett starkt bevis för hur mycket Samira brinner för jämställdhet, rättvisa och allas lika
värde. Hennes engagemang att hjälpa dessa flyktingbarn och ungdomar till en roligare fritid med
möjlighet att få nya vänner och integreras i samhället är oerhört beundransvärd och har under den
senaste tiden varit hennes högsta prioritet. Hon är även aktiv i frågor rörande flickor och kvinnors
rättigheter, något som märks såväl genom nedan nämnda fotbollsprojektet som hennes engagemang
på sociala medier där hon tar ställning för flickors och kvinnors rättigheter och orättvisor i Sverige och
i världen.
I Klågerupskolans Idrottsförening har vi en aktivitet som heter Champions Leauge. Den går ut på att
högstadieelever som vill vara med, oavsett kön, blir uppdelade i lag och spelar två lag mot varandra
varje tisdag. Samira, som är med på aktiviteten, såg att det var väldigt få tjejer på aktiviteten och
bestämde sig för att förstå varför tjejerna på skolan inte ville vara med. När hon fick höra att det var på
grund av att de kände sig lite osäkra att spela fotboll tilllsammans med killarna, bestämde hon sig för
att göra en hel turnering bara för tjejer och på så sätt försöka inkludera alla. Hon gjorde detta för att få
tjejer som kanske aldrig tidigare vågat spela fotboll eller inte ville spela med killar skulle få en chans
att pröva på hur det var spela. Det tog tid och energi för henne att få med så många tjejer som möjligt
men till slut fick hon samman tre lag. När man ser alla dessa tjejerna, varav vissa aldrig har spelat
fotboll, så ser man vilken möjlighet hon har gett till dem och vilken glädje som sprids under
matcherna. För att driva detta vidare och även i framtiden kunna få tjejerna att våga spela tillsammans
med killarna har hon även här skapat ett projekt genom idrottslyftet. Tanken med det projektet är att
tjejerna ska få besöka någon allsvensk klubb och få träffa sina förebilder som kan förklara hur man
handskas med olika situationer som kan uppstå inom idrottsvärlden för kvinnor. Projektet innebär
också att killarna som har sin egen turnering ska få utbildning i fair play, jämnställdhet och andra
viktiga fråga. Efter detta vill Samira att de ska ha ett gemensamt läger där deltagarna så klart spelar
fotboll men nu tillsammans. Detta är ytterligare ett bevis på hur Samira jobbar med inkludering och
verkligen får alla att känna sig välkomna på både vår idrottsförening och i vår skola.
Samira engagerar inte enbart sig hårt i idrottsföreningen och får saker och ting att fungera med hjälp
av de andra ledarna. Hon tränar även fotboll tre till fyra gånger i veckan, spelar cello och piano, går på
solosång, sjunger i kör, går på teater och tränar dans. Även med ett fullspäckat schema lyckas hon
hålla i styrelse- och ledarmöten, vara ledare för två aktiviteter och vara deltagare i tre aktiviteter.
Samira lyckas även väldigt bra i skolan med höga betyg och stort engagemang. Samira är som sagt
var en hårt arbetande tjej som vet var hennes prioriteringar ligger.
Hon är en fantastisk förebild eftersom hon vågar stå upp för sina åsikter och vågar gå emot
samhällsnormer som diskriminerar andra människor på grund av kön, sexuell läggning, religion eller
etnicitet.
Hela vår förening står med stolthet bakom dessa ord och denna nominering av vår fantastiska eldsjäl
och vi hoppas innerligt att hon erhåller denna välförtjänta utnämning

34.- Joel Helmersson  Helsingborgs Tennisklubb
Motivering:
Joel är en ung men oerhört lovande tränare i HTK som jobbar hårt att barnen ska både trivas o lära sig nya saker på träningarna.
Han är anledningen till att min dotter ser fram emot varje träning. Hans glada humör sättet han pratar o förklarar saker
o ting för barnen gör att de kämpar på träningarna, stärker deras självförtroende o håller motivationen uppe.
Jag tycker starkt att Joel H är värt det här priset framförallt för att han är väldig ung kille mycket kunnig o villig,
en lovande o fantastiskt exempel för andra blivande tränare inom barnidrotten.

 

35.-Sollefteå Skidor .
Motivring: Sollefteå Skidor är en förening som har funnits i tre år. När föreningen startades upp gjordes ett gediget värdegrundsarbete – och tydliga målsättningar fanns, med barn och ungdomar i centrum.
Föreningen har eldsjälar som brinner för utveckling, utveckling där ledorden glädje, stolthet och gemenskap hela tiden
Föreningen har uttalade policys vad gäller alla typer av sammanhang som våra barn/ungdomar och tränare hamnar i. Men som en härlig värmande filt ligger vår värdegrund över all vår verksamhet enligt följande:
• Sollefteå Skidor är en förening där alla är välkomna och alla som person är lika mycket värda
• Glädje, stolthet och gemenskap är viktiga ledord för förening
• Vi sätter individen i centrum och verkar för rent spel.

Föreningen försöker och lyckas med konststycket att blanda bredd och elit – vilket jag egentligen är mest imponerad av. Föreningen skapar en stolthet som alla är en del av. Vi har ett flertal ungdomar som är riktiga ”multisportare” dvs – man håller på med minst 4-5 idrotter, och detta fungerar tack vare ett bra samarbete med andra föreningsledare.
Som medlem i Sollefteå Skidor är det inte svårt att säga ja till att hjälpa till på ett av de 15 tal evenemang som föreningen skapar under ett verksamhetsår – för tillsammans har vi kul ( GLÄDJE), vi gör det tillsammans ( GEMENSKAP) och att sedan se alla glada miner och höra deltagarnas tacksamhet efteråt gör att jag är stolt ( STOLTHET) över att vara en del i föreningen, och bära klubbmärket närmast bröstet.

Föreningen är ett föredöme för hur man kan blanda bredd och elitidrott – för som personer i vår förening – är alla lika mycket värda

http://www.sollefteaskidor.se/
36.- Daniel Engström Sportchef Knatteverksamheten i Hammarby IF FF
Motivering:
Daniel är den som håller fanan högst för breddfotbollen inom Hammarby. Är både högsta ansvarige för Bajens minsta lirare, vilket betyder hundratals om inte tom tusen ungar som får ta sina första steg inom idrotten i en ålder av 5 år och uppåt.
Daniel syns i princip vartenda helg på tex Hammarbyhöjden IP där flera tiotals lag spelar sina 5-mannamatcher. Han har infört en rad regler/principer och förhållningssätt inom knattefotbollen. Han utbildar alla nya föräldrar som ska ta sina första steg som tränare/ledare för dessa små fotbollsspelare. Dessa tränare är oftast barnens viktigaste tränare oavsett hur länge de spelar fotboll.
Han är även den som med stort hjärta och glädje ansvarar för och rent praktiskt håller i matchknattar, bollkallar med mera när Hammarbys A-lag spelar sina matcher.
I en allt hårdare elitsatsande barnidrott, inte minst inom storstädernas fotboll, så står Daniel som en motvikt med sin syn på fotboll och barn. Han förkroppsligar själva bilden av den
svenska modellen för folkrörelsen idrott.

 

37.-Parkour Friends Värmdö
Motivering:
Föreningen startades för mindre än ett år sedan och har redan över 300 medlemmar. Här tränar barn, ungdomar och föräldrar. Parkour går ut på välja väg och använda sin kropp för att ta sig över hinder. Träningen bygger mod, kreativitet och en stark och smidig kropp.

Föreningen drivs starka värderingar i botten, alla människors lika värde. Här deltar och känner sig olika barn lika välkomna, så väl de som har annan könsidentitet till de som har adhd eller liknande diagnos. Dessutom får 12 barn träna gratis, då föreningen även inkluderar socioekonomiskt utsatta barn.

Ungefär 6 barn per grupp har adhd eller andra diagnoser. Det fungerar fantastiskt bra. Hos Parkour Friends blir deras diagnos en superkraft! Enligt Ingela Lantz som grundat föreningen så är dessa barn särskilt duktiga på parkour då de har modet att ta sig över hindren och får möjlighet utnyttja sin kreativitet och välja väg själv. Det finns inte ett rätt sätt. Dessutom så behöver de inte stå i kö och vänta, då gruppen är uppdelad på flera banor och många välutbildade tränare finns på plats.

Föreningens arbete och förmåga att inkludera och lyfta ”annorlunda” barn har uppmärksammats i flera media. (Se länkar nedan)

https://www.facebook.com/parkourfriends.se/

Www.Parkourfriends.se

http://www.svd.se/utmanande-parkour-starker-sjalvkanslan

http://m.nvp.se/…/Varm…/flygande-start-for-vanlig-forening/… Lilla Aktuellt – reportage kommer denna veck

Ideell organisation · 591 gilla-markeringar
”www.parkourfriends.se”
38.-Björn Laid Halmstad
MOTIVERING:
Nominerar eldsjälen Björn Laid för att han så konkret arbetar utifrån förutsättningen att idrottsrörelsen inte bara syftar till att leda barn och ungdom mot en karriär inom idrotten utan han uppmuntrar verkligen barn och ungdomar att delta i fysiska aktiviteter på ett lustfyllt sätt tillsammans med andra, med alla de positiva effekter detta har för barns hälsa och sociala utveckling. Björn har en unik och otrolig förmåga genom sitt enastående personliga engagemang söka upp och aktivera barn som inte alls hittat till idrottsrörelse p.g.a. att man lever i utsatta områden och/eller, saknar ekonomiska möjligheter. Särskilt imponerade är hans initiativ att söka upp och aktivera barn boende på flyktinganläggningar. När Björn har aktiviteter är verkligen alla välkomna oavsett bakgrund eller ryggsäck vilket bidrar till en fantastiska integration mellan samhällets alla olika barn och ungdomar. Glädjen, den otroliga gemenskapen och den fantastiska anda han skapar inspirerar varje dag fler och fler barn att delta vid hans aktiviteter. Han sätter alltid barnet i främsta rum och tvekar inte att stå upp när han ser att barn inte behandlas som barn eller rentav far illa. Han kämpar också hårt för att Fair Play skall råda inom idrotten och har genom egna arrangemang skapat turneringar där den gode förloraren är den största vinnaren.