Priset

Ang. Terms of Reference (ToR) för utvärdering av nomineringar och val av vinnare till svenska barnidrottspriset 2013

 

Bakgrund

Nätverkets strävan är att barnkonventionen ska efterlevas och fastställas inom svensk barnidrott. Genom att skapa debatt och arbeta med påtryckningsarbete vill vi att barnens rättigheter ska hamna i fokus inom idrotten. Nätverket bildades som ett svar på den debatt som startade i media vintern 2011 då missförhållanden inom barnidrott uppdagades och efterföljande konkreta handlingar och eftergifter för ansvariga uteblev.

Utlysning av nomineringar till Svenska barnidrottspriset

Följande utlysningar för nominering av kandidater till Svenska barnidrottspriset har publicerats:

Utlysningen

”Hej, vi i nätverket Svensk barnidrott vill uppmuntra barnidrott med ett tydligt barnperspektiv. Därför har vi bestämt att instifta Svenska barnidrottspriset som kommer att delas ut årligen. Priset ska ges till den eller dem som på ett inspirerande sätt stått upp för barnens rättigheter i idrotten eller i konkret handling bedrivit verksamhet som kan inspirera andra. Vi vill därför ha hjälp av er med att nominera personer, klubbar eller kommuner som ni tycker förtjänar att uppmärksammas. Mejla förslag till oss där du också motiverar med några rader varför du tycker att den du nominerar förtjänar priset.”

 

Nomineringarna måste vara oss tillhanda senast den 15 mars 2021.

Vinnaren offentliggörs 19 maj 2021 på denna hemsida samt på Fb gruppen Barnidrott och i Pressmeddelande till TT.

Priset delas ut 2021 på Stockholms Stadion vid Bauhaus-Diamond League galan

Nätverket Svensk Barnidrott

Mejladress: klas.barnidrott@gmail.com

 

 1. Syfte

Den utsedda juryn ska utvärdera nomineringar och kora en vinnare för att uppmärksamma den eller dem som står upp för barnens rättigheter inom idrott. Juryn ska motivera sitt val till Nätverket för svensk barn- och ungdomsidrott som delar ut det Svenska barnidrottspriset. Nätverket har valt att priset ska koras av en jury för att öka neutraliteten och tillförlitlighet av val av vinnare till priset.

 

 1. Mål

Att juryn utifrån av Nätverket för svensk barnidrott satta kriterier ska utse en vinnare av nominerade kandidater.

 

 

 1. Genomförande

Till juryn skickas en sammanställd lista över nominerade kandidater. I enlighet med av Nätverket satta kriterier ska jurymedlemmarna gemensamt komma fram till den kandidat som tydligast överensstämmer med de satta kriterierna och motivera sitt val till nätverket med en kortare motivering på max 100 ord. Juryn bör träffas vid minst ett tillfälle för att diskutera utvärdering

 1. Jurymedlemmar : Anna och Emil Jönsson-Haag, Emma Fagerstrand  Barnrättskonsulterna, Leon Cadei 16 årig ishockeyspelare och Louise Hammmarbäck Miranda jurist och grundare av PACS-Protection and action for Childrens rights in Sports. 

Juryn har valts då de har visat ett stort engagemang för barnidrott och har erfarenhet både av breddidrott och elitidrott.

 1. Milstolpar och deadlines

Senaste datum för nominering  15 mars 2021.

Juryns förslag till barnidrottspriset skall vara Nätverket Svensk Barnidrott tillhanda  april 2021

Vinnare av priset offentliggörs maj 2021

Prisudelning vid Bauhaus/Diamond League Galan på Stockholms Stadion

 1. Tillgängliga resurser

Appendix 1: Lista över kriterier för utvärdering av nomineringar och val av vinnare till Svenska barnidrottspriset 2019

Appendix 2: Lista över nominerade kandid

Appendix 1: Lista över kriterier för utvärdering av nomineringar och val av vinnare till Svenska barnidrottspriset 2020

 

 • Stått upp för barnens rättigheter inom idrott på ett tydligt och medvetet sätt

Eller/och

 • Implementerat och integrerat barnkonventionen i organisationens vardagliga utövande

Eller/och

 • Engagerat sig för att bredda idrotten lokalt och engagerat/inspirerat så många barn som möjligt till ett välgrundat idrottsövande

Exempel ovan ska ha skett på ett tydligt, genomtänkt, kreativt, nytänkande och inspirerande sätt med barnens bästa som slutmål och fokus.

 

 

Här kan ni läsa om vad FN:s barnkonvention konkret betyder inom barnidrotten

Tio punkter för en hållbar barnidrott

 1. Barn idrottar för sin egen skull, för att det är kul och för att träffa kompisar. Därför är målet att skapa en barnidrott där barn får möjlighet till det. Tyvärr ser vi idag exempel där barn tycks finnas till för idrotten och inte tvärtom. De ses som en resurs för att säkra tillväxten av spelare till a-laget i framtiden och slås ut när de inte längre anses vara det.
 2. Inga barn ska tvingas välja idrott. Tvärtom ska klubbar uppmuntra barn att träna flera idrotter så länge det är möjligt. För att det är roligt och för att det är bra för deras utveckling och hälsa. Det gör man genom att inte boka upp för mycket av barnens tid. Det gör man också genom att uppmuntra säsongsbetonad barnidrott. På så vis kan barnen testa fler idrotter.
 3. Alla barn är lika mycket värda. Därför har de rätt att spela lika mycket när det är match och att få spela i samma lag som sina kompisar. Därför nivåindelar eller toppar man inte lag.
 4. Barnidrotten är till för barnen. Därför ska de efter förmåga få vara med och bestämma över verksamheten. Det kan handla om allt från vad man gör på uppvärmningen till vilka tävlingar man ska vara med i. Idag har barn tyvärr ofta fler skyldigheter än rättigheter när de idrottar.
 5. Som förälder är det oerhört lätt att dras med när barnen tävlar. Nästan alla föräldrar upptäcker en sida hos sig själva som man kanske inte trodde fanns. Därför är det viktigt att klubben diskuterar och har tydliga regler även för vuxna vid tävling.
 6. Kärleksrelationer mellan barn och ledare är oacceptabelt.
 7. Barn är viktigare än idrott. Därför måste utomstående få granska föreningar när barn kränks eller far illa inom idrotten. Det ska vara en förutsättning för att erhålla stöd från stat och kommun. Klubbar som inte klarar granskning ska förlora stöd och även tillgång till kommunens anläggningar.
 8. Barn som far illa inom idrotten måste ha andra vuxna än föräldrar och ledare att vända sig till. Därför bör man inrätta ett journummer dit barn kan ringa och få hjälp.
 9. Det är inte idrottens ansvar att barn rör sig även om den självklart har en viktig roll. Men barn kan inte få sitt rörelsebehov tillgodosett genom organiserad idrott. Därför måste vi också satsa på skolgårdar, lekplatser och att skapa ett samhälle där barn kan röra sig i sin vardag. På så vis får barn också en möjlighet att idrotta utan att vuxna styr dem.
 10. Vi har alla ett ansvar för barnidrotten. Det är inget vi bara kan överlåta till föreningar och ideella ledare även om de är värda respekt och stort stöd. Här har vi alla ett ansvar att engagera oss, men också att säga ifrån.
  Svensk BARNIDROTT Klas Östberg. Fb Barnidrott

Kommentera