HEM

BÖRJE SALMING – Ambassadör för Svenska Barnidrottspriset!

Börje Salming

Nätverket Svensk Barnidrott är både glad och stolt att en av Sveriges främsta idrottare genom tiderna, Börje Salming, valt att vara ambassadör för Svenska Barnidrottspriset.

Börje Salming förespråkar att barn i första hand ska ha roligt när de idrottar och att vuxna ska låta barn få komma till tals inom barnidrotten, vilket gör honom till en utmärkt ambassadör.

Varmt tack för ditt stöd, Börje!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOMINERING TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2020:

1. DE 11 BARN I ÖRNSKÖLDSVIKS GYMNASTIKKLUBB (ÖGK) SOM SLOG LARM OM MISSFÖRHÅLLANDEN I VERKSAMHETEN

Motivering: I flera år sattes prestation och press för att nå goda resultat före glädje och hälsa inom verksamheten för rytmisk gymnastik i Örnsköldsviks Gymnastikklubb. En verksamhet där flertalet aktiva utövare var barn.

Efter år av upprepade tränings- och tävlingstillfällen bestående av alltifrån utskällningar och bestraffningar, negativa kommentarer om kropp och vikt samt ständig stress, rädsla och gråt för barnen fattade elva av dem stort mod att bryta tystnaden och berätta för vuxna om vad som skedde bakom stängda dörrar. Ett agerande som inte bara fick vuxna i klubben att öppna ögonen för vad som pågick utan även uppmärksammade en träningskultur som flera barn och föräldrar runtom i landet kände igen utifrån egna upplevelser erfarenheter.

I en intervju med Ekot i Sveriges Radio berättar några av de utsatta, varav några är vuxna idag, om tiden (länk till fullständig intervju att läsa och lyssna till finns längst ned i nomineringen):

– Två andra, de var liksom de tjocka. Jag var mer att jag var dålig. Jag fick mycket utskällningar för att jag aldrig vsr tillräckligt bra. Jag var inte tillräckligt bra som person, aldrig tillräckligt bra som gymnast.

••••••••••

– Jag har ju haft den här typen av ledarskap sedan jag var 7 år så jag har ju inte vetat av något annat och så då säger man ingenting. Man binder en sådan himla nära relation med tränaren så man är ju livrädd för vad som skulle hända om man skulle berätta.

••••••••••

– Nu förstår man vad gymnastik är på riktigt. Det vi har gjort i flera år, det är inte gymnastik.

– Vad är det då? (Reporter)

– Det är plågeri.

Barnens agerande resulterade i att den tränare som utsatt dem och många andra under flera år för övergrepp i form av psykisk och fysisk misshandel slutade 2015. Sedan dess har barnen tillsammans med vuxna i klubben kontinuerligt kämpat för att de utsatta ska få upprättelse för såväl de själva som andra i liknande situation.

Många barn som tidigare hade slutat i klubben återvände då förändringarna gjordes. Idag genomsyras både ledarskap och träningsverksamheten av glädje, respekt, lyhördhet, gemenskap och delaktighet där barns bästa går före resultat.

Att som barn bryta en stark tystnadskultur och som i många år befästs och normaliserats i en idrottsverksamhet kräver stort mod. De elva barn i ÖGK som bestämde sig för att berätta visade därför på enormt civilkurage då de valde att agera för en förändring, framförallt då barn många gånger är i beroendeställning till vuxna – exempelvis en tränare – och känner sig tvungna till att vara lojala inför dem. De tog en stor risk för sig själva och för andra med hopp om förändring i klubben.

Idag är några av de barn som vågade bryta tystnaden vuxna och de fortsätter att berätta om vad som hänt som en viktig påminnelse för alla engagerade inom barnidrott. Med sitt agerande och vittnesmål har de varit med att bidra till att fler öppnat upp för att berätta om missförhållanden inom barnidrotten. Tystnad är en förövares bästa vän.

De har verkligen stått upp för barns rättigheter och sett till att en hel klubb värnar om verksamhetens barn förenligt med Barnkonventionen och är därför värda att nomineras till Svenska Barnidrottspriset. En verksamhet där barns psykiska och fysiska hälsa prioriteras, där alla är välkomna oavsett förutsättning och ambition – och där alla blir lyssnade på!

Länk till reportaget i Ekot granskar:

Problem inom gymnastiksporten med att skydda barn från olämpliga tränare

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7288796

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2019 ÅRS VINNARE AV BARNIDROTTSPRISET HYLLADES PÅ BAUHAUSGALAN!

Albin Tingsvall mottog Svenska Barnidrottspriset av prisutdelare Moa Hjelmer.

Torsdag 30 maj fick Albin Tingsvall kliva upp på scenen vid Stadion i Stockholm för att som vinnare av Svenska Barnidrottspriset motta både hyllningar och priset. Det var sjunde gången i ordningen som priset delades ut till någon som lyfter fram barns rättigheter och barnperspektivet inom barnidrott.

-Det är jätteviktigt att det finns sådana här priser som helt enkelt lyfter upp de här viktiga frågorna kring barnidrott och alla barns rättigheter, underströk Moa Hjelmer innan det var dags att lämna över pris och blommor till vinnaren Albin Tingsvall.

Jessica Falkman, känd som speaker vid olika idrottsevenemang, gjorde en strålande insats som engagerad och påläst konferencier när hon intervjuade Albin om priset – bland annat om tävlingsfokuset för barn.

-Utvecklingen där har gått mot mer tävling och mer resultatfokus kanske och jag vill hävda att det skulle vara ännu bättre om vi kunde bli bättre på att betona glädje och gemenskap inom barn- och ungdomsidrotten, fastslog Albin.

Prisutdelningen skedde precis som tidigare år i samband med friidrottstävlingarna för Bauhaus-galan/Diamond League. Utmärkelsen Svenska Barnidrottspriset är instiftat av Klas Östberg och Tobias Östberg och priset är skapat av konstnären Marianne Helmin.

 

 

Friidrottaren Moa Hjelmer, Lena Runströmer – vice ordeförande i Svenska Handbollsförbundet, Albin Tingsvall samt Klas Östberg – Nätverket för svensk Barnidrott och instiftare av Svenska Barnidrottspriset.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VINNARE AV SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2019 ÄR:

ALBIN TINGSVALL, PSYKOLOG OCH TIDIGARE HANDBOLLSPELARE ELITNIVÅ SAMT FÖRFATTARE AV DEN SJÄLVBIOGRAFISKA BOKEN ”ALLT JAG FÖRLORADE GENOM ATT VINNA.”

I år delas Svenska Barnidrottspriset ut för sjunde gången. Ett pris som tilldelas den eller de som på ett inspirerande sätt står upp för barns rättigheter inom idrotten eller som i konkret handling bedriver verksamhet som inspirerat andra.

Årets pristagare är Albin Tingsvall, före detta elithandbollsspelare och som numera arbetar som psykolog. Albin är även aktuell med boken ”Allt jag förlorade genom att vinna”, där han modigt lyfter fram vikten av att se helheten inom både barnidrott och elitidrott. Han öppnar upp för diskussion och möjlighet till förändring genom att öppenhjärtligt berätta om sin egen erfarenhet från idrotten som elitaktiv. En tid som inte bara bestod av en framsida utan även hade en hel del baksidor. Albin delar även med sig av sina tankar och ger konkreta förslag för en hållbar barn-  och elitidrott, genom att föreläsa. Hans insatser är nu viktigare än någonsin eftersom FN:s Barnkonvention blir lag vid årsskiftet.

– Jag är mycket ödmjuk inför denna fina utmärkelse och vill rikta ett stort tack till alla de eldsjälar i idrottsrörelsen som dagligen bidrar till en sund och hållbar miljö för våra barn och ungdomar, säger Albin Tingsvall.

Pristagaren utses årligen av en jury bestående av Björn Ferry, Anna och Emil Jönsson Haag . Årets motivering lyder:

”Genom att lyfta ett ämne som diskuteras högt och lågt inom alla förbund och föreningar, mellan ledare och aktiva, sätter han ord, med sin egen erfarenhet, på de viktigaste grundpelarna som barn och ungdomsidrott ska byggas av: Gemenskap, tillhörighet och glädje. Han poängterar vikten av ledares engagemang och kunskap och hur viktigt det är att dessa förstår att de tillsammans med de aktiva lägger grunden för ett hållbart idrottande, något som Sverige som samhälle måste ta till sig då det på senaste tiden presenterats siffror som visar ett allt mindre deltagande i idrott bland barn och ungdomar. En bok som behövs och förhoppningsvis kan göra skillnad för det vi alla brinner för – ett idrottssverige där alla är välkomna och alla känner delaktighet och glädje, oavsett nivå.”

Priset delas ut på Bauhausgalan/Diamond League på Stockholms stadion torsdag 30 maj cirka kl 17.20. Prisutdelare är Moa Hjelmer.

För mer information kontakta Klas Östberg: 070-830 06 75, klas.barnidrott@gmail.com

För tidigare pristagare se barnidrottspriset.com

2013 Mona Kanaan, Kultur o Fritidsnämnden Eskilstuna: Tog tydlig ställning för alla barns bästa inom idrotten.

2014 Niklas Hyland, TV-serien ”Idrottens himmel och helvete”: Dokumentär som belyste idrottens alla sidor, såväl positiva som negativa, med fokus på att låta barn komma till tals.

2015 Fritidsbanken, Deje i Värmland: Startade landets första Fritidsbank med konceptet att alla får låna, allt är gratis och fokus på miljö för att ge barn möjligheter till en aktiv fritid oavsett förutsättningar.

2016 Kalle Zackari Wahlström, TV-serien ”Gympaläraren”: Uppmuntrade högstadieelever både på och utanför gympalektionerna att röra på sig samt visade även på konkreta lösningar för att locka till rörelse genom att låta eleverna vara delaktiga.

2017 Patrik Sjöberg, tidigare elitidrottare: Engegerad i att motverka övergrepp på barn inom idrotten genom boken ”Det du inte såg” samt föreläsningar.

2018 Fotbollsklubben Ronja FK, Uppsala: Bedrivit verksamhet för att integrera flickor i åldern 8-15 år och som bor i resurssvaga områden att kunna delta inom idrotten med fotboll som verktyg.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vinnare av Svenska Barnidrottspriset 2018 var fotbollsklubben RONJA FK!

På bilden ovan syns prisutdelare Moa Hjelmer tillsammans med Sevana K Bergström, representant för Ronja FK – värdig vinnare av Svenska Barnidrottspriset 2018!

2018 delades Svenska Barnidrottspriset ut för sjätte gången. Ett pris som tilldelas den eller de som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter inom idrotten eller som i konkret handling bedrivit verksamhet som inspirerat andra.

Det är svårt att tänka sig en av vinnarna under årens lopp av priset som bättre lever upp till kriterierna än fotbollsklubben Ronja FK. En klubb som med bollen som verktyg arbetar för flickors rätt att välja sin fritid, för ökad jämställdhet och mot hedersförtryck.

Vi vet idag att det finns flickor i vårt samhälle som på grund av ojämställdhet och hedersförtryck hindras från att delta i idrott. Klubbens verksamhet riktar sig till flickor mellan 8-15 år i resurssvaga områden i Uppsala och har mottot ”Alla har rätt till idrott och idrott är en rättighet”.

På klubbens träningar övar man fotboll, men stärker också flickornas kunskaper om flickors rättigheter.

Juryns motivering lyder:

”Ronja FK visar styrkan i idrotten. Med boll och ett stort engagemang har de fått flickor att inte bara hitta glädjen i idrotten utan också givit dem en väg in i samhället och till ökad makt att välja sin fritid och påverka sitt liv.” 

Priset delades ut på Bauhausgalan/Diamond Leauge på Stockholms stadion den 10 juni klockan 14.30. Föreningens grundare Sevana K Bergström tog emot priset av Moa Hjelmer.

Juryn består av: Anna Haag, Björn Ferry och Emil Jönsson

För mer information kontakta Klas Östberg, tel:070-830 06 75

Svenska Barnidrottspriset delas ut av Nätverket för Svensk Barnidrott.


Vem eller vilka blir vinnare av Svenska Barnidrottspriset 2020? Den 24 maj vet vi! Priset delas ut under BAUHAUS-galan/Diamond League på Stadion i Stockholm 30 maj.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FÖRELÄSNING

Klas Östberg, som är en av Sveriges mest erfarna idrottsläkare, har under flera år föreläst om barn- och vuxenperspektiv. Ett ämne som nu är högaktuellt i och med Aftonbladets granskning kring svensk barnidrott samt att Barnkonventionen blir lag 2020.
Klas kommer gärna för att föreläsa samt diskutera med barn, föräldrar och politiker.

För intresseförfrågningar och bokning skriv till:
klas.barnidrott@gmail.com

ERBJUDANDE!

Passa på att nyttja rabatterbjudandet på boken ”Barnidrott – Ingen lek” som är skriven av Klas Östberg och Tobias Östberg!

Koden barnidrott ger 145:- rabatt per bok. Ord. pris 295:-

Följ denna länk:

Barnidrott – ingen lek

”En viktig insats för barns och ungdomars hälsa och psykiska välmående” Ulrika Berg, barnläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

”En jättebra bok som både är tänkvärd och enkel att läsa”. Torbjörn Nilsson, legendarisk fotbollspelare och fotbollstränare.

”Välskriven, övertygande och nyanserad bok”, Helsingborgs Dagblad.


 

Så här var mina och sonen Tobias Östbergs tankar med att instifta Svenska Barnidrottspriset:

Vi önskade visa på positiva exempel där barnindrotten bedrivs för barnen och som konkret lever upp till Barnkonventionen. Alla som nomineras offentliggörs och finns på vår hemsida barnnidrottspriset.com att läsa sedan 2013. Där finns således massor av positiva exempel att inspireras av. Alla nominerade får en tröja som jag tryckt upp med vår logga och jag kontaktar lokala media för att försöka få dem att skriva om nomineringarna vilket försås inte lyckas alla gånger. Sedan har vi en jury som väljer ut en vinnare. Vinnaren får ett konstverk i keramik av konstnären Marianne Helmin.

Huruvida vi lyckas vet jag inte men mitt mål är att sprida info om vad barnrättsperspektivet konkret betyder,vilka rättigheter barnen har och vid missförhållande ställa upp för barnen. Att få igång en debatt som gör alla barn till vinnare! Mitt tips är därför att läs igenom  nomineringarna och kanske det kan ge inspiration. Kontakta gärna de nominerade. Tävlingen är också ett sätt att sprida och nå ut med vårt budskap: Barnidrotten är till för barnen och ingen annan.

Mer info finns på Facebook-grupperna Barnidrott,  Barnidrottsdoktorn och Barnidrott-ingen lek.

Nätverket för svensk barnidrotts strävan är att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barnidrott. Genom att skapa debatt och arbeta med påtryckningsarbete vill vi att barnens rättigheter ska hamna i fokus inom idrotten. Nätverket bildades som ett svar på den debatt som startade i media vintern 2011 då missförhållanden inom barnidrott uppdagades och efterföljande konkreta handlingar och eftergifter för ansvariga uteblev. Läs mer om priset här


Boken BARNIDROTT – INGEN LEK

Med. dr. Ulrika Berg, Barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus skriver:
Jag jag läst er bok med MYCKET stor behållning. En ”klokbok”! Med många bra exempel och nyanserad argumentation!! En viktig insats för barns och ungdomars hälsa och psykiska välmående!

Boken, Barnidrott - Ingen lek, av Klas Östberg och Tobias Östberg

Barnidrott – Ingen lek, av Klas Östberg och Tobias Östberg. (Boken är på 168 sidor).

De flesta föräldrar blir idrottsföräldrar. För några blir det ett tillfälligt inhopp, för andra är idrotten själva navet i familjelivet. Oavsett vilket behöver vi prata mer om hur vi vill att barnens idrott ska vara. För även om det finns massor av bra barnidrott har vi de senaste åren kunnat läsa om tidiga elitsatsningar där barn far illa.

Sorgligt nog har idrottsrörelsen visat sig oförmögen att sätta ner foten när barnens idrott gått över styr. Ämnet barnidrott har en bredd och ett allvar som gör att det måste debatteras även utanför idrottsrörelsens kärna.

I den här boken berättar också Carolina Klüft, Lisa Nordén, Börje Salming, Kajsa Bergqvist, Sergej Bubka, Henok Goitom och Therese Alshammar m.fl. – idrottsstjärnor som gått hela vägen – om hur de ser på barnidrott och hur de själva tränade som barn.

Är du intresserad av boken så skicka ett mejl till klas.barnidrott@gmail.com