Hem

4. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

VÅRBY IK SKIDOR

Motivering: Det är ingen slump att längdskidklubben Vårby IK Skidor i Örnsköldsvik med sina 130 aktiva barn är största barnskidklubben i Ångermanland. Klubben lever verkligen konkret upp till Svenska Skidförbundets uttryck ”Skidor hela livet”, Riksidrottsförbundets ”Idrott hela livet” och även FN:s Barnkonvention då kärnan i verksamheten handlar om att alla oavsett ålder och förmåga ska känna sig sedda och inkluderade samt få delta på sina villkor. Med tydlig värdegrund för allas lika värde och kreativa idéer för hur träning kan göras rolig och tilltalande, har den ålderstopp då de flesta barn slutar idrotta i landet lyckats förskjutas i klubben – från att den legat vid 11-årsåldern ligger den nu på 13 år.

I Vårby IK Skidor är glädjen att röra på sig, inkludering och gemenskapen det centrala där både aktiva, ledare och föräldrar tillsammans hjälps åt för att bibehålla den kamratskap klubben aktivt har lagt fokus på samt utveckling av verksamheten. Något som genomsyras i både träning, ute på tävlingar och vid klubbens egna arrangemang där syftet är att locka familjer att delta i alla åldrar och med olika förutsättningar.

Vårby IK Skidor försöker hela tiden att konkret leva upp till sin värdegrund – som framförallt handlar om allas rätt att få vara med – genom ständig dialog och diskussion mellan både vuxna och barn. Klubben är en god förebild för inkludering respektive hållbarhet, då de bland annat var först i Ångermanland med att erbjuda tävlingsklass för deltagare med funktionsvariation på sin egna skidtävling samt uthyrning av klubbkläder för att minska kostnader för familjer. Årligen arrangeras även skidbytardagar då kostnad av utrustning kan vara ett hinder för många att delta i verksamheten. Ur miljösynvinkel tar klubben även ett ansvar genom att ha låtit byta ut glödlampor till led-belysning.

Utöver själva huvudidrotten längdskidor finns ett helhetstänk för barn och ungdomar, både fysiskt och psykosocialt, där ledare anpassar träningen efter ambition i respektive träningsgrupper som är indelade efter ålder och tar hänsyn till varje individ – ingen ska känna att de inte platsar utan alla ska känna att de får delta på sina villkor och vara en del av gemenskapen. Oavsett om tävling eller träning är det viktiga för var och en av barnen så har klubben valt att lägga vikten på kompisandan.

Då tävling är en del av verksamheten och öppen för de som regelbundet vill tävla eller prova-på, har Vårby IK Skidor aktivt försökt avdramatisera delen genom att på en kommunskidtävling som klubben arrangerade, sätta upp en discokula och högtalare med musik ute längs skidspåret. Något som verkligen gav genomslag då flertalet deltagare stannade till och dansade innan de skidade vidare mot mål. 

Gemenskapen vid tävlingar är påtaglig då alla hjälps åt med alltifrån att valla alla barns skidor till att följa barnen runt tävlingsspåret innan start. Inställningen vad gäller vallning av skidor är att ingen ska behöva sluta med längdskidåkning för att barnet själv eller hens föräldrar inte kan valla. Självklart följer både discokulan och musiken med klubben ut på skidtävlingarna då det ska vara kul att tillsammans representera klubben!

Leken är det centrala i verksamhetens träning oavsett ålder och ambition. Inställningen är att i leken tränas teknik och många andra fysiska förmågor automatiskt. Att ha roligt tillsammans är en viktig del i att börja idrotta och sedan fortsätta.

Även vuxna, som oavsett nivå, har möjlighet att delta på vuxenskidskolan får låta barnasinnet komma fram. 

Kreativiteten bland tränarna flödar då träningen utformas till stor del av lekar och övningar där ingen ska behöva känna att de hamnar sist – ”kaosstafett” är ett exempel!

Den efterlängtade skicrossbanan som både aktiva, ledare och föräldrar har hjälpts åt med att förbereda står redo inför säsongen, vilket garanterat kommer att locka fler att stanna kvar i verksamheten samt att få fler att prova längdskidsporten.

På klubbläger och sommarlov involveras de äldre ungdomarna att leda och ta hand om de yngre, detta för att de ska vara delaktiga i klubbens verksamhet och även visa på att idrotten är så mycket mer än träning och tävling – alla kan fylla en viktig funktion och bidra. Klubblägren är subventionerade så att alla ska ha möjlighet att delta.

Med såväl aktiva på barnskidskolan som på skidgymnasium ute i landet visar Vårby IK Skidor att både bredd- och tävlingsidrott där alla har roligt går att kombineras i en och samma klubb. Det är tack vare upplägget att alla ska ha möjlighet att delta och träna på sina villkor samt engagerade ledare, föräldrar och delaktiga barn som klubben lyckats nå både bredd och topp.

Som en del i att få känna gemenskap och att bli sedd både filmas och fotas verksamheten mycket där ambitionen är att få med alla barn på något foto. Vid tävlingar fotograferas aldrig prispallen – möjligen eventuellt vid Ungdoms-SM – oavsett om någon av klubbens skidåkare nått pallplats eller ej. Detta för att minska resultatfokuset. I slutet av säsongen sätts filmerna och fotona ihop till ett bildspel som visas vid säsongsavslutningen och som även finns att beskåda på Youtube.

Vårby IK Skidor är ett kraftfullt konkret exempel på hur en hållbar idrottsverksamhet för barn på barns villkor kan bedrivas!

Mer om Vårby IK Skidor:

•Vårbys storsatsning – bygger ut skidanläggningen och satsar på skicross: ”Otroligt kul!”

https://www.allehanda.se/artikel/langdskidor/varbys-storsatsning-bygger-ut-skidanlaggningen-och-satsar-pa-skicross-otroligt-kul

•Vårby IK Skidor satsar på lekfulla tävlingar: Ett disco mitt ute i skogen? På en skidtävling? Ja, det fanns faktiskt ett disco längs spåret i Kommunskidan när Vårby IK Skidor arrangerade.

https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/foljoss/aktuelltlangdakning/2018/varbyikskidorsatsarpalekfullatavlingar

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

JENNIFER PETTERSSON, FÖRE DETTA AKTIV/ELITGYMNAST OCH NUMERA HUVUDTRÄNARE I ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASTIKKLUBB

Motivering: Trots ung ålder är Jennifer den som tydligt gått i bräschen och markerat , slagit larm om oacceptabla tränare i gymnastiken som misshandlat barnen fysiskt och psykiskt.

Jennifer har sagt ifrån och stått upp för barn och ungas rätt att få verka i idrott utan hot och kränkningar! Hon har agerat helt i enlighet med barns rättigheter och Barnkonventionen.

”Det är inte elitidrott som skadar människor. Det är dåligt ledarskap!”, är Jennifers inställning.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

JESSICA WALLBLOM, TRÄNARE I MÄLARÖGYMNASTERNA

Motivering: Jessica Wallblom som startade Mälarögymnasterna är ett strålande exempel på hur gymnastik kan bedrivas utifrån barnens bästa där glädje, delaktighet, gemenskap och hälsa är det viktigaste. Hon är en värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset.

Jessica har tidigare bland mycket annat arbetat med Clowner utan gränser på flyktinganläggningar och sjukhus med mera

Efter att varit tränare i Brommagymnasterna i Stockholm under sex år blev hon allt mer skeptisk till de värderingar som föreningen stod för. Hon reagerade mot att de vuxna sorterade ut barnen utan att barnen kunde vara med och påverka. Jessica startade då Mälarögymnasterna tillsammans med Elin Brodin Berglund. Föreningen har nu efter fem år 645 gymnaster och många står på kö. Det där med att bredd inte kan fostra elitgymnaster tror hon på.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1. Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2019:

NICLAS WENNERLUND OCH FÖRENINGEN BARA VANLIG

Motivering: 2016 startade Niclas Wennerlund föreningen BaraVanlig . Niclas har en dotter med en kognitiv funktionsvariation som lever med assistans dygnet runt. Dottern gillar liksom alla barn att röra sig. Då Niclas inte hittade några löpargrupper som passade så startade han själv upp en löpargrupp och fick stöd av Hellasgården i Stockholm.

Gruppen växte snabbt och det droppade in nya löpare och medlöpare som kan vara assistenter eller anhöriga alla med olika behov. Mycket ansvar las på löparna själva som bestämde hur långt de ville rulla, gå eller springa.
Nu har dessa löpargrupper spritt sig till Karlstad, Sundsvall och Göteborg. Det startas även upp löpargrupper i Huddinge, Haninge , Hässelby och Solna.

Det handlar om barn, ungdomar och vuxna som aldrig fått uppleva den rörelseglädje som idrotten ger. Under resans gång har Niclas utbildat sig till Hälsocoach för att kunna sprida kunskap kring bemötande, hälsa och funktionsvariationer.

Niclas Wennerlund och Bara Vanlig är en mycket värdig kandidat till Svenska Barnidrottspriset 2019 då de konkret visar på hur vi kan nå de barn som är i störst behov av fysisk aktivitet och samtidigt ger dem eget ansvar om hur träningen bedrivs. De har också inspirerat flera orter i Sverige att starta liknande löpargrupper.


Pressmeddelande 2018-06-04:

Vinnare av Svenska Barnidrottspriset 2018 är fotbollsklubben RONJA FK 

I år delas Svenska Barnidrottspriset ut för sjätte gången. Ett pris som tilldelas den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barn rättigheter i idrotten eller som i konkret handling bedrivit verksamhet som inspirerat andra.

Det är svårt att tänka sig en vinnare av priset som bättre lever upp till kriterierna än fotbollsklubben Ronja FK. En klubb som med bollen som verktyg arbetar för flickors rätt att välja sin fritid, för ökad jämställdhet och mot hedersförtryck.

Vi vet idag att det finns flickor i vårt samhälle som på grund av ojämställdhet och hedersförtryck hindras från att delta i idrott. Klubbens verksamhet riktar sig till flickor mellan 8-15 år i resurssvaga områden i Uppsala och har måttot ”Alla har rätt till idrott och idrott är en rättighet”.

På klubbens träningar övar man fotboll, men stärker också flickornas kunskaper om flickors rättigheter.

Juryns motivering lyder:

”Ronja FK visar styrkan i idrotten. Med boll och ett stort engagemang har de fått flickor att inte bara hitta glädjen i idrotten utan också givit dem en väg in i samhället och till ökad makt att välja sin fritid och påverka sitt liv.” 

Priset delas ut på Bauhausgalan/Diamond Leauge på Stockholms stadion den 10 juni klockan 14.30 Det är föreningens grundare Sevana K Bergström som tar emot priset av Moa Hjelmer.

Juryn består av: Anna Haag, Björn Ferry och Emil Jönsson

För mer information kontakta Klas Östberg, tel:0708-300 675

Svenska Barnidrottspriset delas ut av Svensk Barnidrott.


Pressmeddelande 2017:

Vinnare av Svenska Barnidrottspriset 2017 är PATRIK SJÖBERG

Svenska Barnidrottspriset, Klas Östberg, prisutdelare, Patrik Sjöberg, mottagare 2017, Svenska Barnidrottspriset, Klas Östberg, prisutdelare, Patrik Sjöberg, mottagare 2017,

Patrik Sjöberg tilldelas Svenska Barnidrottspriset 2017. Han får priset för att han genom att berätta sin historia och driva arbetet mot övergrepp av barn inom idrotten uppnått en verklig förändring.

Svenska Barnidrottspriset delas i år ut för femte året av Nätverket för Barnidrott. Syftet med priset är att uppmuntra barnidrott med ett tydligt barnperspektiv och ska ges till den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter i idrotten eller i konkret handling bedrivit idrottsverksamhet som kan inspirera andra. Det är svårt att tänka sig en värdigare pristagare än Patrik Sjöberg.

Pristagaren utses av en jury bestående av Björn Ferry, Anna Haag och Emil Jönsson. Deras motivering lyder:

”Med en historia som inte lämnat någon oberörd har Patrik Sjöberg blivit en symbol i kampen mot övergrepp mot barn inom idrottsrörelsen. Han har rivit murar och visat barn och unga som drabbas att de inte är ensamma. Men Patrik Sjöberg har inte bara skapat debatt utan han förändrar nu idrottssverige med sitt arbete. Patrik är en stor idrottsman som satt sina egna behov åt sidan för att berätta sin historia för att den inte ska återupprepas.”

Prisutdelningen sker på Stockholm Bauhaus Athletics-galan Diamond League på Stockholm Stadion 18 juni 2017.

Priset delas ut av Nätverket för Svensk Barnidrott. Det är ett ideellt och obundet nätverk som verkar för att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barnidrott.

För mer information kontakta Klas Östberg: 070-830 0675 www.barnidrottspriset.com

Så här var mina och sonen Tobias Östbergs tankar med att instifta Svenska Barnidrottspriset:

Vi önskade visa på positiva exempel där barnindrotten bedrivs för barnen och som konkret lever upp till Barnkonventionen. Alla som nomineras offentliggörs och finns på vår hemsida barnnidrottspriset.com att läsa sedan 2013. Där finns således massor av positiva exempel att inspireras av. Alla nominerade får en tröja som jag tryckt upp med vår logga och jag kontaktar lokala media för att försöka få dem att skriva om nomineringarna vilket försås inte lyckas alla gånger. Sedan har vi en jury som väljer ut en vinnare. Vinnaren får ett konstverk i keramik av konstnären Marianne Helmin.

Huruvida vi lyckas vet jag inte men mitt mål är att sprida info om vad barnrättsperspektivet konkret betyder,vilka rättigheter barnen har och vid missförhållande ställa upp för barnen. Att få igång en debatt som gör alla barn till vinnare! Mitt tips är därför att läs igenom  nomineringarna och kanske det kan ge inspiration. Kontakta gärna de nominerade. Tävlingen är också ett sätt att sprida och nå ut med vårt budskap: Barnidrotten är till för barnen och ingen annan.

Mer info finns på Facebook-grupperna Barnidrott,  Barnidrottsdoktorn och Barnidrott-ingen lek.


Nedan är bild från prisutdelningen 2016 på Stadion i Stockholm.

Bauhaus Galan 2016 Vinnaren av Svenska Barnidrottspriset 2016 är Kalle Zackari Wahlström. Läs mer

Nätverket för svensk barnidrotts strävan är att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barnidrott. Genom att skapa debatt och arbeta med påtryckningsarbete vill vi att barnens rättigheter ska hamna i fokus inom idrotten. Nätverket bildades som ett svar på den debatt som startade i media vintern 2011 då missförhållanden inom barnidrott uppdagades och efterföljande konkreta handlingar och eftergifter för ansvariga uteblev. Läs mer om priset här


Boken BARNIDROTT – INGEN LEK

Med. dr. Ulrika Berg, Barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus skriver:
Jag jag läst er bok med MYCKET stor behållning. En ”klokbok”! Med många bra exempel och nyanserad argumentation!! En viktig insats för barns och ungdomars hälsa och psykiska välmående!

Boken, Barnidrott - Ingen lek, av Klas Östberg och Tobias Östberg Barnidrott – Ingen lek, av Klas Östberg och Tobias Östberg. (Boken är på 168 sidor).

De flesta föräldrar blir idrottsföräldrar. För några blir det ett tillfälligt inhopp, för andra är idrotten själva navet i familjelivet. Oavsett vilket behöver vi prata mer om hur vi vill att barnens idrott ska vara. För även om det finns massor av bra barnidrott har vi de senaste åren kunnat läsa om tidiga elitsatsningar där barn far illa.

Sorgligt nog har idrottsrörelsen visat sig oförmögen att sätta ner foten när barnens idrott gått över styr. Ämnet barnidrott har en bredd och ett allvar som gör att det måste debatteras även utanför idrottsrörelsens kärna.

I den här boken berättar också Carolina Klüft, Lisa Nordén, Börje Salming, Kajsa Bergqvist, Sergej Bubka, Henok Goitom och Therese Alshammar m.fl. – idrottsstjärnor som gått hela vägen – om hur de ser på barnidrott och hur de själva tränade som barn.

Är du intresserad av boken så skicka ett mejl till klas.barnidrott@gmail.com