HEM

FÖRELÄSNING

Klas Östberg, som är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare, har under flera år föreläst om barn- och vuxenperspektiv. Ett ämne som nu är högaktuellt i och med Aftonbladets granskning kring svensk barnidrott samt att Barnkonventionen blir lag 2020.
Klas kommer gärna för att föreläsa samt diskutera med barn, föräldrar och politiker.

För intresseförfrågningar och bokning skriv till:
klas.barnidrott@gmail.com


ERBJUDANDE

Passa på att nyttja rabatterbjudandet på boken ”Barnidrott – Ingen lek” som är skriven av Klas Östberg och Tobias Östberg!

Koden barnidrott ger 145:- rabatt per bok. Ord. pris 295:-

Följ denna länk:

Barnidrott – ingen lek
”En viktig insats för barns och ungdomars hälsa och psykiska välmående” Ulrika Berg, barnläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

”En jättebra bok som både är tänkvärd och enkel att läsa”. Torbjörn Nilsson, legendarisk fotbollspelare och fotbollstränare.

”Välskriven, övertygande och nyanserad bok”, Helsingborgs Dagblad.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

12. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

LEMONADE IF, ONSALA

Motivering:                                             Namnet Lemonade IF kommer dels från en av föreningsgrundarnas största förebilder Beyonce och hennes album Lemonade, men också från citatet ”When life gives you lemons, make lemonade”.

Idag har Lemonade IF en styrelse med 6 medlemmar, där alla är 18 eller under 18 år. 

-För oss är det viktigt att vi i styrelsen representerar olika grupper för att vi ska ha olika perspektiv på saker och ting vilket förhoppningsvis leder till att vår förening i sig når ut till fler människor och gör att alla känner sig välkomna, berättar Selma Snelder som är en av grundarna till Lemonade IF och understryker:

-Vi är dock medvetna om att vi inte har det än och inte når ut till alla än, som till exempel människor med en funktionsvariation, men det är någonting vi jobbar aktivt för att bli. Eftersom även det är någonting vi ser saknas. Nästan alla föreningar har verksamhet för killar och tjejer, vår styrketräning och hallhäng är för alla. Vi pratar inte om killar och tjejer där. Alla är välkomna och vi kör alla tillsammans.

Några av Lemonade IF:s grundare var med när VK Westans barnverksamhet startade 2009, så de hade spelat väldigt länge i Westan innan de i slutet av våren 2018 kände att de ville driva egen verksamhet. Det vill säga en verksamhet som de verkligen tror på och vill skapa.

-Det verkade spännande att själva ha ansvaret och kunna utveckla något vi tror på. Så då startade vi vår egen förening, berättar Selma Snelder och fortsätter:

-För många lag satsar hårt och tycker det är viktigare att vinna och ha ett bra lag. Vi vill helt enkelt ha en förening där det viktigaste inte är att bli bäst på något, utan där man kan träffa kompisar och ha kul samtidigt som man tränar tillsammans. 

Ett annat perspektiv Lemonade IF såg saknades inom många föreningar i föreningens område var det ekonomiska. 

-Vi vill inte att pengar ska vara ett hinder och göra att man inte kan träna. Vi vill att idrott ska vara för alla, säger Selma Snelder.

Att starta en helt ny förening som ung kan vara en utmaning, då är det tur att det finns hjälp att få.

-Vi hade kontakt med en person från SISU och även vår tränare för att förstå hur det går till när man startar en förening. Det visade sig vara mycket jobb med papper i form av protokoll, stadgar, bankgironummer och mycket mera som skulle skapas för att man skulle få vara en förening. Men med hjälp av vår tränare lyckades vi fixa allt pappersarbete och vår förening fanns då även på papper, berättar Selma Snelder och tillägger:

-Men innan det var färdigt hade vi redan dragit igång träningar där vi hade spelat olika sporter och styrketränat tillsammans. När hösten sedan kom hade vi lyckats få halltider tre dagar i veckan. Vi hade (och har fortfarande) volleybollträningar för tjejer två dagar i veckan, hallhäng och styrketräning en dag i veckan och denna vår har vi även börjat med volleyboll för killar en dag i veckan (under samma tid som tjejernas träning).

Viljan att skapa någonting som Lemonade IF kände inte fanns var nog en av de största anledningarna till varför föreningen startades. 

-Vi ser att även fast många föreningar säger att de är för alla, så är det ofta inte så, säger Selma Snelder och tar upp en händelse som ägde rum:

-Jag hade till exempel en kompis  som ville börja spela fotboll, så hon var med och testade på en träning i ett helt vanligt lag. Efteråt fick hon veta att hon tydligen inte var bra nog, så hon fick inte börja spela med dem. För oss är det viktigt att det aldrig får bli så inom idrott. Vi märker att efter att man är typ 12 år, så är det ofta svårt att börja med en ny idrott.

 Förutom att alla ska känna sig välkomna och bemötas med att alla är lika mycket värda, är barn och ungdomars delaktighet och inflytande i föreningens verksamhet någonting väldigt viktigt.

-Vi tyckte även att det saknades föreningar som utgick från barnen/ungdomarnas bästa. Som verkligen lyssnar på barnen. Det är vuxna som tolkar vad de tror att barnen/de unga vill och bestämmer. Det finns färdiga träningsgrupper, åldersindelning, vilka turneringar man ska åka på. Vuxna säger att alla får vara med, men hur mycket får barnen egentligen vara med och påverka? säger Selma Snelder och avslutar med tänkvärda ord:

-Vår bild är att det är lite som sken-demokrati. Vuxnas bild av vad som är bra för barn. Hur många föreningar har verkligen bara träning för att det är roligt för barnen? Har inte som mål att man ska tävla? Hur ofta ser man inte föreningar som blir stolta när deras lag vinner tävlingar? Men hur ofta är de stolta för alla som bara kommer och vill vara med?

Lemonade IF har sedan starten av föreningen satsat på att både på papper och i praktiken stå för en värdegrund, med stark koppling till Barnkonventionen, som tydligt lyfter fram allas lika värde samt barns och ungdomars delaktighet och inflytande för att vara en idrottsförening för så många som möjligt oavsett ekonomiska eller sociala förutsättningar. 

Fokuset på att glädjen till idrott, att få känna sig som en viktig del i en gemenskap där varje deltagare får göra sin röst hörd och bli bekräftad är högst prioriterat framför resultat gör att Lemonade IF är värdiga att nomineras till Svenska Barnidrottspriset. Föreningen med dess unga styrelse inspirerar även andra unga till att våga starta och bedriva idrottsverksamhet på ungas villkor.

Lemonade IF föregår med gott konkret exempel på att tillsammans kan allas olikheter bidra till ett glädjefyllt, stärkande och utvecklande klimat inom svensk barnidrott!

https://idrottonline.se/LemonadeIF-Volleyboll/

https://www.instagram.com/lemonade_if/

https://www.facebook.com/lemonade.if.96

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/de-startade-idrottsforening-for-de-som-inte-har-rad

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

11. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

ISABEL EXPOSITÓ, UTBILDARE AV BARNKONVENTIONEN I METODEN ÄR DU MEDSPELARE?/RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND

Motivering:
Hur kan vi stärka barnen inom idrotten och öka kunskapen om barns rättigheter? Hur kan en idrottsträning formas för att lyfta Barnkonventionen i praktiken?
Det var tankar som väcktes hos Isabel Exposito för fem år sedan, då hennes stora idrottsintresse samt hennes yrkesroll på Röda Korset naturligt möttes i och med skjutningar och oroligheter i Göteborg.
Isabel tänkte på hur mycket de skulle vinna på om idrottsrörelsen och den humanitära sektorn på riktigt jobbade mer som ett lag.
Ett halvår senare efter intensivt och målmedvetet arbete och förberedelse var allt på plats. Finansiering för en kortare tid var beviljad och Isabel blev projektledare på Röda Korsets Ungdomsförbund och ett samarbete var inlett med Göteborgs Fotbollförbund och Västergötlands Fotbollförbund. Satsningen ”Är du medspelare?” var igång!

Idrottsrörelsen formar unga idrottare på fler än ett sätt; fysiskt, psykiskt, socialt, idrottsligt och ibland också utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta är möjligt genom att Isabel Exposito har lyckats länka en humanitär organisation, regionala idrottsförbund och lokala idrottsföreningar till att samverka för att unga ska lära om och utöva sina rättigheter båda på och utanför idrottsarenan.
Idag är ”Är du medspelare?” ett beprövat koncept och de har utbildat mer än 3400 barn i åldrarna 6-17 år och ledare i hur de kan förverkliga Barnkonventionen i sin idrott och påverka sin vardag. Den 1 januari i år övergick arbetet från att ha verkat i projektform till att bli en Röda Korsets Ungdomsförbunds sex kärnverksamheter!

”Är du medspelare?” är en annorlunda träning i workshopform, där unga idrottare lär sig sina rättigheter enligt Barnkonventionen och hur de kan förverkliga den genom sin idrott. Passet är utformat efter en träningstid och vänder sig till lag eller träningsgrupper från 6 till 17 år. Metoden är en teambuilding utöver det vanliga då varje unika träningsgrupp verkligen får chans att prata och lära känna varandra i viktiga frågor kring hur de tillsammans kan skapa en miljö där deras rättigheter tillgodoses. Många gånger har barn skyldigheter inom den idrottsverksamhet de är aktiva i och deras rättigheter kan lätt glömmas bort eller förminskas – därför är det viktigt att Barnkonventionen lyfts fram så att medvetenheten ökar!

Barnkonventionen består av många artiklar som dels kan vara svåra att komma ihåg och dels diffusa för att förstå hur de kan genomföras i praktiken. ”Är du medspelare?” har på ett enkelt och tydligt sätt valt ut fyra artiklar som tillsammans sammanfattar hela Barnkonventionen:
Alla barns lika värde – Att exempelvis alla barn oavsett varandras olikheter ska känna sig välkomna och sedda i sin idrottsverksamhet och idrottsförening.
Barns bästa – Att exempelvis vara lyhörd för barnet och se hela individen. Inte pressa.
Allas rätt till utveckling – Att exempelvis få möjlighet att växa i sig själv och i sitt idrottande utifrån sina förutsättningar och ambition.
Rätt till delaktighet och inflytande – Att få göra sin röst hörd och bli lyssnad på som barn i sin egen idrottsverksamhet och förening.
I samband med workshopen/träningen får spelarna ett diplom som lyfter att de är Medspelare och gruppens tränare får stöd i hur de kan fortsätta att arbeta med barnens rättigheter i sitt ledarskap. Dessutom sammanställs workshopen i ett underlag som vänder sig till föreningsstyrelsen, detta för att sprida kunskap om barns rättigheter och lyfta fram barnens röster på samtliga föreningsnivåer.

Isabel Exposito och utbildningen ”Är du medspelare?” är verkligen värd nomineringen till Svenska Barnidrottspriset 2019! Metoden i utbildningen ”Är du medspelare?” bekräftar och stärker barnen att gå sin egen väg. För att barn utifrån sina rättigheter på sitt alldeles egna sätt ska utveckla sig själva och även svensk barnidrott. Satsningen är högaktuell då Sveriges riksdag i somras beslutade att göra Barnkonventionen till egen lag 2020.

Se kortfilmen ”Är du medspelare?” och läs mer om initiativet på: https://rkuf.se/ar-du-med-spelare

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

HÄLSOPROJEKT PÅ PARKSKOLAN I TECKOMATORP 2018-2021

Motivering:
Det hälsoprojekt som under perioden 2018-2021 bedrivs på Parkskolan i Teckomatorp är minst sagt unikt i sitt slag. Projektet lyfter inte bara fram Barnkonventionen på olika sätt genom bland annat elevers delaktighet utan är dessutom gräns- och generationsöverskridande, då även äldre samt personer med funktionsvariation inkluderas. Med andra ord ett fantastiskt initiativ som på ett konkret sätt lever upp till devisen ”Idrott hela livet för alla”!

Med start under höstterminen 2018, satsade Svalövs kommun på fysisk aktivitet, med ambitionen att öka elevernas måluppfyllelse. Satsningen sker i samarbete med idrottsvetenskapliga institutionen vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Alla elever i årskurs 1 och årskurs 7 har fysisk pulshöjande aktivitet med tre morgonpass i veckan. Varje pass är 20 minuter långt. Satsningen är treårig och den kommer att beforskas under tiden den pågår av Joakim Glaser, som är lektor i idrottsvetenskap på Linnéuniversitetet i Växjö.

I hälsoprojekt arbetas det med ”brain breaks” flera gånger under dagen, aktiva och flexibla klassrum, aktiva raster, physical literacy (rörelseförståelse), pulspass inför nationella prov för Åk 3 och 6 samt värdegrundsarbete.

-Vi anser att det är viktigt att arbeta långsiktigt och hållbart med fysisk aktivitet och hälsa, där vårt motto är att ”alla ska med”, berättar Anders Stålhandske som tillsammans med Krister Stjärnkvist leder projektet.

Just hälsoprojektet på Parkskolan i Teckomatorp har utvecklats på ett sätt som engagerar både gammal och ung. Ett samarbete med äldreboendet Ängslyckan har inletts och målet är att alla ska må bra och röra sig ännu mer. Eleverna tränar in olika rörelser och leder de äldre i dessa.
-Vi har ett mycket uppskattat och uppmärksammat samarbete med andra verksamheter som äldreboende där våra elever på skolan leder rörelsepass för deltagarna. MYCKET värdegrund i detta.

-Alla kan vinna något på att röra på sig tillsammans och det här tycker vi är ett bra exempel på generationsöverskridande arbete, där eleverna sätts i centrum, berättar Anders Stålhandske och fortsätter:
-Vi har nu utvecklat projektet, där vi nu även samarbetar med den dagliga verksamheten LSS (Lagen om stöd för viss personer med funktionsvariation). Dessa rörelsepass leds även av elever i Åk 4-6.

På bilden ovan syns Anders Stålhandske och Krister Stjärnkvist som tillsammans leder hälsoprojektet.

Projektet bidrar till en helhet genom dels möten och samspel mellan människor med olika förutsättningar, vilket kan ge förståelse för våra olikheter samt förebyggande av fördomar. Det visar därmed också tydligt på många möjligheter och vinster som idrott och rörelse kan ge utöver det fysiska. Allas lika värde lyfts fram på ett konkret sätt som kan inspirera många.

Hälsoprojekt på Parkskolan i Teckomatorp 2018-2021 är utan tvekan en värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

9. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

ORDFÖRANDE ANITA ENGSTRÖM OCH STYRELSEN I BENSBY UNGDOMS- OCH FRITIDSFÖRENING

 

 

 

 

 

Motivering: Styrelsen med ledaransvariga ordförande Anita Engström har inför varje säsong en träff med samtliga ledare där de går igenom sin policy som helt och fullt tar hänsyn till Barnkonventionens regler och även Riksidrottsförbundets och samtliga specialförbunds stadgar och riktlinjer för barnidrott.

Anita har tillsammans med styrelsen på ett rättvist sätt stått upp för barnens rätt.

De har visat barnen och deras föräldrar att BUFF är en förening där barnen får ta plats och där gemenskapen bygger på hänsynsfullhet och respekt för varandra.

Vidare så har de tillsammans skrivit ihop en policy som vid varje ny termin på ett tydligt sätt ska gås igenom med samtliga ledare.

Policy för Bensby Ungdoms- och Fritidsförening

I detta dokument försöker vi tydliggöra Bensby Ungdoms- och Fritidsförenings riktlinjer för samtliga lag i klubben samt för alla medlemmar, ledare och föräldrar. Syftet är att ge aktiva, ledare och föräldrar vägledning i hur föreningen ställer sig i en rad frågor som kan uppkomma vid exempelvis tävling, träning, sammandrag, cuper med mera. Det är upp till styrelsen att se till att dokumentet är aktuellt. Dokumentet kan uppdateras utan ett årsmöte och alla är välkomna att lämna in förslag och förändringar, det gör man genom att vända sig till styrelsen.

Riktlinjer för våra barn och ungdomar gäller för alla.

– Idrotten ska vara lekfull och allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar.

– Vi ska erbjuda alla en kamratlig, trygg och social miljö.

– Barnen ska få ha möjlighet att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra detta i olika föreningar.

– Alla ska behandlas lika och respektera varandra.

– Förhindra mobbning och rasism.

– Bidra till rent spel.

– Visa hänsyn till varandra.

 

Tränare och ledare

– Ska utgå från barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet.

– Ska låta alla delta utifrån sina egna förutsättningar.

– Ska verka för att barnen får möjlighet att utöva flera olika idrotter och har rätt att göra detta i olika föreningar.

– Ska bidra till rent spel.

– Ska alltid vara goda föredömen och föregå med ett gott exempel.

– Ska inleda varje säsong med ett föräldramöte där ledare och föräldrar tillsammans sätter upp regler för laget.

– Ska ta tydligt ta avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och mobbning.

– Ska ansvara för att fylla i och lämna in närvaro.

-Ska delta på föräldramöten.

– Ska alltid vara goda föredömen och föregå med ett gott exempel.

 

Föräldrar

– Ska uppmuntra inte bara sitt eget barn, utan alla barn, både vid med och motgång.Ska ta tydligt avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och mobbning

– Ska delta på föräldramöten.

– Ska alltid vara goda föredömen och föregå med ett gott exempel.

– Ska uppmuntra inte bara sitt eget barn, utan alla barn, både vid med och motgång.

– Ska ta tydligt avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och mobbning.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

MATFORS SKIDKLUBB

Motivering: Med visionen ”Hela Matfors på skidor” är det inte konstigt att Matfors Skidklubb idag är största barn- och ungdomsskidklubben i Medelpad med sina 130 skidande barn och ungdomar.

Att få en hel ort att vara på skidor kräver såväl öppenhet som tillgänglighet. Något som Matfors Skidklubb tagit fasta på.

I klubben finns alltifrån nybörjaren till de som kommit in på skidgymnasium. Juniorerna fungerar som faddrar till de äldre ungdomarna. Alla oavsett ålder och nivå kan alltid bidra med något!

Glädjen att åka skidor tillsammans står i fokus för klubbens verksamhet, bland annat har respektive träningsgrupp som är åldersindelade fått djurnamn och att splittra kompisar för nivåindelning undviks genom att anpassa inom varje grupp så att alla får utvecklas och samtidigt vara med sina kompisar.

Fullständig låneutrustning för både rullskidåkning och längdskidåkning finns hos klubben för den som behöver då inställningen är att ekonomi och material inte ska vara hinder för att kunna delta i verksamheten.

Klubbkläder är subventionerade till 50% av priset medan tävlingskläder får hyras. Tack vare samarbete med kyrkan går det att hitta lösningar om det skulle behövas ur ekonomiskt perspektiv för de som är i behov.

Ledarna/tränarna för respektive grupp lägger upp de flesta passen. En dialog förs med barnen och ungdomarna för att göra justeringar vid behov. De får under säsongen bestämma några av passens innehåll också. 

Vad gäller tävlingar och olika bestyr som hör till får alla i klubben – såväl nybörjaren som den erfarna – samma informationsblad om vad som kan vara bra att veta. Den som vill tävla är välkommen, annars går det minst lika bra att nöja sig med att vara med på träningar.

Alla anmälningar skickas in gemensamt till respektive tävling och väl på plats där tävlingen är samlas alla i klubben på en gemensam plats, vilket ger både trygghet och lagkänsla. Klubben är mån om att alla ska känna sig som en viktig del i gemenskapen. Den som vill och behöver får även hjälp med vallning av skidor.

-Vi värnar om att alla ska kunna åka skidor, så billigt som möjligt, så länge som möjligt! Informationen kring hur en tävling fungerar har givit eko hos andra klubbbar. Man förstår inte hur vi kan ha så mycket barn på våra tävlingar, berättar eldsjälen Peter Blomqvist.

Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna har klubben tagit fram riktlinjer för hur barnidott i klubben ska bedrivas samt hur ledare, tränare, föräldrar och åskådare bör tänka och agera. Även handlingsplan finns om en situation som skadar något deltagande barn skulle uppstå.

Matfors Skidklubb visar i ord och handling hur Barnkonventionen konkret kan integreras i en idrottsverksamhet där alla oavsett ambition har lika värde, får vara på den nivå som barnet själv trivs bäst med, utvecklas i sin takt och göra sin röst hörd om verksamheten.

Klubben är därmed en mycket värdig kandidat!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

ALBIN TINGSVALL, PSYKOLOG OCH TIDIGARE HANDBOLLSSPELARE ELITNIVÅ SAMT FÖRFATTARE TILL SJÄLVBIOGRAFISKA BOKEN ”ALLT JAG FÖRLORADE GENOM ATT VINNA”.

Motivering: Barnidrott och idrott överhuvudtaget är så mycket mer än träning och tävling, prestation och resultat. Allt fler rapporter visar på utbredd psykisk ohälsa bland såväl unga idrottare som professionella. Det har blivit allt mer tydligt att ett helhetstänk måste till om idrotten ska kunna locka, behålla och stärka barn oavsett om de vill satsa seriöst eller bara delta för att ha kul med kompisar.

Albin Tingsvall, före detta elithandbollsspelare och som numera arbetar som psykolog är aktuell med boken ”Allt jag förlorade genom att vinna”, där han modigt lyfter fram ämnet gällande helhetstänk inom både barnidrott och elitidrott och öppnar upp för diskussion och möjlighet till förändring genom att öppenhjärtligt berätta om sin egen erfarenhet från idrotten som elitaktiv. En tid som inte bara bestod av en framsida utan även hade en hel del baksidor. Albin delar även med sig av sina tankar och ger konkreta förslag för en hållbar barnidrott som även kan ge hållbar elitidrott genom bland annat föreläsningar sedan många år.

Att boken behövs har varit tydligt:

-Boken har fått ett mycket gott mottagande, och stor medial uppmärksamhet vilket är jättekul och visar att dessa ämnen behöver diskuteras kontinuerligt, berättar Albin och fortsätter:

-Såväl elitidrottare som tränare och föräldrar inom barnidrotten har hört av sig med uppmuntrande ord om hur viktigt det är att vi pratar om en sund och hållbar idrott oavsett prestationsnivå. 

Att barn behöver mer fysisk aktivitet är viktigt, samtidigt understryker Albin att det finns mervärden att fokusera på inom barnidrotten.

-Det finns många saker som är viktiga att tänka på som tränare för barn: Att låta glädjen stå i centrum, att låta barnen idrotta på sina villkor och att låta alla vara med så länge som möjligt, anser Albin.

-Som idrottsledare blir man dessutom mycket viktig för barnen och lär dem saker de bär med sig för alltid. Därför måste vi alla tänka på vilka lärdomar vi egentligen vill ge våra barn inför resan ut i livet. 

Albin tycker att ledare ska ta till sig den forskning som gjorts och fortfarande visar att tidig selektering inte betyder att de som valts ut är de som per automatik når elitnivå.

-Resultat och prestationsfokus bör komma in i idrotten så sent som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att all forskning pekar mot att det är omöjligt att avgöra vem som har förutsättningar för att bli elitidrottare innan sena tonår. Därför gör vi bäst i att inte leta talanger, utan istället försöka motarbeta utslagningen inom barnidrotten genom fokus på glädje, delaktighet och inre motivation. Då får vi fler fysiskt aktiva barn vilket är otroligt viktigt för hela samhällets folkhälsa. 

Även elitidrotten borde bli bättre på att se hela människan, inte bara prestationerna och resultaten.

-Elitidrotten kan till exempel bli bättre på att aktivt ta till sig forskning och vetenskap. Då kan vi utveckla bättre metoder och samtidigt värna om personerna bakom prestationerna. Elitidrotten kan också förbättras genom att man aktivt arbetar för att tidigt utbilda spelare, ledare och klubbar kring fördelarna med att ha värden utanför sidlinjen, som till exempel en utbildning att falla tillbaka på, anser Albin och avslutar med orden:

-Med den tryggheten i bagaget kan vi nå både goda resultat i tävlingar och samtidigt skydda utövarna från riskerna för psykisk ohälsa som finns i en så tuff vardag som elitidrotten ofta är.

Med detta är Albin Tingsvall en väl passande kandidat till Svenska Barnidrottspriset – hans aktiva ställningstagande och uppmuntran till helhetssyn på människan utöver prestation och resultat är oerhört värdefull för en hållbar barnidrott för alla!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019

Jessica Pettersson, Ordförande i Vasa Gymnastik 

Motivering: Jessica Pettersson har på ett tydligt och konkret sätt implementerat Barnkonventionen som en självklar och naturlig del i föreningen Vasa Gymnastik. Vasa Gymnastik startades 2012 med syfte att lyfta barns rättigheter inom idrotten. Ett Gymnastråd upprättades där en styrelsemedlem tillsammans med aktiva diskuterar och utvecklar verksamheten med fokus på barnperspektivet. Barnen blir därmed lyssnade på och är i allra högsta grad delaktiga i beslut som rör föreningens verksamhet. Vasa Gymnastik har idag cirka 130 aktiva medlemmar och omkring 40 ledare.

Föreningens värdegrund bygger på fyra stycken T:n som står för Träning, Tävling, Tränare och Trygghet. Rent konkret betyder det att oavsett ålder och kunskapsnivå kommer gymnastikgrupperna att aldrig träna mer än två gånger i veckan, med hänsyn till att de aktiva även ska få tid till skola, kompisar och andra idrotter/fritidsaktiviteter. Vasa Gymnastik vill vara en motpool till den elitsatsning som många gymnastikföreningar bedriver. Upplägget är därför att de gymnaster som vill får tävla 1-2 gånger per år vilket sker på separata tävlingsträningar. Tränare har tydliga regler och policys att följa för att verksamheten ska vara så bra som möjligt för så många som möjligt. Utvärdering av verksamheten görs varje år där aktiva, föräldrar och ledare får komma till tals. På så sätt tydliggörs vilka positiva sidor föreningen har och vill behålla samt vilka eventuella brister som behöver åtgärdas.

Jessica Pettersson lever verkligen upp till att ”barnidrott är för barn” genom att låta dem komma till tals i sin idrottsverksamhet. Hon är därmed en värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

WILMA VON KRUSENSTIERNA, ISHOCKEYSPELARE

Foto: Thomas Ederby

Motivering: Det finns mycket bra inom svensk barnidrott. Samtidigt finns det minst lika mycket som kan förbättras för att miljön ska vara trivsam och välkomnande för alla.

Fortfarande är det ojämlika villkor mellan tjejer och killar för att idrotta. Och attityden till tjejer inom idrott är emellanåt negativ.

15-åriga Wilma von Krusenstierna i Mariestad har tillsammans med Västergötland/Bohuslän/Dalslandvunnit bland annat vunnit guld i ”Stålbucklan”. Ända sedan hon som 5-åring började spela ishockey har hon upplevt att många anser att tjejer inte ska spela ishockey.

– Det var vuxna som sade till mina föräldrar att de inte tyckte att jag hade någonting där att göra för att jag var tjej. Att ishockey inte var någonting för tjejer, berättar Wilma som efter flytt bytte klubb där liknande problem visade sig.

Efter upprepade situationer i sitt hockeylag där såväl både sexism och utfrysning förekommit, valde Wilma att till slut lämna klubben för en annan då hon inte fått något gehör från klubben om att ta itu med problemen. Wilma lyfte frågan i media, något som uppmärksammats och givit ringar på vattnet då det visat sig att hon är långt ifrån ensam med de hon upplevt som tjej inom ishockeyn.

– Jag har hittills inte träffat någon tjej inom ishockeyn som inte upplevt något liknande då de spelar tillsammans med killar, berättar Wilma.

Att som tjej i en till stor del kill- och mansdominerad idrott som ishockey stå upp för att försöka förändra den machokultur som byggts upp och bryta nedvärderande beteendemönster gentemot tjejer som blivit norm, kräver mod. I och med Wilmas agerande är det tydligt att det finns mycket att jobba med vad gäller inställning till allas lika värde oavsett kön inom barnidrotten. Hon har blivit en betydande röst åt många tjejer som får utstå nedvärderande kommentarer inom barnidrotten.

– Jag har ända sedan jag var liten velat vara med och kunna göra någon skillnad… Det är kanske nu det är dags? säger Wilma som kommande höst börjar på ett LIU-ishockeygymnasium i Ljungby.

Fler som vågar som Wilma behövs för att lyfta fram de mindre bra sidorna av barnidrotten, sidor som många gånger mörkas. Det går inte att blunda för dessa bara för att mycket som görs inom barnidrotten är bra. Barnidrott är till för barn och då måste vuxna lyssna när barn vågar berätta att det inte står rätt till. Om vi vill att barnidrotten ska ha ett välkomnande klimat för både tjejer och killar oavsett idrott.

Wilma är en utmärkt kandidat till Svenska Barnidrottspriset för sitt mod att stå upp för bättre villkor för tjejer inom ishockeyn. Det gynnar både tjejer och killar – samt ishockeyn – att machokulturen ifrågasätts!

Mer om Wilmas agerande som uppmärksammats i media finns i länkarna nedan.

Sveriges Radio: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=7116788

Sportbladet: https://www.aftonbladet.se/a/gPmKxa?fbclid=IwAR3-zzoIVYF_V1xYbqOkBcDicM646Szr7TnAmGJq_WVyvmnxBte4HMwh-Ao

Sportexpressen: https://www.expressen.se/gt/sport/hockey/sant-sexsnack-ar-inte-jattekul-att-lyssna-pa/

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

VÅRBY IK SKIDOR

Motivering: Det är ingen slump att längdskidklubben Vårby IK Skidor i Örnsköldsvik med sina 130 aktiva barn är största barnskidklubben i Ångermanland. Klubben lever verkligen konkret upp till Svenska Skidförbundets uttryck ”Skidor hela livet”, Riksidrottsförbundets ”Idrott hela livet” och även FN:s Barnkonvention då kärnan i verksamheten handlar om att alla oavsett ålder och förmåga ska känna sig sedda och inkluderade samt få delta på sina villkor. Med tydlig värdegrund för allas lika värde och kreativa idéer för hur träning kan göras rolig och tilltalande, har den ålderstopp då de flesta barn slutar idrotta i landet lyckats förskjutas i klubben – från att den legat vid 11-årsåldern ligger den nu på 13 år.

I Vårby IK Skidor är glädjen att röra på sig, inkludering och gemenskapen det centrala där både aktiva, ledare och föräldrar tillsammans hjälps åt för att bibehålla den kamratskap klubben aktivt har lagt fokus på samt utveckling av verksamheten. Något som genomsyras i både träning, ute på tävlingar och vid klubbens egna arrangemang där syftet är att locka familjer att delta i alla åldrar och med olika förutsättningar.

Vårby IK Skidor försöker hela tiden att konkret leva upp till sin värdegrund – som framförallt handlar om allas rätt att få vara med – genom ständig dialog och diskussion mellan både vuxna och barn. Klubben är en god förebild för inkludering respektive hållbarhet, då de bland annat var först i Ångermanland med att erbjuda tävlingsklass för deltagare med funktionsvariation på sin egna skidtävling samt uthyrning av klubbkläder för att minska kostnader för familjer. Årligen arrangeras även skidbytardagar då kostnad av utrustning kan vara ett hinder för många att delta i verksamheten. Ur miljösynvinkel tar klubben även ett ansvar genom att ha låtit byta ut glödlampor till led-belysning.

Utöver själva huvudidrotten längdskidor finns ett helhetstänk för barn och ungdomar, både fysiskt och psykosocialt, där ledare anpassar träningen efter ambition i respektive träningsgrupper som är indelade efter ålder och tar hänsyn till varje individ – ingen ska känna att de inte platsar utan alla ska känna att de får delta på sina villkor och vara en del av gemenskapen. Oavsett om tävling eller träning är det viktiga för var och en av barnen så har klubben valt att lägga vikten på kompisandan.

Då tävling är en del av verksamheten och öppen för de som regelbundet vill tävla eller prova-på, har Vårby IK Skidor aktivt försökt avdramatisera delen genom att på en kommunskidtävling som klubben arrangerade, sätta upp en discokula och högtalare med musik ute längs skidspåret. Något som verkligen gav genomslag då flertalet deltagare stannade till och dansade innan de skidade vidare mot mål. 

Gemenskapen vid tävlingar är påtaglig då alla hjälps åt med alltifrån att valla alla barns skidor till att följa barnen runt tävlingsspåret innan start. Inställningen vad gäller vallning av skidor är att ingen ska behöva sluta med längdskidåkning för att barnet själv eller hens föräldrar inte kan valla. Självklart följer både discokulan och musiken med klubben ut på skidtävlingarna då det ska vara kul att tillsammans representera klubben!

Leken är det centrala i verksamhetens träning oavsett ålder och ambition. Inställningen är att i leken tränas teknik och många andra fysiska förmågor automatiskt. Att ha roligt tillsammans är en viktig del i att börja idrotta och sedan fortsätta.

Även vuxna, som oavsett nivå, har möjlighet att delta på vuxenskidskolan får låta barnasinnet komma fram. 

Kreativiteten bland tränarna flödar då träningen utformas till stor del av lekar och övningar där ingen ska behöva känna att de hamnar sist – ”kaosstafett” är ett exempel!

Den efterlängtade skicrossbanan som både aktiva, ledare och föräldrar har hjälpts åt med att förbereda står redo inför säsongen, vilket garanterat kommer att locka fler att stanna kvar i verksamheten samt att få fler att prova längdskidsporten.

På klubbläger och sommarlov involveras de äldre ungdomarna att leda och ta hand om de yngre, detta för att de ska vara delaktiga i klubbens verksamhet och även visa på att idrotten är så mycket mer än träning och tävling – alla kan fylla en viktig funktion och bidra. Klubblägren är subventionerade så att alla ska ha möjlighet att delta.

Med såväl aktiva på barnskidskolan som på skidgymnasium ute i landet visar Vårby IK Skidor att både bredd- och tävlingsidrott där alla har roligt går att kombineras i en och samma klubb. Det är tack vare upplägget att alla ska ha möjlighet att delta och träna på sina villkor samt engagerade ledare, föräldrar och delaktiga barn som klubben lyckats nå både bredd och topp.

Som en del i att få känna gemenskap och att bli sedd både filmas och fotas verksamheten mycket där ambitionen är att få med alla barn på något foto. Vid tävlingar fotograferas aldrig prispallen – möjligen eventuellt vid Ungdoms-SM – oavsett om någon av klubbens skidåkare nått pallplats eller ej. Detta för att minska resultatfokuset. I slutet av säsongen sätts filmerna och fotona ihop till ett bildspel som visas vid säsongsavslutningen och som även finns att beskåda på Youtube.

Vårby IK Skidor är ett kraftfullt konkret exempel på hur en hållbar idrottsverksamhet för barn på barns villkor kan bedrivas!

Mer om Vårby IK Skidor:

•Vårbys storsatsning – bygger ut skidanläggningen och satsar på skicross: ”Otroligt kul!”

https://www.allehanda.se/artikel/langdskidor/varbys-storsatsning-bygger-ut-skidanlaggningen-och-satsar-pa-skicross-otroligt-kul

•Vårby IK Skidor satsar på lekfulla tävlingar: Ett disco mitt ute i skogen? På en skidtävling? Ja, det fanns faktiskt ett disco längs spåret i Kommunskidan när Vårby IK Skidor arrangerade.

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/foljoss/aktuelltlangdakning/2018/varbyikskidorsatsarpalekfullatavlingar

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

JENNIFER PETTERSSON, FÖRE DETTA AKTIV/ELITGYMNAST OCH NUMERA HUVUDTRÄNARE I ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASTIKKLUBB

Motivering: Trots ung ålder är Jennifer den som tydligt gått i bräschen och markerat , slagit larm om oacceptabla tränare i gymnastiken som misshandlat barnen fysiskt och psykiskt.

Jennifer har sagt ifrån och stått upp för barn och ungas rätt att få verka i idrott utan hot och kränkningar! Hon har agerat helt i enlighet med barns rättigheter och Barnkonventionen.

”Det är inte elitidrott som skadar människor. Det är dåligt ledarskap!”, är Jennifers inställning.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

JESSICA WALLBLOM, TRÄNARE I MÄLARÖGYMNASTERNA

Motivering: Jessica Wallblom som startade Mälarögymnasterna är ett strålande exempel på hur gymnastik kan bedrivas utifrån barnens bästa där glädje, delaktighet, gemenskap och hälsa är det viktigaste. Hon är en värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset.

Jessica har tidigare bland mycket annat arbetat med Clowner utan gränser på flyktinganläggningar och sjukhus med mera.

Efter att varit tränare i Brommagymnasterna i Stockholm under sex år blev hon allt mer skeptisk till de värderingar som föreningen stod för. Hon reagerade mot att de vuxna sorterade ut barnen utan att barnen kunde vara med och påverka. Jessica startade då Mälarögymnasterna tillsammans med Elin Brodin Berglund. Föreningen har nu efter fem år 645 gymnaster och många står på kö. Det där med att bredd inte kan fostra elitgymnaster tror hon på.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

NICLAS WENNERLUND OCH FÖRENINGEN BARA VANLIG

Motivering: 2016 startade Niclas Wennerlund föreningen BaraVanlig . Niclas har en dotter med en kognitiv funktionsvariation som lever med assistans dygnet runt. Dottern gillar liksom alla barn att röra sig. Då Niclas inte hittade några löpargrupper som passade så startade han själv upp en löpargrupp och fick stöd av Hellasgården i Stockholm.

Gruppen växte snabbt och det droppade in nya löpare och medlöpare som kan vara assistenter eller anhöriga alla med olika behov. Mycket ansvar las på löparna själva som bestämde hur långt de ville rulla, gå eller springa.
Nu har dessa löpargrupper spritt sig till Karlstad, Sundsvall och Göteborg. Det startas även upp löpargrupper i Huddinge, Haninge , Hässelby och Solna.

Det handlar om barn, ungdomar och vuxna som aldrig fått uppleva den rörelseglädje som idrotten ger. Under resans gång har Niclas utbildat sig till Hälsocoach för att kunna sprida kunskap kring bemötande, hälsa och funktionsvariationer.

Niclas Wennerlund och Bara Vanlig är en mycket värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset 2019 då de konkret visar på hur vi kan nå de barn som är i störst behov av fysisk aktivitet och samtidigt ger dem eget ansvar om hur träningen bedrivs. De har också inspirerat flera orter i Sverige att starta liknande löpargrupper.


Pressmeddelande 2018-06-04:

Vinnare av Svenska Barnidrottspriset 2018 är fotbollsklubben RONJA FK 

I år delas Svenska Barnidrottspriset ut för sjätte gången. Ett pris som tilldelas den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barn rättigheter i idrotten eller som i konkret handling bedrivit verksamhet som inspirerat andra.

Det är svårt att tänka sig en vinnare av priset som bättre lever upp till kriterierna än fotbollsklubben Ronja FK. En klubb som med bollen som verktyg arbetar för flickors rätt att välja sin fritid, för ökad jämställdhet och mot hedersförtryck.

Vi vet idag att det finns flickor i vårt samhälle som på grund av ojämställdhet och hedersförtryck hindras från att delta i idrott. Klubbens verksamhet riktar sig till flickor mellan 8-15 år i resurssvaga områden i Uppsala och har måttot ”Alla har rätt till idrott och idrott är en rättighet”.

På klubbens träningar övar man fotboll, men stärker också flickornas kunskaper om flickors rättigheter.

Juryns motivering lyder:

”Ronja FK visar styrkan i idrotten. Med boll och ett stort engagemang har de fått flickor att inte bara hitta glädjen i idrotten utan också givit dem en väg in i samhället och till ökad makt att välja sin fritid och påverka sitt liv.” 

Priset delas ut på Bauhausgalan/Diamond Leauge på Stockholms stadion den 10 juni klockan 14.30 Det är föreningens grundare Sevana K Bergström som tar emot priset av Moa Hjelmer.

Juryn består av: Anna Haag, Björn Ferry och Emil Jönsson

För mer information kontakta Klas Östberg, tel:0708-300 675

Svenska Barnidrottspriset delas ut av Svensk Barnidrott.


Pressmeddelande 2017:

Vinnare av Svenska Barnidrottspriset 2017 är PATRIK SJÖBERG

Svenska Barnidrottspriset, Klas Östberg, prisutdelare, Patrik Sjöberg, mottagare 2017, Svenska Barnidrottspriset, Klas Östberg, prisutdelare, Patrik Sjöberg, mottagare 2017,

Patrik Sjöberg tilldelas Svenska Barnidrottspriset 2017. Han får priset för att han genom att berätta sin historia och driva arbetet mot övergrepp av barn inom idrotten uppnått en verklig förändring.

Svenska Barnidrottspriset delas i år ut för femte året av Nätverket för Barnidrott. Syftet med priset är att uppmuntra barnidrott med ett tydligt barnperspektiv och ska ges till den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter i idrotten eller i konkret handling bedrivit idrottsverksamhet som kan inspirera andra. Det är svårt att tänka sig en värdigare pristagare än Patrik Sjöberg.

Pristagaren utses av en jury bestående av Björn Ferry, Anna Haag och Emil Jönsson. Deras motivering lyder:

”Med en historia som inte lämnat någon oberörd har Patrik Sjöberg blivit en symbol i kampen mot övergrepp mot barn inom idrottsrörelsen. Han har rivit murar och visat barn och unga som drabbas att de inte är ensamma. Men Patrik Sjöberg har inte bara skapat debatt utan han förändrar nu idrottssverige med sitt arbete. Patrik är en stor idrottsman som satt sina egna behov åt sidan för att berätta sin historia för att den inte ska återupprepas.”

Prisutdelningen sker på Stockholm Bauhaus Athletics-galan Diamond League på Stockholm Stadion 18 juni 2017.

Priset delas ut av Nätverket för Svensk Barnidrott. Det är ett ideellt och obundet nätverk som verkar för att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barnidrott.

För mer information kontakta Klas Östberg: 070-830 0675 www.barnidrottspriset.com

Så här var mina och sonen Tobias Östbergs tankar med att instifta Svenska Barnidrottspriset:

Vi önskade visa på positiva exempel där barnindrotten bedrivs för barnen och som konkret lever upp till Barnkonventionen. Alla som nomineras offentliggörs och finns på vår hemsida barnnidrottspriset.com att läsa sedan 2013. Där finns således massor av positiva exempel att inspireras av. Alla nominerade får en tröja som jag tryckt upp med vår logga och jag kontaktar lokala media för att försöka få dem att skriva om nomineringarna vilket försås inte lyckas alla gånger. Sedan har vi en jury som väljer ut en vinnare. Vinnaren får ett konstverk i keramik av konstnären Marianne Helmin.

Huruvida vi lyckas vet jag inte men mitt mål är att sprida info om vad barnrättsperspektivet konkret betyder,vilka rättigheter barnen har och vid missförhållande ställa upp för barnen. Att få igång en debatt som gör alla barn till vinnare! Mitt tips är därför att läs igenom  nomineringarna och kanske det kan ge inspiration. Kontakta gärna de nominerade. Tävlingen är också ett sätt att sprida och nå ut med vårt budskap: Barnidrotten är till för barnen och ingen annan.

Mer info finns på Facebook-grupperna Barnidrott,  Barnidrottsdoktorn och Barnidrott-ingen lek.


Nedan är bild från prisutdelningen 2016 på Stadion i Stockholm.

Bauhaus Galan 2016 Vinnaren av Svenska Barnidrottspriset 2016 är Kalle Zackari Wahlström. Läs mer

Nätverket för svensk barnidrotts strävan är att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barnidrott. Genom att skapa debatt och arbeta med påtryckningsarbete vill vi att barnens rättigheter ska hamna i fokus inom idrotten. Nätverket bildades som ett svar på den debatt som startade i media vintern 2011 då missförhållanden inom barnidrott uppdagades och efterföljande konkreta handlingar och eftergifter för ansvariga uteblev. Läs mer om priset här


Boken BARNIDROTT – INGEN LEK

Med. dr. Ulrika Berg, Barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus skriver:
Jag jag läst er bok med MYCKET stor behållning. En ”klokbok”! Med många bra exempel och nyanserad argumentation!! En viktig insats för barns och ungdomars hälsa och psykiska välmående!

Boken, Barnidrott - Ingen lek, av Klas Östberg och Tobias Östberg Barnidrott – Ingen lek, av Klas Östberg och Tobias Östberg. (Boken är på 168 sidor).

De flesta föräldrar blir idrottsföräldrar. För några blir det ett tillfälligt inhopp, för andra är idrotten själva navet i familjelivet. Oavsett vilket behöver vi prata mer om hur vi vill att barnens idrott ska vara. För även om det finns massor av bra barnidrott har vi de senaste åren kunnat läsa om tidiga elitsatsningar där barn far illa.

Sorgligt nog har idrottsrörelsen visat sig oförmögen att sätta ner foten när barnens idrott gått över styr. Ämnet barnidrott har en bredd och ett allvar som gör att det måste debatteras även utanför idrottsrörelsens kärna.

I den här boken berättar också Carolina Klüft, Lisa Nordén, Börje Salming, Kajsa Bergqvist, Sergej Bubka, Henok Goitom och Therese Alshammar m.fl. – idrottsstjärnor som gått hela vägen – om hur de ser på barnidrott och hur de själva tränade som barn.

Är du intresserad av boken så skicka ett mejl till klas.barnidrott@gmail.com