NOMINERINGAR 2022

1.

Nominerad till Svenska Barnidrottspriset

Cityidrott – i Landskrona

Motivering:

Cityidrott – I Landskrona aktiverar ungdomar så att de förhoppningsvis inte hamnar i något dåligt sällskap utan kan få en bra barndom och uppväxt med ett berikande upplevelser av att fått testa olika aktiviteter. 

Cityidrott är till för barn och ungdomar mellan 6 och 13 år som vill prova på olika typer av idrotter och aktiviteter.

Cityidrott skapar en meningsfull och rolig fritid för barn med aktiviteter efter skoltid varje skoldag. Förutom den ordinarie verksamheten (prova-på̊) så anordnar Cityidrott läger, turneringar, fisketurer, temadagar, sommarskolor och andra utflykter.

Cityidrott jobbar med den social kompetensen – hur man uppför sig och att man lär sig att respektera varandra!

Cityidrott lever på flera punkter upp till barnkonventionen

Att vara medlem i Cityidrott kostar 50 kronor per år. Då ingår allting, bussresor, inträde, material etc. Alla barn och ungdomar ska kunna delta.

De idrotter som erbjuds bedrivs av ledare och tränare från Landskronas idrottsföreningar i största möjliga mån. Genom denna prova på verksamhet är förhoppningen att barn och ungdomar hittar en idrott eller sysselsättning som passar just dem och att man väljer att fortsätta med det nyvunna intresset i den ordinarie föreningen eller verksamheten. 

Vi har flera nationaliteter i Landskrona stad men är man med i Cityidrott så är det inget som märks! Alla är välkomna till Cityidrott! Finns flera barn som kan ha det svårt hemma som söker sig till Cityidrott där det alltid finns en vuxenkontakt!

Cityidrott utbildar också unga ledare som i sin tur utbildar unga ledare, som har blivit väldigt populärt och som också har blivit en bra rekryteringsbas för företag i Landskrona

Cityidrott har fortsatt med sina ledarskapsutbildningar för ungdomar mellan 14 och 19 år där olika utbildningar tillhandahålls och genomförs samt att ungdomarna som ingår i gruppen har en timmes praktik/arbete i veckan hos Cityidrott eller en annan organisation efter överenskommelse.

I skrivande stund engagerar Cityidrott 36 stycken ungdomar i sina utbildningsprogram där vissa har varit med sedan starten 2014 och de allra nyaste tillkom under hösten. Totalt sett har över 100 ungdomar deltagit i ledarskapsprogrammen. Målet är att starta upp en ny grupp varje höst med ungefär 10-15 deltagare som får genomgå diverse olika ledarskapsutbildningar parallellt med en praktik hos Cityidrott ute på aktiviteterna. 

Exempel på verksamheter:

Cityidrotts Lokal – Den 23 april öppnade Cityidrott upp sin nya lokal. Lokalen ägs av Heimstaden och syftet är att skapa aktivitet och vuxennärvaro i ett område som upplevs som otryggt. 

Cityidrott arrangerar sommarhäng från skolavslutningen  till den sista, dvs. från den 14 juni till 16 augusti. Cityidrotts Lagunen är ett sommarhäng där barn, ungdomar och vuxna har möjlighet att låna utrustning och sommarmaterial helt gratis, en verksamhet som Cityidrott började med redan under 2014.

GoFAR – Cityidrott är med som samarbetspartner i projektet GoFAR som handlar om att erbjuda barn och ungdomar som får Fysisk Aktivitet på Recept passande aktiviteter och en stöttande hand på resan mot en bättre hälsa och välmående. Det är ett samverkansprojekt med många inblandade organisationer, bl.a. Elevhälsan och Landskrona Stad.

Rastaktiviteter – Under både vår och höst genomförde Cityidrott rastaktiviteter på utvalda skolor i Landskrona. Syftet var att stärka relationen med barn och ungdomar i just de utvalda områdena då Cityidrott märkt lite avvikande siffror jämfört med övriga område. 

2.

NOMINERING TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2022

DRAGO VUCKOVAC,  BREDDENS IF i FALUN.

MOTIVERING:

Mellan idrottslärarjobbet och handbollsengagemanget fick han en idé. En idé som byggde på allas rätt att få uppleva glädjen i ett socialt idrottssammanhang. En förening som inte kostar något att vara med i – men som är guld värd för många var född. Drago skapade för tio år sedan Breddens IF – på tid som egentligen inte fanns. En förening som idag är aktiv i flera områden i Falun och bland annat sett till att aktivitetsytor/multiarenor byggts, samtidigt som exempelvis somaliska tjejer i Norslund fått ta sin första skidturer och skridskoskär utanför sina egna dörrar. I och med det kapade Drago både avstånden till aktiviteterna, suddade ut ekonomiska hinder och gav barn och ungdomar en lagom hård knuff i rätt riktning.

Drago har enligt många i vår omgivning den tydliga glöden för trygghet i alla områden i Falu stad. Han har glöden för det sociala sammanhanget som spontanidrott inbjuder till. Orättvisor är det värsta han vet och det eldar ytterligare på glöden för att ekonomi inte ska begränsa ungdomars möjligheter att uppleva idrottsglädje.

Utöver att han i stort sett ensam fått fart på detta under de senaste tio åren pysslar han med en hel del annat som gynnar andra. För att nämna några av de engagemang jag känner till, är bland annat det för  handbollsklubben Falu HK. Ett engagemang som sträcker sig långt förbi det som förväntas av en tränare och ledare. Stöttar, uppmärksammar, leder. Gör det stora och det lilla. Utan behovet att hamna i centrum är han namnet utåt. Personen som många har som det naturliga bollplanket i föreningsfrågor, språngbrädan för talangen på väg upp eller skyddsnätet för den slocknande stjärnan som behöver en axel att gråta ut mot.

Han är familjefar och man. Hans enda svaghet är väl att han har svårt att säga nej när han brinner för en fråga. Skulle tiden inte begränsa honom skulle han säkert ytterligare engageras sig i dotterns ridträning och säkerligen varje kväll ha arbetspass på ridklubben. Han skulle inte tveka att mocka skit i stallet flera kvällar i veckan. Skillnaden mellan honom och andra är att han säkert också skulle bli en engagerad styrelseordförande och införa styrelsemöten där de mockar skit samtidigt som de pratar om föreningsutvecklingen. Ingenting är omöjligt och ingenting i Dragos värld begränsas av påklistrad prestige.

Han ger energi, tar det däremot aldrig från dig. När man tar del av alla hans ansökningshandlingar kan man inte annat än förundras. 

Han inkluderar, motarbetar ojämlikhet i samhället och främjar idrott, hälsa och välbefinnande både på fritiden och inom rollen som idrottslärare. Vi står gärna i skuggan av en så stark personlighet, som berör alla, och ibland pratar innan han tänker, eftersom orden kommer direkt från hjärtat. Utan filter.

Sådan är han; engagemanget och tryggheten personifierad med barnens bästa som den primära drivkraften.

3.

NOMINERING TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2022

TROLLHÄTTANS SIMSÄLLSKAP

MOTIVERING

Trollhättans Simsällskap jobbar aktivt med att öka simkunnigheten i Trollhättans kommun, en av landets mest segregerade kommuner, då simkunnighet är en förutsättning för simidrott. Det gör man bland annat genom att sträva efter att öka mångfalden inom simidrotten och att erbjuda alla barn i kommunen möjlighet till simskola. 

Föreningen har deltagit i Svensk Simidrotts projekt “Simidrott för alla” för att utbilda fler ledare med olika kulturell bakgrund. De nya ledarna blir på så vis inkluderade i föreningslivet och viktiga förebilder för barn och unga som ser fler ledare med olika ursprung i och vid bassängen. Detta leder till ökad mångfald inom simidrotten och föreningen.

Projektet har blivit väldigt lyckat, många nya ledare utan simbakgrund har kommit till föreningen och föreningen har fått ett uppvaknade – det finns ungdomar utanför föreningen som vill utbilda sig till simlärare! Ryktet har spridit sig och fler ungdomar hör av sig och vill börja som ledare. Alla är såklart fantastiskt glada för detta då ungdomarna visar en framåtanda och ett stort driv att vilja lära sig.

Föreningen når nu ut till grupper där simkunnigheten idag är låg i kommunen. Vi kan idag ha simundervisning på 14 olika språk om det skulle behövas.

Då Simidrott för alla-projektet fallit väl ut för föreningen, har det lett till att Svensk Simidrott har medverkat vid föreningens simskola och spelat in en film om föreningen och dess ledare. Filmen har använts i marknadsföring till andra simföreningar i Sverige. Filmen kan ses HÄR.

Ett av föreningens mål är att fler ska ha möjlighet att lära sig simma. I samarbete med Trollhättans Stad, sponsorer och via bidrag arrangerar föreningen gratis sommarsimskola för barn.  Sommarsimskolan hade 2021 ca 630 platser och var fullbokad. 

Syftet med en gratis sommarsimskola är dels att främja simkunnigheten på orten, men också att alla ska ha möjlighet oavsett socioekonomisk grupp att gå i simskola och att kunna nå de som normalt sett kanske inte söker sig till simidrotten för att på så vis uppnå en större mångfald i föreningen över tid. Simkunnighet skapar även inkludering då bada vid en strand eller badplats är ett billigt sommarnöje där alla har möjlighet att delta.  Är man inte simkunnig innebär det då att man kanske inte kan följa med till stranden eller badplatsen och delta i gemenskapen. Ökad simkunnighet minskar dessutom tillbuden.

Genom sommarsimskolan får dessutom föreningens simlärarutbildade ungdomar möjlighet till praktik och sommarjobb, samtidigt som fler barn i Trollhättan får möjlighet att lära sig simma. 

Föreningen har även börjat med nybörjargrupper för ungdomar mellan 10-17 år som inte haft möjlighet att lära sig simma tidigare och känner sig för gamla för ordinarie simskoleverksamhet. Målet för den typen av simundervisning är att klara målet för simkunnighet. En verksamhet som inte fanns för några år sedan men som föreningen nu ser ett ökande behov av.

Som en följd av detta förnyade arbete på senare tid, upplever just nu föreningen att den har en god tillgång på duktiga simlärare i föreningen, något som tidigare ständigt varit ett bekymmer, samt att den ordinarie simskolan som föreningen driver på hösttermin och vårterminen just nu har fler bokningar än någonsin tidigare och att barn från Trollhättans alla områden deltar i föreningens verksamheter. Föreningens medlemsantal har nästan fördubblats sedan 2018 då arbetet inleddes.

4.

NOMINERING TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2022:

SELMA IHR

Motivering:Barnidrott ska vara på barns villkor och vi måste lyssna på barnen. Det borde vara självklart. Selma Ihr nomineras nu till Svenska Barnidrottspriset för att hon som barn höjde rösten och sa ifrån. Hon hade fått nog av hur hon och hennes träningskompisar behandlades inom konståkningen och av hur vuxenvärlden såg på utan att ingripa.

Selma Ihr var en av svensk konståknings stora framtidslöften tills den dagen då hon fick nog. I en sport där tystnaden råder berättade hon om vardagen i hennes klubb med vikthets, utskällningar och om vuxna som använde sin maktposition till att behandla barn illa.

Reaktionen lät inte vänta på sig. Många barn och unga inom konståkningen hörde av sig till henne och berättade om liknande erfarenheter. Tidningarna skrev och hennes tränare och sporten hamnade under lupp. Selma Ihr stod upp för sig själv, men också för andra.

Det var inte gratis. Hon kunde inte fortsätta med den sport hon älskar och många inom konståkningen vände henne ryggen och menade att hon var illojal mot sporten.

Selma Ihrs tränare fälldes av Svenska konståkningsförbundets etik- och disciplinnämnd för psykisk misshandel och vikthets, men friades av Riksidrottsnämnden. De granskningar som gjordes av konståkningen gav också Selma och hennes träningskompisar rätt. Deras historier bekräftades.

Idag har Selma Ihr efter några år kommit tillbaka till sporten. Nu som tränare och med ambitionen att skapa en trygg och bra träningsmiljö där de aktiva kan jobba för att nå sina egna mål och inte andras.

Hon arbetar nu också för Safesport Sweden, en oberoende organisation som jobbar för att skapa trygga idrottsmiljöer.

Det finns mycket kvar att göra inom konståkningen, men Selma Ihr har bidragit till att lyfta barnperspektivet och försvarat barn inom idrotten. För det är hon värd Svenska Barnidrottspriset

5.

NOMINERING TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2022

MARVIN SEMAKALA, STOCKHOLM VÄSTRA IFF

Motivering:

 En meningsfull fritid, en tillgänglig mötesplats för att träffas och ha roligt ihop är viktigt för barn och unga. Än viktigare för personer med funktionsvariation som alltför ofta hamnar i utanförskap i samhället där antingen utbudet för många kan vara väldigt begränsat eller inte ens existera där de lever och bor. För många betyder det att inte vara inkluderad överhuvudtaget. Konsekvenserna blir ett tungt utanförskap och ett inaktivt liv.  Det var något Marvin Semakala uppmärksammade och tog initiativ till att göra någonting åt. Han startade därför Stockholm Västra IFF.

Marvin själv har innebandy, bowling och badminton som sina idrotter . Deltagarna är i åldern 10-35 år. Just bowling blev Marvin intresserad av 2006 och i dagsläget finns det tre grupper med funktionsvariation och föreningen växer och till hösten planeras ytterligare en grupp.

-Jag märkte av att många unga inte längre var välkomna på olika ungdomsgårdar samtidigt som det inte fanns något att göra för de ute i västerort, berättar Marvin och fortsätter:

-Jag märkte också att många barn och ungdomar inte hade så mycket kompisar efter skolan.

Genom Stockholms Parasportförbund fick Marvin hjälp, tips och stöttning för att starta upp verksamheten – alltifrån att boka banor i olika bowlinghallar till vad han kunde tänka på som ledare. Marvin blev också medveten om hur viktigt det var att åka ut till skolor där elever med funktionsvariation gick.  

-Därifrån (Stockholms Parasportförbund) har jag lärt mig mycket hur man är bra som ledare och hur man ska hantera om det händer något, berättar Marvin. Jag gjorde mycket reklam för bowlingen och visade filmklipp från bowling på Youtube.

I föreningen får alla plats oavsett funktionsnedsättning/funktionsvariation, såväl personer med neuropsykiatriska diagnoser för ADHD och autism som personer med Downs Syndrom eller som använder rullstol deltar på sina villkor.

-Grundtanken är att alla ska lämna passet glada och förhoppningsvis ha hittat någon vän, det satsar vi hårt på understryker Marvin

Utöver bowling kan passen innehålla andra aktiviteter också.

-Vi i gruppen bestämmer tillsammas vad vi vill hitta på, berättar Marvin och ger som exempel att de kan göra utflykter och hitta på roliga saker att göra ihop.

För Marvin känns det positivt att vara ledare. Stämningen är god oavsett hur spelet går.

Marvin Semakala bidrar på ett positivt och inkluderande sätt genom att ha skapat en meningsfull och aktiv verksamhet med rörelse och som stärker personer – både barn, unga och vuxna – med funktionsvariation såväl fysiskt och psykiskt   socialt, en grupp som ofta hamnar i skymundan i samhället. Att bowlingträffarna är uppskattade råder inget tvivel om, där deltagarna kan identifiera sig som vem som helst som idrottar, har en aktiv fritid och ett umgänge med andra, vilket berikar deras liv ur ett helhetsperspektiv och motverkar isolering och utanförskap. Att bedriva en verksamhet för rörelse och välbefinnande som är tillgänglig för många som annars är svåra att nå är ett tydligt exempel på hur Barnkonventionen kan tillämpas.

6.

Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2022

RBU Västerås

Motivering

RBU Västerås är en ideell förening som arbetar för att rörelsehindrade barn och ungdomar ska få möjlighet att delta i värdeskapande aktiviteter som bidrar till gemenskap, rörelse och glädje.

Föreningen anordnar en mängd olika aktiviteter bland annat bowling, ridning, musikgrupp, rullstolsdans, skridskoåkning, skidåkning med Bi-ski och nu i sommar är planen att göra ett samarbete med Västerås Cable park så att barn/ungdomar i rullstol ska kunna få åka tillgänglighetsanpassad wakeboard. RBU Västerås har även startat upp FrameRunning som gjort ett stillasittande liv i rullstol till ett rörelserikt liv på springcykel.  Där inte de ”vanliga” idrottsklubbarna kan ta emot dessa barn och ungdomar fyller RBU Västerås en viktig funktion för att ge möjlighet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att hitta sin rörelseglädje via det stora utbudet av aktiviteter som föreningen anordnar varje vecka.

Barnkonventionen är ständigt närvarande i verksamheten och RBU Västerås kämpar för alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde och kunna bestämma över sig själv och göra sin röst hörd. Dessa barn och ungdomar som deltar i aktiviteterna är vardagskämpar med stela muskler, kommunikationssvårigheter, unika sjukdomstillstånd och kan ha svårt att äta och ta hand om sig själva. Kommunikation för denna förening individanpassas och sker med hjälp av bildstöd, handtecken eller allehanda mänskliga ljud.

Denna glädje och möjlighet till gemenskap som RBU Västerås ger innefattar även integrering av personer och familjer som kommit till Sverige, då föreningens alla aktiviteter förenar på ett magiskt sätt!  

Sammanfattningsvis vill jag hylla RBU Västerås för det inkluderande arbete och fantastiska bemötande som min son Arvid 9 år alltid får när han deltar på en aktivitet. Alla är lika värda och bemöts på detta sätt!

7.

Nominering Svenska Barnidrottspriset 2022 – Safesport Sweden.

Bakgrund

2021 grundades organisationen Safesport Sweden som har fått stor genomslagskraft.

Idrottande barn och ungdomar som råkar illa ut i sin tränings- och eller tävlingsmiljö har nu för första gången i svensk historia en fristående organisation att vända sig till för att få hjälp. Det är en revolutionerande förändring och den största förändringen som hänt inom svensk idrott för att öka skyddet av aktiva inom idrotten samt öka rättssäkerheten för idrottsutövare i Sverige. Safesport Swedens arbete gör skillnad på riktigt. Detta genom att konkret bistå med hjälp till utsatta idrottsutövare men även att utbilda föreningar och förbund om stadgar och regelverk. Det här arbetet bidrar till en utjämnad maktbalans inom idrottsvärlden där barn och ungdomar nu får en helt ny möjlighet att faktiskt få konkrekt hjälp i fall där vuxenvärlden begår övertramp och/eller inte förmår skydda utsatta idrottare.

Om Safesport Sweden

Safesport Sweden är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som tillvaratar svenska idrottsutövares rätt till trygga och rättssäkra idrottsmiljöer. 

Safesport Sweden är ett kompetenscentrum rörande idrottares trygghet och välmående och har specialistkompetens inom frågor som rör barn och ungdomars idrottande.

Safesport Sweden arbetar för att öka medvetenheten och kunskapsnivån om missförhållanden inom idrotten och verkar för att svensk lagstiftning och idrottens regelverk skall vara anpassade och uppdaterade för att kunna fungera som det skydd som idrottsutövare behöver.

Safesport Swedens styrelse utgörs av följande personer:

Ordförande, Johan Peterson Aldergren, företagsledare 

Jonas Stier, professor

Natalie Barker-Ruchti, docent

Jens Sundell, advokat

Saila Quicklund, riksdagsledamot

Lena Aldergren, styrelseproffs 

Selma Ihr, idrottsrepresentant och ledare av Ungdomsrådet


Safesport Sweden arbetar inom följande verksamhetsområden:

Forskning och utbildning

 • Samarbete med olika forskare och universitet, nationellt och internationellt
 • Samarbete och utbyte med andra safesport organisationer, barnrättsorganisationer samt idrottsorganisationer world wide
 • Ungdomsråd – förstå och samla in de aktivas perspektiv och behov
 • Kontinuerlig uppdatering av ”Best Practice”

Information och påverkan

 • Påvisa skillnader i angreppssätt, åtgärder, lagstiftning, bidragssystem mellan Sverige och de länder i världen som kommit längst inom området
 • Informera och driva frågor kring behov av utveckling och förbättring till regering och riksdag, departement, RF, mfl
 • Utveckling av policys, regelverk, stadgar, lagstiftning, rutiner mm
 • Motioner och förslag till relevanta instanser

Anmälningar och ärendehantering

 • Professionell hjälp med anmälningar och ärendehantering
 • Analys & rådgivning
 • Målsägarbiträde – advokat
 • Psykolog, kurator mm

Safesport Sweden har på mindre än ett år:

 • Etablerats som en betydande aktör på den svenska idrottsarenan
 • Inrättat ett ungdomsråd som fångar upp de aktivas behov och infallsvinklar och som sprider kunskap och ger stöd åt utsatta idrottare 
 • Fungerat som rådgivare till en rad kommuner i olika komplicerade fall
 • Fungerat som remissinstans för kommuner som vill inrätta nya policys för att kunna ingripa mot föreningar som inte tar övergreppsproblematik på allvar
 • Lämnat input till en rad olika utredningar i förbund och inom RF
 • Lämnat förslag till Riksidrottsstyrelsen, Riksidrottsnämnden och Idrottsministern om ändring i praxis vid tolkning av RFs stadgar
 • Företrätt och bistått utsatta idrottare i fall som hanterats av förbundens nämnder och i idrottens högsta domstol RIN. Bistod bl a ridsportdomaren som blev avstängd för att hen öppet kritiserat övergreppskulturen inom ridsporten. Domaren blev genom Safesport Swedens försorg friad i RIN och återinsatt i tjänst
 • Safesport Sweden har sedan starten för mindre än ett år sedan varit involverade i ett antal fall inom bl a ishockey, ridsport, konståkning, gymnastik, kanot, parasport m fl idrotter
 • Flera fall som Safesport Sweden driver kommer att ha principiellt stor inverkan på hur idrottens stadgar tolkas och tillämpas

8.

Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2022:

Ante Andersson We & SportsMOTIVERING :Ante Andersson har som ingen annan kämpat för att hjälpa andra familjer sprunget ur sina egna erfarenheter kring anorexi. Till skillnad från många andra i sportvärlden jobbar han både förebyggande och behandlande genom We & Sports.

MENTAL HÄLSA FÖR IDROTTARE & TRÄNARE

9.

NOMINERING TILL SVENSKA BARNIDROTTSPRISET 2022

IFAH Stockholm

Lite bakgrund om IFAH:

IFAH är en av Sveriges äldsta föreningar för personer med funktionsnedsättning, bildad 1959. Från början vara det mest förlamningsskador. Från slutet av 1990-talet kom personer med intellektuell funktionsnedsättning med i våra verksamheter. Våra verksamheter idag är bordtennis, boccia, el-innebandy, framerunning, innebandy, simning och en nystartad parasportskola samt framefotboll. IFAH är dessutom en part i Stiftelsen Handicat som har en anpassad segelcatamaran som är tillgänglig även med permobil, alla kan där få vara med och segla.

IFAH har idag ca 250 medlemmar, ett åldersspann på 2-85 år. Föreningen hade en svacka under 1990-talet endast tre sektioner var fortfarande verksamma. 2001 beslöts att börja arbeta med tre-åriga handlingsplaner, vilket gjort att vi stadigt utvecklats. IFAH satsade verkligen på att alla skulle kunna vara med, och satsar fortfarande.

IFAH:s visioner är:

– att erbjuda idrott till alla med funktionsnedsättning, för att ge möjlighet att utvecklas idrottsligt och socialt.

– att få sektionerna att växa och utvecklas.

– att aktivt arbeta för att få fler aktiva barn, ungdomar och vuxna med i verksamheten både inom bredd och elit, med tonvikt på bredd.

Värdegrund, policy

– Klubbandan, alla deltar efter sina förutsättningar.

– Klubben står för glädje, kamratskap, laganda, sportsligt uppträdande och social utveckling.

– Tobak, alkohol och andra droger skall inte förekomma på träning och tävling.

– Föreningen tar avstånd från all form av dopning.

IFAH arbetar mycket med projekt. Avslutade för ett år sedan ett framgångsrikt arvsfondsprojekt i boccia. Projektet har gjort att många i Stockholmsområdet fått tillgång till rännor för att ha möjlighet att spela boccia. Tre av våra spelare med grava funktionsnedsättningar har nått så långt att man spelat på SM nivå i klassen spelare med ränna.

IFAH har just nu sedan 1 år tillbaka ett nytt arvsfondsprojekt för att utveckla Framefotboll i hela landet och starta en Parasportskola i Stockholm.

Parasportskolan har varit mycket lyckad och vi har drygt 50 deltagare i åldrarna mellan 2-16 år. Parasportskolan vill göra idrott roligt redan i ung ålder för att det ska bli en naturlig del i vardagen, att få prova på flera idrotter under samma tillfälle har varit en framgångsfaktor för de allra flesta av våra deltagare. Det släpper krav och press på att behöva fokusera på endast en idrott som kan vara en utmaning för många och likaså för de som inte vet vad de vill så har detta varit ett sätt att ändå få uppleva effekten av fysisk aktivitet och en gemenskap. De få utmana sig i att prova nytt och hitta sig grej på vägen. 

Verksamheten finns i två grupper där en grupp riktar sig till barn med lindrigare rörelsenedsättning och en grupp som riktar sig till barn med mer omfattande funktionsnedsättning både fysiskt och kognitivt. Den sistnämnda gruppen är en unik satsning och finns inte, vad vi har sett, någon annanstans. Många av barnen i den målgruppen har ingen mötesplats som är utanför habilitering och sjukhus där de samtidigt kan träna, prova på olika idrotter och träffa kompisar. Men nu får de tillhöra föreningslivet, precis som många andra barn. 

Vi använder oss av bildstöd på träningarna för att fler barn ska kunna vara delaktiga samt har vi alla våra ledare som gått kurs i tecken för att kommunicera mer flera barn. Deltagarna gör utvärderingar och vara med och påverka där vi möter deras behov och önskemål. 

Det viktigaste i parasportskolan är rörelseglädje och kamratskap och att varje barn få uppleva känslan ”det här kan jag” utifrån sin dagsform och sina förutsättningar.

IFAH arrangerar också varje år ett idrottsläger för våra medlemmar. 10 år i rad var vi på Åland. Pandemin har gjort att vi flyttat lägret till Katrineholm där vi hittat lämpliga lokaler. Även här möjliggör vi nu träning för våra allra tuffaste kids så att de såklart kan delta, med samma upplägg som på parasportskolan. Lägret är viktigt för våra aktiva då man träffar kompisar från andra sektioner.

IFAHs mål är att alla oavsett funktionsnedsättning skall kunna ha en meningsfull verksamhet.

10.

Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2022

Priya Oberoi

Motivering:

Priya Oberoi har varit volontär i fyra års tid. Hon har upptäckt att barn (ålder 6-15) med funktionsvariationer (NPF) har hamnat mellan stolarna när det gäller fritidsaktiviteter. Med detta menas att vanliga fritidsgrupper är stora med jättemånga barn. Dessa vanliga grupper passar inte barn med NPF enligt deras förutsättningar. Priya vill skapa en meningsfull tillvaro samt en oas där NPF barn kan återhämta sig från stress samt accepteras.

Genom sitt engagemang, initiativ och drivkraft har hon bidragit till meningsfulla fritidsaktiviteter och tillgängliga mötesplatser. Tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt Kista Sports club har hon startat, samordnat eller tränat många grupper för barn med NPF. Grupperna består av varierande para lek och idrott (gymnastik, fotboll, löpning, boxning, brottning, baseball, cricket samt padel) , parafotboll samt no fall skridskoåkning. Med hjälp av Stockholms parasportsförbundet har Priya bokat simhall för dessa barn att kunna hantera stress och ha kul. Totalt får ca 30 barn möjligheten att delta i en lugnare tillvaro utan krav.

Hon är även i styrelsen på Mirum tillsammans där de vill skapa en förändring för barn och familjer med NPF och ge barnen möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar tillsammans med andra. Mirum erbjuder anpassade aktiviteter för barn och familjer samt stöd direkt riktat till föräldrar genom möte som berör barnen eller föräldraskapet.

Priya har erfarenhet, kunskap samt stark förståelse för olika individuella nivåer gällande NPF barn. Hon har certifiering i TBA (tillämpad beteende analys), barnyoga, ledarutbildning för NPF barn (RF SISU), lekterapi och konstterapi. Med hjälp av hennes spetskompetens kan barnen enligt barnkonventionen idrotta för sin egen skull och inte tvingas att välja idrott. Genom varierande aktiviteter får barn möjligheten att göra detta.

11.

Nominering till Svenska Barnidrottspriset 2022

Mälarhöjdens IK (MIK) Fotboll  

Motivering 

MIK Fotboll är en ovanlig vanlig fotbollsförening.  

Utöver den traditionella juniorverksamheten har klubben sedan 2014 inkluderat barn, unga och  vuxna med funktionsnedsättningar. Idag finns fem parasportverksamheter: 

1. MIK Sound Junior – för barn och unga med synnedsättning 

2. MIK Sound – för unga vuxna och vuxna med synnedsättning 

3. MIK Visually Impaired (VI) – för unga vuxna och vuxna med synnedsättning där spelarna inte  spelar med ögonbindel 

4. MIK All Stars Junior – för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

5. MIK All Stars – för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 

MIK parasport har också en jämn könsfördelning, en uppsökande lokalverksamhet för nyanlända  barn och unga och i helgen välkomnades en blind tonåring från Ukraina. Även om MIK Fotboll inte  vinner detta pris är föreningen värd en nominering. 

Samarbete 

MIK Fotboll jobbar inte ensam och det handlar inte om eldsjälar. I stället verkar det handla om  strukturkapital och samarbete. Nominering 

Utöver klubbverksamhet driver klubben 5-a-side Live, ett Arvsfondsprojekt för att starta 5-a-side  (blindfotboll) i andra delar av Sverige. Projektet bygger på brett samarbete och trots pandemin har  liknande verksamheter startats upp av Bro IK, Glimåkra Folkhögskola, Mariebo IK och IFK Västerås. 

Kanske är det fotbollens enkelhet som utomhussport som drar? Kanske är det spelarnas delaktighet,  till exempel där alla har en egen boll under större delar av träning för att motverka stillastående  samt möjliggöra for blinda och grav synnedsatta barn att träna tillsammans? Eller så är det att unga  med funktionsnedsättningar gillar att röra på sig och träffa kompisar precis som alla andra?  

MIK parasport har gjort en egen intervjurapport om Drivkrafter inom 5-a-side Live. Dock oberoende  av vad det är som driver barn, unga och vuxna att delta ser jag min dotter när hon kommer hem  trött och glad. 

Barnkonventionen 

Aktiviteter inom MIK Fotboll har en särskild koppling till artiklar 2, 3, 5, 6, 9, 12, 27, 29 och 31 i  Barnkonventionen samt stark koppling till artikel 15 (Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga  sammankomster) och 23 (Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt  liv samt hjälp att aktivt delta i samhället). Jag önskar MIK Fotboll – och alla andra liknande föreningar – stort lycka till. Ni behövs.