Pressmeddelande 2014

Svenska Barnidrottspriset

 

 

 

 

Stockholm 15 September 2014

Niklas Hyland tar priset!

Det Svenska Barnidrottspriset 2014 går till journalisten och tv-producenten Niklas Hyland.
Han får priset för tv-serien ”Idrottens himmel och helvete” som lyfter fram både det som är bra och problemen med dagens barn- och ungdomsidrott.
– Jag tror att tv-serien inspirerat många, men också många till eftertanke. Niklas Hyland har gjort en viktig insats för en sundare idrott och vi i juryn var eniga i vårt val av honom, säger Björn Ferry.

Det Svenska Barnidrottspriset delas ut av Nätverket Svensk Barn- och ungdomsidrott och ges till personer, klubbar, kommuner eller andra aktörer som på ett inspirerande sätt stått upp för barns rättigheter inom idrotten eller som i konkret handling bedrivit verksamhet som kan inspirera andra.

Juryn består av den före detta skidskytten Björn Ferry och av skidåkarna Emil Jönsson och Anna Haag. De valde ut Niklas Hyland bland ett 30-tal nominerade kandidater från hela landet

– ”Idrottens himmel och helvete” visar hur fantastisk idrott kan vara för barn, men också vad som händer när man förminskar den till att bara handla om sekunder, mål och medaljer. Barns idrottande är så mycket mer, säger Klas Östberg från Nätverket Svensk Barn- och ungdomsidrott.

Programmet har också lyft debatten om vilken barnidrott vi vill ha och fört den långt bortom omklädningsrum och träningsanläggningar.

– Det är allas ansvar att vara med och skapa en barnidrott på barns villkor. Barns idrottande är för viktigt för att bara överlämna åt idrottsrörelsen och vi märker hur programmen fått fart på diskussionen bland föräldrar, säger Klas Östberg

Svensk Barn- och ungdomsidrott är ett ideellt och obundet nätverk som verkar för barnidrott på barns villkor och för att barnkonventionen ska bli lag och efterlevas inom svensk barn- och ungdomsidrott.

Prisutdelning blir 17 September 2014 kl 13.00 på Filmriding & Company AB Artillerigatan 40 Stockholm.

För frågor: kontakta Klas Östberg, tel. 0708-30 06 75

Bild barnidrottspriset 2014