Nomineringar 2015

Alla Nominerade till Barnidrottspriset 2015.

1 Fritidsbanken

Fritidsbanken är en riktig framgångssaga för barn som vill ut i aktiv fritid som nu sprider sig i landet.
Idag finns Fritidsbanker i Deje, Grums, Lidköping, Årjäng, Trollhättan, och Örebro med samma värdegrund och många till är på väg. Här i länet är målet minst en Fritidsbank i varje Värmlandskommun (16 st).
Fritidsbanken är ett socialt entreprenörskap som är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Människor skänker fritidsprylar som de inte längre använder och Fritidsbanken tar tillvara och lånar ut. Här kan alla låna utrustning för en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, snowboards och mycket mer. Viktigt i konceptet är att alla kan låna och allt är gratis. Fritidsbanken bidrar till integration, ökad spontanidrott, hälsa och välbefinnande. Genom smart återbruk bidrar initiativet till ett hållbart samhälle för kommande generationer. Fritidsbanker erbjuder även, i samverkan med kommunerna, arbetsprövningsplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden.
Lilla Deje i Värmland (3000 invånare) var pionjär för Fritidsbanken. Sedan starten 2013 har över 2500 sport- och fritidsartiklar samlats in i Deje och man har redan passerat 2000 utlån, vilket motsvarar ett lån till var tredje invånare på orten.
Tv-inslag http://www.svt.se/nyheter/regionalt/varmlandsnytt/har-lanar-du-utan-ranta

2 IFK Lidingö Friidrott

IFK Lidingö Friidrott är en förening i tiden. Föreningen arbetar utifrån ett framtaget styrdokument ”Friidrott-idrotten för livet”. (bifogas) Detta dokument styr klubbens verksamhet och säkerställer en sund och positiv barn- och ungdomsverksamhet som ledde till att klubben utsågs till Årets Barn- och ungdomsförening 2015.
Den bygger fullt ut på Barnkonventionen och RFs riktlinjer för hur en verksamhet riktad mot barn och ungdom skall bedrivas.
IFK Lidingö Friidrott jobbar också aktivt för att vara en trygg förening där alla skall känna sig välkomna och jobbar utifrån ett framtaget policydokument mot all typ av kränkning.(bifogas) Den energi och drivkraft; att ha en alltigenom sund verksamhet, som genomsyrar IFK Lidingö Friidrott anser jag vara unik och ett föredöme för hela förenings-Sverige .

3 Volleybollförbundet – Volleybompa

Svenska Volleybollförbundet har under senaste decenniet verkat för att göra volleyboll till en idrott optimal även för barn. Genom sitt förändringsarbete har de fått volleybollen att gå från den absolut sämsta barnidrotten, teoretiskt, fysiskt och motoriskt komplicerad och väldigt nybörjarovänlig, till att bli världens bästa barnidrott med ett spelsätt där man kan vara igång och spela match redan första träningen..
Genom att helt slopa koncept med uppdelning efter ålder och kön på tävling hela vägen upp till 14 års ålder, och istället satsat på sju olika spelformer av stegrande svårighetsgrad (kidsvolley level 1-3 samt fyrmanna level 4-7) har alla nu möjlighet att delta på sin nivå och få spela roliga, jämna och utvecklande matcher oavsett förmåga och ambitionsnivå.
Svenska volleybollförbundet har alltså på ett föredömligt sätt anpassat sättet att tävla efter RFs styrdokument idrotten vill och tack vare detta ser vi nu en tillströmning av volleybollspelare framförallt i unga åldrar. På grund av det över lång tid målinriktade arbetet för en mer inkluderande volleybollsport anpassar för varje individ anser jag att svenska volleybollförbundet förtjänar svenska barnidrottspriset 2015.

4 Breddens IF

Jag skulle vilja nominera Breddens IF.
Jag skulle vilja nominera dem först och främst för att deras grund ide är att idrott ska vara för alla, och att alla ska ha möjlighet att utöva de. Deras ide är att barn och ungdomar inte ska behöva lägga ut en förmögenhet på aktiviteter, därför har de endast tagit 1 kr i medlemsavgift och inget krav på varken kläder eller material. Ledarna tar med en stor väska med utrustning, där i finns allt från olika sorters bollar, hopprep, tennis, krocket, rockringar, och mycket mer. Ledarna är själva med och leker med barnen och ser till att alla får vara med. Personerna bakom denna organisation är riktiga eldsjälar som lägger ner en stor del av deras fritid till detta.

5 Färjestadens IBK


Färjestadens IBK är en innebandyförening på Öland som har vågat tänka utanför boxen och lyssnat till barnens behov i Färjestaden. De har utifrån barnens behov och önskan om en allaktivitetspark jobbat hårt i 2 år med projektet Färjeparken. På nationaldagen den 6 juni 2015 invigdes deras skapelse och det blev en utomhuspark med något för alla åldrar: multiarena, motorik hinderbana, lekplats, grillplats, boulebanor, parkourpark och skateramper. Den är skapad för alla, är gratis och öppen året runt, multiarenan kan frysas till en isbana vintertid. Det är en plats för motorisk träning, för lek med vänner och för familjeträffar. Detta område kommer att svetsa samman Färjestadens invånare och ge byn gladare, starkare, klokare och friskare barn. En framtidssatsning som Färjestadens Innebandy förening har lagt stort arbete på och där man också har samarbetat med andra föreningar i området och med kommunen på ett mycket bra sätt allt för att få fler barn i rörelse året om.