Hem

 

NOMINERING TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 
Kalix kommun i samarbete med para sport förbundet och special olympics Sverige

Motivering: 
Vikten av att få personer med funktionsnedsättning i rörelse och aktiviteter
– Alla har rätt till ett aktivt liv
– Idrott är den bästa vägen till en bättre hälsa
– Idrott är en arena för att skapa attityds förändringar
– Gymnasie ungdomar utbildas till ledare i projektet

Kalix kommun är först i landet med sin unika satsning på parasportaktiviteter under speciella dagevent för ungdomar med funktionsnedsättningar.
SVT.SE

EVA KRANTZ NOMINERAD TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2018

Motivering:

Tusentals barn och ungdomar har varje år deltagit i stolta rörelseprojekt som Eva Krantz drivit. Ett 80-tal projekt har genomförts allt ifrån ”Hjärna rörelse” till ”Ung livserfarenhet.”
Genom simning, motorik, pulsträning nåddes resultat och man kunde dessutom se tydliga effekter och samband mellan fysisk aktivitet och inlärning. Se gärna film på Youtube Hjärna rörelse du kan också se filmen Milleconcepts hemsida.
Spring i benen: Är ett pågående nätverk för mer fysisk aktivitet i Stockholm stads grundskolor, här deltar 135 skolor och vi når 77 000 elever.
På Idrottens dag i Farsta med 1850 deltagare där prins Daniel medverkade och visade sitt engagemang för barn i rörelse.
Ung Livserfarenhet: Ge idrottsintresserade hemmasittande ungdomar mellan 20-25 år arbetslivserfarenhet genom att utbilda dem i pedagogik och ge dem praktik i föreningslivet under 1 års tid. Av de 7 ungdomar som deltog i kursen lyckades 6 av dem få arbete. En ny chans i livet!
Eva brinner för barn och ungdomar och deras möjlighet till rörelserikedom. Att känna lust och glädje i en hälsosam livsstil är så viktigt. I skolan nås alla barn, alla kan här få chansen att hitta glädje i rörelse. Alla har inte möjlighet till aktiviteter genom föreningslivet därför är det så viktigt att alla barn får chans i skolan. Att ingen blir exkluderad utan får förutsättningar att hitta sin rörelse aktivitet där man vågar, vill och lyckas.

Ett urval av genomförda projekt
• Nytorpsskolan idrottsklasser
• Stockholm idrottsskolor/Fritidsklubben
• Sommarsimskola
• Idrottens dag Farsta
• Fria idrotters dag för grundsärskolan och åk 5 elever
• Olympic day, Farsta
• Farsta sportcamp, sommarlovsläger
• Föreningsmässa
• Farstaloppet
• Farstaspelet för 5-6 åringar
• Lovaktiviteter
• Hälsans dag
• Eva föreläser i landet om Hälsofrämjande skolutveckling
• Almedalen ”Move in school”
• Handleder skolledare, lärare och pedagoger, Var, Vad, Varför, När och Hur får vi in fysisk aktivitet under skoldagen.
• Handslaget/Idrottslyftet
• Starta en skolidrottsförening
• Hälsodiplomering
• Må bra kurser för flickor i åk 8

RONJA FK   NOMINERAD TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET  2018

MOTIVERING:
Jag skulle vilja att årets pris gick till RONJA FK en förening som jobbar för invandrarflickornas deltagande i idrotten. Jag tror det är en extremt viktig signal som även når utanför idrottens väggar.
Min uppfattning är det finns en djup orättvisa mellan könen som lever i kulturella och religiösa kontexter gällande detta till flickornas nackdel. Jag tror att en ökad aktivitet bland dessa tjejer inte bara ger dem en ökad frihetskänsla och en känsla av att få fortsätta att vara barn utan också kan driva på andra positiva integrationskrafter.
Jag är inne på Nivas spår att idrott ofta är mer än bara idrott utan också viktiga signaler i ett samhälle som kan bidra med mirakel.
Det finns säkert flera rörelser av den karaktären men fann denna på nätet;
<https://www.aftonbladet.se/…/hedersfortryckta-flickor-far-i…>

NOMINERING TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2018!

Motivering: IFK Göteborgs CSR manager ELISABETH ANDERTON då hon är ute och jobbar under sommaren och på olika skolor i Göteborg mest i dom utsatta områdena och försöker få in dessa barn i föreningar i närområdet.
Hon arbetar mycket med fotboll på schemat. Hon gör det för barnen men också för att hjälpa mindre föreningar att växa så att dessa inte dör ut.
Hon är en eldsjäl och vill rädda barnidrotten.

För en kamratförening med eviga band till sin stad, ett starkt varumärke och en stor supporterskara följer ett ansvar. Det ansvaret tänker vi ta. Satsningen på ”IFK Göteborg i samhället” är vår viktigaste någonsin

Ett stort samhällsengagemang har alltid genomsyrat IFK Göteborg som förening. Under ”IFK Göteborg i samhället” har vi samlat alla projekt, såväl gamla som nya, och med en långsiktig strategi samt kontinuitet arbetar vi för ett bättre Göteborg. Vi…
IFKGOTEBORG.SE

ÖREBRO SK UNGDOM NOMINERADE TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2018,

Motivering:
För att på senaste året gjort en fantastisk utvecklingsresa för att i ännu högra grad uppfylla det som sedan starten 1988 varit föreningens motto ”ungdomarna i centrum genom god idrottsutbildning , personlig utveckling och meningsfylld fritid”.

Under 2017 har Örebro SK Ungdom gjort en stor satsning på ungdomsfotbollen genom att upphöra med uttagningar till u-lag inom föreningen. Istället ska varje spelare mötas individuellt med lösningar och utmaningar så varje barn kan nå så långt som de önskar i sitt idrottande och utvecklas till sin fulla potential.
I samband med detta lanserade föreningen också sina nya utbildningsstegar. Alla barn och ungdomar ska under sin tid i föreningen, 7-19 år, utbildas inom områdena: laget, spelet, klubben, attityden, kosten och mentaliteten.
Samtidigt infördes också en ny ledarroll – lagbyggare. Lagbyggarna är en viktig del av ledarstaben och ansvarar för att ibland ersätta idrottsspecifik träning med aktiviteter för att stärka lagsammanhållningen och sätta fokus på gruppdynamikfrågor i lagen.
Föreningen har under 2017 också dragit fördel av att den har fyra idrotter: bandy, handboll, innebandy och fotboll. Man har för att uppmuntra fleridrottande dragit igång lagformen Quattro där barn och ungdomar utövar alla fyra idrotterna. På vintern spelar de innebandy och bandy och på sommaren fotboll och handboll. En tjejgrupp har kommit igång.
Örebro SK Ungdom är med sina nästan 2 000 medlemmar en av landets största barn- och ungdomsidrottsföreningar.

”Locker room talk ”är nominerade till Svenska barnidrottspriset

Rogerio Silva och Shanga Aziz driver projektet ”Locker room talk ” för att motverka sexistisk jargong i idrottsklubbar och på skolor. Ett viktigt arbete för en bättre idrott för alla.
(Kolla gärna länken där de besöker en förening i Finspång)

Under tisdagskvällen den 9:e maj utsågs vinnarna i SM i Ung Företagsamhet på Stockholmsmässan. Priset för Årets UF-företag gick till Finspångsföretaget Locker room talk UF.
SVT.SE|AV SVT NYHETER

VINNAREN AV SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2017 ÄR PATRIK SJÖBERG

Pressmeddelande             Vinnare av Svenska Barnidrottspriset 2017 är Patrik Sjöberg

Svenska Barnidrottspriset, Klas Östberg, prisutdelare, Patrik Sjöberg, mottagare 2017,

Svenska Barnidrottspriset, Klas Östberg, prisutdelare, Patrik Sjöberg, mottagare 2017,

 

Patrik Sjöberg tilldelas Svenska Barnidrottspriset 2017. Han får priset för att han genom att berätta sin historia och driva arbetet mot övergrepp av barn inom idrotten uppnått en verklig förändring.

Svenska Barnidrottspriset delas i år ut för femte året av Nätverket för Barnidrott. Syftet med priset är att uppmuntra barnidrott med ett tydligt barnperspektiv och ska ges till den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter i idrotten eller i konkret handling bedrivit idrottsverksamhet som kan inspirera andra. Det är svårt att tänka sig en värdigare pristagare än Patrik Sjöberg.

Pristagaren utses av en jury bestående av Björn Ferry, Anna Haag och Emil Jönsson. Deras motivering lyder:

”Med en historia som inte lämnat någon oberörd har Patrik Sjöberg blivit en symbol i kampen mot övergrepp mot barn inom idrottsrörelsen. Han har rivit murar och visat barn och unga som drabbas att de inte är ensamma. Men Patrik Sjöberg har inte bara skapat debatt utan han förändrar nu idrottssverige med sitt arbete. Patrik är en stor idrottsman som satt sina egna behov åt sidan för att berätta sin historia för att den inte ska återupprepas.”
Prisutdelningen sker på Stockholm Bauhaus Athletics-galan Diamond League på Stockholm Stadion 18 juni 2017.

Priset delas ut av Nätverket för Svensk Barnidrott. Det är ett ideellt och obundet nätverk som verkar för att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barnidrott.

För mer information kontakta Klas Östberg: 0708-30 0675 www.Barnidrottspriset.com

Så här var mina och sonen Tobias Östbergs tankar med att instifta Svenska Barnidrottspriset. Vi önskade visa på positiva exempel där barnindrotten bedrivs för barnen och som konkret lever upp till Barnkonventionen. Alla som nomineras offentliggörs och finns på vår hemsida att läsa sedan 2013. Barnidrottspriset.com Där finns således massor av positiva exempel att inspireras av. Alla nominerade får en tröja som jag tryckt upp med vår logga och jag kontaktar lokala media för att försöka få dem att skriva om nomineringarna vilket försås inte lyckas alla gånger. Sedan har vi en jury som väljer ut en vinnare. Vinnaren får ett konstverk i keramik av Marianne Helmin . Huruvida vi lyckas vet jag inte men mitt mål är att sprida info om vad barnrättsperspektivet konkret betyder,vilka rättigheter barnen har och vid missförhållande ställa upp för barnen. Att få igång en debatt som gör alla barn till vinnare! Mitt tips är därför att läs igenom  nomineringarna och kanske det kan ge inspiration. Kontakta gärna de nominerade. Tävlingen är också ett sätt att sprida och nå ut med vårt budskap.Barnidrotten är till för barnen och ingen annan

Mer info finns på FB grupperna Barnidrott,  Barnidrottsdoktorn och Barnidrott-ingen lek


Nedan är bild från prisutdelningen 2016 på Stadion.

Bauhaus Galan 2016

Vinnaren av Svenska Barnidrottspriset 2016 är Kalle Zackari Wahlström. Läs mer


Nätverket för svensk barnidrotts strävan är att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barnidrott. Genom att skapa debatt och arbeta med påtryckningsarbete vill vi att barnens rättigheter ska hamna i fokus inom idrotten. Nätverket bildades som ett svar på den debatt som startade i media vintern 2011 då missförhållanden inom barnidrott uppdagades och efterföljande konkreta handlingar och eftergifter för ansvariga uteblev. Läs mer om priset här


Boken BARNIDROTT – INGEN LEK

Med. dr. Ulrika Berg, Barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus skriver:
Jag jag läst er bok med MYCKET stor behållning. En ”klokbok”! Med många bra exempel och nyanserad argumentation!! En viktig insats för barns och ungdomars hälsa och psykiska välmående!

Boken, Barnidrott - Ingen lek, av Klas Östberg och Tobias Östberg

Barnidrott – Ingen lek, av Klas Östberg och Tobias Östberg. (Boken är på 168 sidor).

De flesta föräldrar blir idrottsföräldrar. För några blir det ett tillfälligt inhopp, för andra är idrotten själva navet i familjelivet. Oavsett vilket behöver vi prata mer om hur vi vill att barnens idrott ska vara. För även om det finns massor av bra barnidrott har vi de senaste åren kunnat läsa om tidiga elitsatsningar där barn far illa.

Sorgligt nog har idrottsrörelsen visat sig oförmögen att sätta ner foten när barnens idrott gått över styr. Ämnet barnidrott har en bredd och ett allvar som gör att det måste debatteras även utanför idrottsrörelsens kärna.

I den här boken berättar också Carolina Klüft, Lisa Nordén, Börje Salming, Kajsa Bergqvist, Sergej Bubka, Henok Goitom och Therese Alshammar m.fl. – idrottsstjärnor som gått hela vägen – om hur de ser på barnidrott och hur de själva tränade som barn.

Är du intresserad av boken så skicka ett mejl till klas.ostberg@telia.com