Pressmeddelande 2018

Pressmeddelande 2018-06-04

Vinnare av Svenska Barnidrottspriset är fotbollsklubben Ronja FK 

I år delas Svenska Barnidrottspriset ut för sjätte gången. Ett pris som tilldelas den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barn rättigheter i idrotten eller som i konkret handling bedrivit verksamhet som inspirerat andra.

Det är svårt att tänka sig en vinnare av priset som bättre lever upp till kriterierna än fotbollsklubben Ronja FK. En klubb som med bollen som verktyg arbetar för flickors rätt att välja sin fritid, för ökad jämställdhet och mot hedersförtryck.

Vi vet idag att det finns flickor i vårt samhälle som på grund av ojämställdhet och hedersförtryck hindras från att delta i idrott. Klubbens verksamhet riktar sig till flickor mellan 8-15 år i resurssvaga områden i Uppsala och har måttot ”Alla har rätt till idrott och idrott är en rättighet”.

På klubbens träningar övar man fotboll, men stärker också flickornas kunskaper om flickors rättigheter.

Juryns motivering lyder:

”Ronja FK visar styrkan i idrotten. Med boll och ett stort engagemang har de fått flickor att inte bara hitta glädjen i idrotten utan också givit dem en väg in i samhället och till ökad makt att välja sin fritid och påverka sitt liv.” 

Priset delas ut på Bauhausgalan/Diamond leauge på Stockholms stadion den 10 juni. Det är föreningens grundare Sevana K Bergström som tar emot priset.

Juryn består av: Anna Haag, Björn Ferry och Emil Jönsson

För mer information kontakta Klas Östberg, tel:0708-300 675

Svenska Barnidrottspriset delas ut av Svensk Barnidrott.