Pressmeddelande 2020

Vinnare av SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2020 mottog idag sitt pris – stort GRATTIS SKOLGÅRDSLÄRAREN GUSTAV SUNDH!

Juryns motivering:
”Alla barn har rätt till lek, rörelse och en aktiv fritid. Trots det har inte alla barn den möjligheten. Men på skolgården vistas alla barn. Genom att nyttja skolgårdens möjligheter, skapa alternativa sätt att röra sig i kombination med ett inkluderande förhållningssätt har skolgårdsläraren Gustav Sundh visat på en väg att ge fler barn möjlighet att upptäcka och utvecklas i lek och rörelse.

Gustav Sundh förespråkar alla barns rätt till rörelse oavsett individuella förutsättningar och föräldrars socioekonomiska bakgrund vilket gör honom till en föredömlig vinnare av det Svenska Barnidrottspriset 2020.”

Prisutdelare var Janek Kowalski – som gjorde en utmärkt insats – från BAUHAUS-galan. Priset har sedan första gången det delades ut skapats av konstnär Marianne Helmin.
Som representant för Nätverket Svensk Barnidrott som instiftat priset fanns Tobias Östberg på plats:

”Tips till alla som är intresserade av skola och rörelse: Besök Glömstaskolan i Huddinge! Vi delade idag ut Svenska Barnidrottspriset till Gustav Sundh. Han gör ett otroligt bra jobb kring rörelse och lek på rasterna! Det märktes för fullt när vi var där.
Sedan är det en fantastiskt fin skola och skolgård!”

Läs mer här:
https://mitti.se/nyheter/glomstaskolan-vinnare-barnidrottspriset/?omrade=huddinge&view=app

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PRESSMEDDELANDE

Juryn har sammanträtt och har nu utsett pristagaren av SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2020. Svenska Barnidrottspriset instiftades 2013 och är unikt i sitt slag genom dess kriterier att leva upp till Barnkonventionen inom svensk barnidrott för att få bli nominerad. Priset är mer aktuellt än någonsin nu när Barnkonventionen är lag i Sverige. Bakom priset står Nätverket Svensk Barnidrott med Börje Salming som ambassadör. 

2020 års pristagare av Svenska Barnidrottspriset är GUSTAV SUNDH, även kallad ”Skolgårdsläraren Gustav” i sociala medier.

Juryns motivering lyder:

Alla barn har rätt till lek, rörelse och en aktiv fritid. Trots det har inte alla barn den möjligheten. Men på skolgården vistas alla barn. Genom att nyttja skolgårdens möjligheter, skapa alternativa sätt att röra sig i kombination med ett inkluderande förhållningssätt har skolgårdsläraren Gustav Sundh visat på en väg att ge fler barn möjlighet att upptäcka och utvecklas i lek och rörelse.

Gustav Sundh förespråkar alla barns rätt till rörelse oavsett individuella förutsättningar och föräldrars socioekonomiska bakgrund vilket gör honom till en föredömlig vinnare av det Svenska Barnidrottspriset 2020.

 Mer om Gustav finns att läsa här:

Skolgårdsläraren Gustav Sundh

bit.ly/gustav-sundh-barnidrottspriset-2020

Juryn i år har bestått av:

Anna Jönsson Haag – tidigare landslagsåkare i längdskidor med mästerskapsmedaljer

Emil Jönsson Haag – tidigare landslagsåkare i längdskidor med mästerskapsmedaljer

Leon Cadei – en av de nominerade förra året för sitt agerande att stå upp mot rasism inom ishockeyn, även 2019 års pristagare av Ungt Kurage från Raoul Wallenberg Academy

Emma Fagerstrand – grundare och föreläsare för Barnrättskonsulterna

Louise Hammarbäck Miranda – grundare och generalsekreterare för PACS – Protection and Action for Childrenʼs rights in Sports

I år delas priset ut för åttonde gången. Prisceremonin sker på Glömstaskolan i Huddinge kl 11.45 tisdag 26 maj, utomhus.

Prisutdelare är Jan Kowalski som är tävlingsdirektör för BAUHAUS-galan och som sedan många år stöttat Svenska Barnidrottspriset.

-Vi tycker att detta är ett viktigt pris och står bakom dess syfte med att barn måste få leka på sina villkor och inte styras av resultattörstande föräldrar och ledare, säger Jan Kowalski.

Fotnot: Tidigare år har Svenska Barnidrottspriset delats ut på BAUHAUS-galan men i år på grund av rådande restriktioner och att tävlingen är flyttad till 23 augusti, delas priset ut till pristagaren på plats i hans arbetsmiljö.

Solna 2020-05-19

Klas Östberg, Nätverket Svensk Barnidrott

Tel 070-830 06 75 

Email klas.barnidrott@gmail.com

Jan Kowalski, BAUHAUS-galan

Tel 070-346 24 41

Email jan.kowalski@stadionklubbarna.com

Pressanmälan till:

Klas Östberg

Tel 070-830 06 75

Email klas.barnidrott@gmail.com

OBS! Viktigt med anmälan då antalet platser är begränsade på grund av gällande restriktioner.

Information och uppdateringar lämnas i gruppen Barnidrott på Facebook bit.ly/facebook-barnidrott samt på hemsidan barnidrottspriset.com

Andra nominerade i år, som alla på olika sätt konkret visar på att de agerat eller bedriver verksamhet utifrån Barnkonventionen, är dessa:

•De 11 barn i Örnsköldsviks Gymnastikklubb (ÖGK) som slog larm om missförhållanden 

bit.ly/ogk-barnidrottspriset-2020

•Johanna Fredman och Alvik Basket

bit.ly/johanna-alvik-barnidrottspriset-2020

 •Höllvikens Boxningsklubb

bit.ly/hollvikens-boxningsklubb-barnidrottspriset-2020

 •Frame Fotboll

bit.ly/frame-fotboll-barnidrottspriset-2020

•Lemonade IF, Onsala

bit.ly/lemonade-barnidrottspriset-2020

 •Anders Adill, Öregrund

bit.ly/anders-adill-barnidrottspriset-2020

 •Marvin Semakala

bit.ly/marvin-semakala-barnidrottspriset-2020/

 •IFK Tumba Handboll / IFK Tumba Härs & Tvärs

bit.ly/ifk-tumba-barnidrottspriset-2020

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NÄTVERKET SVENSK BARNIDROTT VÄLKOMNAR NYA MEDLEMMAR I JURYN FÖR SVENSKA BARNIDROTTSPRISET!

Nätverket Svensk Barnidrott har alltid haft och har fortfarande som syfte att lyfta fram barns rättigheter inom barnidrotten utifrån FN:s Barnkonvention, där barn är barn upp till 18 år. Som tidigare nämnts så görs mycket väldigt bra inom barnidrotten i Sverige, samtidigt som det också finns mycket att förbättra för att barnidrott ska bedrivas just utifrån barn. En utopi för en del kan tyckas. Dock värd att kämpas för så långt det är möjligt tänker vi.

Svenska Barnidrottspriset som instiftades av nätverkets grundare Klas Östberg visar på goda exempel på verksamhet utifrån barn bland de nominerade, då kriteriet för att bli nominerad är att på olika sätt leva upp till Barnkonventionen. Det är det unika med detta pris. För att ytterligare trycka på barns rättigheter inom barnidrotten och fokusera på  barnidrott på barns villkor, har juryn för Svenska Barnidrottspriset utökats. För att konkret visa på vikten av att barn får komma till tals kommer ett idrottande barn att finnas med som gästjury och som med sitt perspektiv kan bidra på olika sätt.

Sedan tidigare finns de tidigare elitsatsande längdskidåkarna Anna Jönsson-Haag och Emil Jönsson-Haag som förespråkar en barnidrott där glädje är det centrala.

Nedan följer presentation av de tre nya medlemmarna i juryn:

Emma Fagerstrand är grundare av Barnrättskonsulterna, och har i flera år arbetat med verksamheter som vill konkretisera sitt arbete med barnkonventionen. Hur kan vi använda rättigheterna så att det gör skillnad för enskilda barn, särskilt i utsatta situationer? Emma arbetar med såväl offentliga verksamheter som ideella föreningar och företag. Alla delar av en verksamhet behöver göra sin del; styrelser, förtroendevalda och medarbetare som direkt möter barn.  Alla behövs för att göra barnets rättigheter till verklighet. Emma bor i Stockholm och har tre barn som är engagerade i fotboll och knattegymnastik.

 Jag känner mig verkligen hedrad över uppdraget. Jag vill med min kunskap om barnkonventionen bidra till att barnets rättigheter enligt barnkonventionen synliggörs genom priset. Idrottsrörelsen betyder otroligt mycket för många barn, och det är ett fantastiskt arbete som bedrivs. Barnkonventionen kan hjälpa oss att belysa det goda arbete som görs, men kan också vara till hjälp när vi måste komma till rätta med sådant som inte fungerar”.


Leon Cadei, 16 år och ishockeyspelare, fick medial uppmärksamhet 2018 för att tydligt stå upp mot rasism inom hockeyn efter att flertalet gånger fått utstå rasistiska påhopp ute på isen. För sitt mod och tydliga ställningstagande för allas lika värde nominerades till Svenska Barnidrottspriset 2019 och blev även en av fem unga pristagare av utmärkelsen Ungt Kurage som Raoul Wallenberg Academy delar ut varje år. 
Leon började under hösten 2019 på hockeygymnasium.

”Det känns bra att få vara med som gästjury eftersom jag får vara med att påverka något stort och se vad andra människor har gjort för att säga ifrån eller hjälpa till i samhället.”

Louise är utbildad jurist med inriktning mot barnrätt. Hon har varit aktiv som fotbollsspelare och herrfotbollstränare. Louise har tidigare arbetat som projektledare på Rädda Barnen och varit verksam på SvFF och arbetat som projektledare på UEFA. Hösten 2018 grundade hon barnrättsorganisationen PACS – Protection and Action for Children´s rights in Sports där hon nu arbetar som jurist.

”Detta är ett fint uppdrag som jag är mycket stolt och tacksam över. Som jurist vill jag bidra med min kompetens inom barnrätt. Det finns många fina organisationer och projekt som förtjänar att lyftas upp.”

Nätverket Svensk Barnidrott och Svenska Barnidrottspriset hälsar Emma, Leon och Louise varmt välkomna som jurymedlemmar och tackar för ert engagemang för en god barnidrott där barn är lika mycket i fokus som idrott!